Gemeente Hooglede

Nieuw gebouw recyclagepark zo goed als energieneutraal

ma 27 jun 2022
Bij de aanleg van het nieuwe recyclagepark komt er ook een nieuw gebouw met ruimte voor bergingen, kantoor voor de parkwachters en sanitair. Dat gebouw zal voorzien worden van groendaken, zonnepanelen en regenwateropvang.

Er komen 3 grote regenwaterputten van 20.000 liter. Het water zal gebruikt worden voor het sanitair, maar ook door de groendienst om beplanting in de gemeente water te geven.

Bij een nieuw recyclagepark hoort ook een nieuw gebouw. We hebben ervoor gekozen om in dat nieuw gebouw ook voldoende ruimte te voorzien zodat enkele verenigingen hun materiaal op deze nieuwe locatie kunnen stockeren. Op die manier kan de loods Defour in de Kleine Stadenstraat verdwijnen en plaats maken voor groen midden in het centrum van de gemeente.

Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan de parkwachters met een kantoor en doucheruimte, er komt een openbaar toilet en voldoende berging om bijvoorbeeld klein gevaarlijk afval op een veilige manier te stockeren onder de luifel. Er wordt ook ruimte voorzien om materiaal dat naar een kringwinkel zou kunnen, te kunnen opslaan. Daarnaast worden ook 10 bergingen van 8m op 4m voorzien die gebruikt zullen worden door verenigingen die nu stockageruimte hebben in loods Defour.

Het gebouw zal zo goed als energieneutraal zijn. het regenwater wordt opgevangen in 3 regenputten. Er komen zonnepanelen en 782,18m² groendaken. Daarmee zorgen we voor een primeur op de gemeente. Om in de werking in het gebouw te voorzien, zal amper energie of water van buitenaf nodig zijn. Het opgevangen regenwater zal eveneens dienst doen om de planten in de gemeente water te kunnen geven.