Gemeente Hooglede

Melden aanwezigheid van Europese seizoenarbeiders

Wanneer een EU-burger voor kort verblijf naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een ‘melding van aanwezigheid’ nodig. De bijlage 3ter heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op. Vanaf die datum hebben Unieburgers een recht op verblijf van maximaal 90 dagen.

Procedure

  • Er wordt op voorhand een kopie van de identiteitskaart bezorgd aan de dienst burgerzaken (via fax/mail/balie).
  • Er dient een document bestemd voor de lokale politie ingevuld te worden. Dit document vindt u hieronder.
  • De vreemdeling komt de bijlage 3ter ondertekenen en afhalen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Document voor de politie

Einde verblijf

  • Meld steeds het vertrek van de EU- burger !