Gemeente Hooglede

Maatregelen Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 14 jaar

Vanaf vrijdag 15 mei, naar aanleiding van de heropstart van de scholen, zijn er nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking tot het organiseren van buitenschoolse kinderopvang.

IBO De Boomgaard blijft tijdens de maanden mei en juni voor- en naschools geopend (van 6u45 tot schooltijd en na schooltijd tot 18u30).

Belangrijke wijzigingen!

Voor wie wordt opvang voorzien?

 • Kleuteropvang voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

  Deze doelgroep kan verruimd worden, bij voldoende capaciteit, naar kinderen van ouders bij wie er slechts één ouder buitenshuis werkt, alleenstaande thuiswerkenden en daarna ook alle thuiswerkende ouders.
 • Opvang van lagere schoolkinderen: enkel voor kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

  Hier is nog geen ruimte om de doelgroep te verruimen.
 • We starten vanaf deze week met inschrijvingen via het ouderportaal.

Enkel wanneer je kind is ingeschreven, kunnen wij je kind in de correcte contactbubbel opvangen!

Je hebt een email ontvangen vanuit ons registratiesysteem met de uitnodiging om in te schrijven. Controleer ook zeker eens je spam als je de email niet onmiddellijk terug vindt in je inbox.

Je kan inschrijven per week tot eind juni 2020.

Hieronder vind je een overzicht wanneer de inschrijvingen per week worden afgesloten.

Inschrijvingen per week Inschrijvingen worden afgesloten
Week 18 mei 2020 en 25 mei 2020 Vrijdagmiddag 15 mei om 12u
Week 1 juni 2020 Vrijdagmiddag 29 mei om 12u
Week 8 juni 2020 Vrijdagmiddag 5 juni om 12u
Week 15 juni 2020 Vrijdagmiddag 12 juni om 12u
Week 22 juni 2020 Vrijdagmiddag 19 juni om 12u
Week 29 juni 2020 Vrijdagmiddag 26 juni om 12u

Er worden geen kosten aangerekend voor annulatie zolang de maatregelen ifv het coronavirus gelden!

Heb je na het afsluiten van deze inschrijvingsperiode toch nog een dringende opvangvraag, neem dan contact met deboomgaard@hooglede.be.

Contactbubbels en mondmaskers

Contactbubbels tijdens de “klassieke schooluren” worden voor en na de schooluren bijeengebracht in verruimde contactbubbels.

Kleuters en lagere schoolkinderen zullen gescheiden van elkaar opgevangen worden. Kinderen uit verschillende scholen worden steeds apart opgevangen!

De groepsgrootte voor kleuters is maximaal 20 en voor lagere schoolkinderen maximaal 14.

De kindbegeleiders bij de kleuters dragen enkel een mondmasker bij contact met de ouders. De sociale afstand tussen kleuters is niet nodig.

De kindbegeleiders bij de lagere schoolkinderen dragen gedurende de volledige opvangtijd een mondmasker en bewaren de sociale afstand.

Ook het buitenspelen gebeurt afwisselend per contactbubbel en speelgoed wordt niet gedeeld tussen de verschillende contactbubbels. Indien wel dan wordt alle speelgoed grondig gereinigd vooraleer het gedeeld wordt.

Middageten op woensdag en schoolvrije dagen / rijgebeuren

 • Voorlopig brengt ieder kind zijn eigen lunchpakket mee op woensdagmiddag of op schoolvrije dagen. Wij serveren nog geen warme maaltijden.
 • De rij van de Boomgaard naar school en van school naar de Boomgaard.

We hebben advies gevraagd aan het Agentschap Opgroeien maar hebben echter nog geen antwoord ontvangen.

We gaan de rij, indien mogelijk, samenstellen volgens de contactbubbels, met heel veel aandacht voor de veiligheid in het verkeer en de veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus. Indien de samenstelling van de rij het toelaat, kunnen broer en zus samen in de rij staan.

Wanneer de kinderen in de Boomgaard aankomen, worden de handen van de kinderen steeds gewassen!

Deze afspraken blijven behouden!

Bijkomend vragen we aan ouders (verplicht!) om onderstaande richtlijnen te volgen:

 • Een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten.
 • Een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden (je kan tot bij het beertje om je kind in of uit te badgen, niet verder ).
 • Slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.
 • Zieke kinderen thuis te houden. Zij horen niet thuis in de opvang.

Extra aandachtspunt voor onderstaande locaties!

 • Voor de locatie Hooglede:

  Kinderen die school lopen in de Zonnebloem moeten gebracht en afgehaald worden langs de Hogestraat 25, gangpad ter hoogte van de muziekschool. Je kan aanbellen aan het zwarte poortje op het einde van het gangpad.

  Kinderen die school lopen in de gemeentelijke basisschool moeten gebracht en afgehaald worden via de gewone ingang in de Kleine Stadenstraat.

  Zo kunnen wij de ouders die de kinderen komen ophalen op de piekmomenten beter spreiden en kunnen we de social distancing beter bewaren.
 • Voor de locatie Gits:

  Kinderen die school lopen in de Freinetschool en voorschoolse – en/of naschoolse opvang wensen in de Boomgaard worden in een aparte bubbel opgevangen. Deze contactbubbel kan georganiseerd worden in zaal De Hembyze (zaal tegenover De Boomgaard). Zo kunnen wij de opvang organiseren om de contactbubbels te behouden. Aanmelden gebeurt steeds in de opvanglocatie zelf.
 • Voor de locatie St. Jozef:

  Kinderen die in Sleihage school lopen en opvang nodig hebben op woensdagnamiddag, kunnen in de locatie St. Jozef opgevangen worden, gescheiden van de kinderen van St. Jozef. De school voorziet momenteel niet in leerlingenvervoer.

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zal de kinderopvang ook geopend blijven, maar op welke manier, hangt ook nog af van de maatregelen die de overheid zal nemen.

De overheid vraagt ons om de inschrijvingen voor de zomerperiode (die normaal gepland stonden vanaf 20 mei) ‘on hold’ te plaatsen tot er duidelijke richtlijnen zijn over de zomerkampen, speelpleinwerking en jeugdwerk. Wij zullen, zodra meer info ons bereikt, ook jullie op de hoogte brengen!

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden?

Neem contact met het Lokaal Loket kinderopvang in het Huis van het Kind.

Het Lokaal Loket Kinderopvang kan je bereiken via huisvanhetkind@hooglede.be of 0473 34 36 35