Gemeente Hooglede

MIROM

MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen) is een afvalintercommunale die instaat voor de preventie, inzameling en de eindverwerking van het huishoudelijk afval dat geproduceerd wordt in 15 steden en gemeenten.

MIROM is een samenwerkingsverband tussen MIROM Menen en MIROM Roeselare. Beide afvalintercommunales hebben een gelijklopende afvalbeleid voor 15 gemeenten. Het Materialendecreet van de Vlaamse overheid staat centraal in dit beleid. Eén van de basisprincipes is de prioriteitenladder die weergeeft hoe we moeten omgaan met afval. Op de treden staan afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranden met energierecuperatie en storten van boven naar onder gerangschikt. Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker. MIROM Roeselare beschikt over een eigen verbrandingsinstallatie waarin elke werkdag 185.000 kg restafval op een milieuverantwoorde manier wordt verbrand. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt nuttig toegepast via een stadsverwarming met een lengte van 15 km. De restwarmte van dit net wordt via een ORC omgezet in elektriciteit.

MIROM Roeselare staat in voor de restafvalverwerking, voor de tuinafvalophaling, de coördinatie van sensibliserende projecten en de verdeling van de afvalzakken.

MIROM Menen staat in voor de optimalisatie van de recyclageparken en voor glasbolinzameling.

Meer info

Contact MIROM Roeselare

MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

T: 051/26 03 50
F: 051/26 03 52
E: info@mirom.be

Openingsuren:
Ma - do: 8u30-12u & 13u-17u
Vr: 8u30-12u & 13-16u

Contactpersonen MIROM Roeselare