Gemeente Hooglede

Meerjarenplan 2014 - 2019

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Het bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Elk jaar wordt het meerjarenplan minimaal éénmaal aangepast.

Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk (de beleidsnota) en een financieel gedeelte (de financiële nota). De beleidsnota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen die het bestuur naar voor schuift.