Gemeente Hooglede

Meerjarenplan 2020-2025

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Het bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Elk jaar wordt het meerjarenplan minimaal éénmaal aangepast.

Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk (de strategische nota) en een financieel gedeelte (de financiële nota). De strategische nota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen die het bestuur naar voor schuift.

Missie en visie

Missie 

Hooglede is een landelijke en warme gemeente die er is voor iedereen. Hooglede is een ondernemende gemeente waar je welkom bent, waar altijd iets te beleven valt. Inwoners zijn trots dat ze er wonen en voelen zich verbonden met elkaar.

Visie en beleidsdoelstellingen 2020 - 2025

Hooglede wil een toegankelijke gemeente zijn, die aanspreekbaar wil zijn voor iedereen en een goede dienstverlening wil garanderen.
Hooglede wil ook een gezonde gemeente zijn met voldoende aandacht voor groen, veiligheid en duurzaamheid.
Hooglede blijft een dynamische gemeente voor iedereen die actief iets onder handen wil nemen.
Hooglede wil voor een warme gemeente staan, waarbij zorg en gemeenschapsvorming zorgt voor verbinding.
Daar wordt de komende jaren sterk werk van gemaakt, vanuit een warm hart voor onze gemeente, Hooglede.

Hooglede in de toekomst

Lees hier meer over het meerjarenplan 2020 - 2025.