Gemeente Hooglede

Mijn gemeente en ik - resultaten

In het voorjaar kon elke inwoner deelnemen aan 'Mijn gemeente en ik' 
De resultaten werden ondertussen gebundeld.

Een samenvatting:

Prioriteiten

De prioriteiten voor Hooglede zitten zeer sterk op het (vergroenen van het) publieke domein, netheid en veiligheid, vrije tijd alsook op mobiliteit.

Belangrijke topics zijn winkelaanbod, veiligheid (en staat van) van fiets- en voetpaden, oversteekplaatsen alsook van verkeersveiligheid in het algemeen.

Ook de betaalbaarheid van de woningen vraagt aandacht. Verder zijn er ook aandachtspunten inzake een groene publieke ruimte. Het recyclagepark, infoblad en jeugd- en speelpleinwerking krijgen over het algemeen goede scores.

Participatie, betrokkenheid en communicatie

Sterke wens tot meer betrokkenheid en participatie: 24% wil een burgerpanel, 22% wil een online participatieplatform en 33% wil vergaderingen online kunnen volgen.

Communicatie op zich scoort goed (iets beter op de hoogte dan in de rest van Vlaanderen (vooral het infoblad) maar toch heeft 42% het gevoel niet goed op de hoogte te zijn van wat er zich in de gemeente afspeelt. Daar is dus verbetering wenselijk.

De gemeente

Hooglede scoort boven het gemiddelde van de rest van Vlaanderen wat betreft aangenaam wonen in de gemeente of in de buurt (7,8 en 8,1 op tien).

De inwoners zijn iets beter op de hoogte dan de rest van Vlaanderen betreffende een aantal wijzigingen in het gemeentedecreet en 67% geeft aan om zeker te gaan stemmen, 9% niet en 24% twijfelt. Hier zal dus zeker actie nodig zijn.

10% van de inwoners wil een fusie met een andere gemeente. Dit is lager dan in de rest van Vlaanderen (15% in Vlaanderen) en 71% wil dat niet (en dat is hoger dan in de rest van
Vlaanderen waar dit 60% is).

Toekomstideeën

Overal (gratis) wifi internettoegang (46%), gevolgd door de wens voor camera’s om de veiligheid op straat te verhogen (36%) en sensoren in openbare verlichting zijn de 3 populairste toekomstideeën.

Dit wordt gevolgd door live volgen van vergaderingen (33%), activiteiten die het contact tussen generaties bevorderen (29%), een meer permanent burgerpanel waar inwoners een paar keer per jaar kunnen deelnemen aan onderzoeken van de gemeente om hun mening te geven over lokale aangelegenheden (24%), een platform voor burenhulp en vrijwilligerswerk (23%) en een online participatieplatform (22%).

Het volledige rapport kan je in bijlage vinden.