Gemeente Hooglede

Maatregelen in wzc Ter Linde

Bezoek aan het woonzorgcentrum

De Vlaamse Overheid laat opnieuw een versoepeling toe van het bezoek in de woonzorgcentra. Ook vanuit het Woonzorgcentrum Ter Linde wensen wij nieuwe initiatieven te nemen om de bezoekregeling uit te breiden.

De volgende regeling zal van toepassing zijn :

  • De terras- en tuinbezoeken worden behouden, maar worden aangevuld met de mogelijkheid om uw familielid te ontmoeten in de cafetaria op het gelijkvloers.

  • Het bezoek in de cafetaria kan iedere dag in de namiddag. Er kan op volgende tijdstippen gereserveerd worden : 14u, 15u, 16u en 17u.

  • Bij ieder bezoek worden max. 2 personen toegelaten; per bewoner zijn er max. 2 bezoeken per week.

  • We voorzien een maximum van 30 minuten bezoektijd, omdat telkens na het bezoek het zit- en tafelmeubilair dient te worden ontsmet.

De nieuwe regeling gaat op zaterdag 13 juni van start. Voor zaterdag 13 juni en zondag 14 juni kan enkel gereserveerd worden door familie van mannelijke bewoners, in het kader van Vaderdag.

Vanaf maandag 15 juni gaat de regeling definitief van start voor iedereen.

We hopen met deze versoepeling, waarbij nog steeds rekening wordt gehouden met de gevraagde veiligheidsvoorschriften, tegemoet te komen aan de noden van zowel de bewoners als hun familie.

Net zoals altijd zullen wij deze nieuwe regeling intern evalueren en van zodra er een wijziging aan de orde is, zullen wij deze onmiddellijk communiceren.

Alle gemeenschappelijke activiteiten met externen

Het toelaten van het aantal externe zorgverleners werd reeds versoepeld met het bezoek van de externe kinesitherapeuten.

Vanaf 2 juni, kunnen de kappers en pedicures ook terug langskomen onder bepaalde voorwaarden. 

Vanaf 8 juni krijgen ook de externe logopedisten terug toegang.

Let wel: bovenstaande externe zorgverleners zullen onderworpen worden aan strenge richtlijnen die ons werden opgelegd door de dienst Zorg en Gezondheid.

Op 8 juni is het de bedoeling om gefaseerd ook het dagverzorgingscentrum terug op te starten. De gebruikers en hun familie worden hiervan nog individueel verwittigd.

Indien u vragen hebt rond de bewoner, kan u steeds contact opnemen met het algemene nummer 051 22 66 84.

Bij verdere vragen kan je steeds bij ons terecht. Je bereikt ons het best via 051 22 66 84 of terlinde@ocmw-hooglede.be of het rechtstreekse nummer van de dienst.