Gemeente Hooglede

Milieuraad

De opzet van de gemeentelijke MINA-raad bestaat erin het maatschappelijk draagvlak van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te verbreden. Binnen de MINA-raad worden items aangaande het milieubeleid besproken en geadviseerd. De adviezen worden overgemaakt naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Samenstelling van de MINAHOO:

Stemgerechtigde leden als vertegenwoordigers van belangengroeperingen/ onderwijs:


Joke Fossaert - Onderwijs
Koen Demunster – Gezinsbond
Frits Delanoy – Landelijke Gilde
Eric Deruyter – Gezinsbond
Grietje Vandekerckhove – Ouderraad
Andy Dejonckheere – Onderwijs.

Stemgerechtigde leden aangeduid vanuit deskundigheid:


Ewaud De Neve - Deskundige (ecologie)
Bart Bailleul -Deskundige (groenonderhoud)
Stefaan Danneels – Deskundige (duurzaam bouwen)
Koen Verhoest – Deskundige (boombeheer)
Liliane Coppé -Deskundige (ecologisch agro-onderzoek – duurzame landbouw)
Tine Taillieu – Deskundige (handhaving milieu en stedenbouw)

Stemgerechtigde leden voorgedragen vanuit verenigingen die milieu en natuur behartigen:

Yvonne Delanoy - Vertegenwoordiger Natuurpunt
Magalie Popelier– Vertegenwoordiger Natuurpunt
René Van Isacker - Vertegenwoordiger Imkervereniging en TuinHier
Patrick Vandenbroucke - Vertegenwoordiger VELT
Johan Bostoen - Vertegenwoordiger Natuurpunt
Daan Vandekerkhove – Vertegenwoordiger Natuurpunt

Niet-stemgerechtigde leden: 

Schepen voor leefmilieu: Julie Misplon
Schepen voor groen: Rik Vanwildemeersch
Frank Renard – omgevingsambtenaar milieu – secretaris milieuraad
Niek Vandecaveye – Omgevingsambtenaar stedenbouw

Leden die deelnemen als waarnemers: 

Anton Van Der Beken
Kris Loots
Jan Seynaeve
Koen Berghman
Joris Wybo
Wilfried Godderis
Steven Alting
Ronny Misplon
Stefan Coghe
Marc Broucke
Brecht Bruneel
Lorenzo Aerbeydt
Gabriel Wydooghe – erelid
Erik Maselis – ere-voorzitter