Gemeente Hooglede

Lokale verenigingen

Rwanda Rukoma-Sake

Project Rukoma-Sake in Rwanda waar Griet Vanackere uit Hooglede als verantwoordelijk verpleegkundige en vroedvrouw 8 jaar gewerkt heeft! Het is een gebied met 27.000 inwoners. Er is een gezondheidscentrum, een dispensarium, een centrum voor ondervoede kinderen en een materniteit.

Rek.nr.: BE17 7380 1197 9421 

Missie en solidariteit Hooglede – Gits

Zij steunen steeds mensen die een band hebben met Hooglede.

Door hun giften kunnen zij hun plaatselijke missionarissen en ontwikkelingshelpers in Afrika en Zuid- Amerika helpen en steunen en een duwtje in de rug geven om zich verder in te zetten voor de meest kwetsbaren in het zuiden. Hun inzet is dan ook de moeite waard als ze zien wat er allemaal plaatselijk kan verwezenlijkt worden met het ingezamelde geld.

Rek.nr.: BE51 7765 9281 8762 

vzw SOS Zoutmijnkinderen-India

Deze vzw realiseert sinds 1998 in partnerschap met de ngo SCAD Nirman duurzame ontwikkelingsprojecten in Tamil Nadu, India. Hun vzw focust op het versterken van kinderen en vrouwen uit verstoten/gemarginaliseerde bevolkingsgroepen alsook kinderen en volwassenen met een beperking.
Hun projectdomeinen zijn: kwalitatief basisonderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en (drink)watervoorziening, tewerkstelling, gehandicaptenzorg en integrale dorpsontwikkeling.

Rek.nr.: BE02 4748 1823 4140 

Talentri VZW

Talentri zet zich in voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in het zuiden, met name in Kgabalatsane, gelegen in Zuid-Afrika.

Dit doen we door middel van het bieden van naschoolse workshops (die een pedagogisch doel voor ogen hebben) alsook via allerhande activiteiten (sport-kunst-dans) onder leiding van een 4-tal social workers.

Het is de bedoeling om de kinderen van straat te houden en via een zinvolle vrijetijdsbesteding na school en hen dat duwtje in de rug te geven om na te denken over hun toekomst en hun mooiere kansen te geven.

Rek.nr.: BE49 7310 4855 8171

11.11.11

11.11.11 is een internationale NGO die investeert in een betere wereld. Een wereld waar ieder mens tot zijn RECHT komt, een mens WAARDIG leven kan uitbouwen, met gelijke kansen voor Noord en Zuid. Met evenwicht en duurzaamheid voor het MILIEU. Dit door mensen BEWUST te maken én door een STRUCTURELE aanpak via politiek en wetgeving. Het is een lange termijn visie, die zich NU inzet, met het ENGAGEMENT van vele partners wereldwijd! Ook jouw inzet, hier in Hooglede-Gits telt! Meer info?? Zie https://11.be/.

Rek.nr.: BE08 0682 2476 7013 

Werkgroep Oekraïne

Deze werkgroep biedt hulp aan de meest kwetsbare jonge gezinnen, alleenstaanden en daklozen in extreme armoede in de streek van Tchervonograd -Strilky-Lviv. Door de jaren heen werd er al heel wat medische en materiele hulp geboden alsook voedselhulp. In de gaarkeuken worden er ook warme maaltijden aangeboden of thuisgebracht. Door de coronacrisis is de armoede nog veel groter geworden waardoor er nu nog meer dan ooit vooral financiële hulp nodig is. We willen vooral ondersteuning bieden aan onze contactpersonen en trouwe medewerkers, die nu in extreme omstandigheden moeten werken, vooral nu de winter voor de deur staat en het daar zeer erg koud kan zijn.

Rek.nr.: BE64 9733 6157 9052

Sora Senegal

Sora is een organisatie van vrijwilligers met een hart voor Senegal, die zich inzet voor de kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs in het broussedorp Daga-Youndoum.

De ontwikkeling van het kind staat voorop in elk project dat Sora opstart in de regio.

Om onze doelen te bereiken, organiseert Sora jaarlijks enkele fundraisingactiviteiten in België.

Rek.nr.: BE52 1030 4767 9309 

Broederlijk delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden. Dat is voor hen de oplossing.

Rek.nr.: BE91 7480 2138 5876

Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Rek.nr.: BE 31 1030 3174 6855