Gemeente Hooglede

Help als burger mee bomen te registreren!

Meer en meer komt groen als belangrijk thema op de voorgrond. Groen zorgt immers voor een aangename leefomgeving. En de burger is zich hiervan ook bewust. 

Niet alleen heeft het enkele positieve gezondheidsaspecten zoals minder fijnstof en een groter mentaal welzijn, maar daarnaast is het ook goed als buffer tegen wateroverlast en gevolgen van de klimaatopwarming. Het is ook bewezen dat het de economische waarde verhoogt van de eigendommen in de nabijheid van groene inrichtingen / structuren.

Op onze gemeente willen we doelen stellen voor nieuwe bomen en hagen. Maar ook tegeltuintjes zijn waardevol. De teller kan u meevolgen op de pagina: bomenteller

Vandaar dat we een oproep doen om bomen, hagen en tegeltuintjes die u als inwoner recent aanplantte of realiseerde te registreren. Het heeft helemaal geen belang of die op privaat of openbaar domein zijn aangeplant. Op die manier roepen we op om even tijd te maken voor aandacht voor het groen op de gemeente en ons uw inspanningen te melden. 

Registreren van aanplantingen of geveltuintjes kan via de onderstaande link in het e-loket.