Gemeente Hooglede

Huisstijl

Branding is méér dan een naam en een mooi logo. Branding gaat over het vertalen van een uniek DNA naar een herkenbare vormtaal, een nieuwe identiteit. Een nieuw logo wordt niet gevormd over één nacht ijs, maar is het resultaat van gegrond onderzoek, interactie met diverse stakeholders, respect voor geschiedenis, in kaart brengen van de gewenste perceptie,...

Waarden

Het logo van gemeente Hooglede is gebaseerd op de unieke waarden waarvoor de gemeente Hooglede staat. Hooglede wil betekenisvol zijn voor de inwoners, deze drie kernwaarden springen eruit: verbindend, trots & ondernemend. Niet verwonderlijk dat een opvallende kleur werd gekozen voor het nieuwe logo. Het rode duidt op de warmte die we de gemeente Hooglede toedragen. De frisse & jonge rode kleur refereert naar de community, de groepsdynamiek, het bruisende karakter van gemeente Hooglede waar iedereen zich thuis voelt en trots is deel uit te maken van een sterke gemeente.

Part of life

Het valt op dat er een zeer brede waaier aan diensten bestaat binnen gemeente Hooglede die de levenskwaliteit van de kleinste tot de oudste inwoner beduidend hoger maakt. Op deze manier maakt de gemeente actief het verschil bij zijn inwoners.
Het succes van deze hoogstaande ondersteunende services ligt niet enkel bij het gemeentepersoneel. De sterkte ligt bij de hechte samenwerking met de talrijke vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en andere stakeholders. Iedereen draagt een belangrijk steentje bij. Samen zijn we verbindend, trots en ondernemend...

Visie

Een logo krijgt betekenis als dit de vertaling is van een uniek DNA. Het symbool die voor gemeente Hooglede werd ontworpen bestaat uit 4 beentjes . Ze refereren naar de 4 doelstellingen die het gemeentebestuur voor ogen heeft in hun visie.
Hooglede wordt verder uitgebouwd tot:

  • een zorgzame en warme gemeente waar het goed is om te wonen.
  • een gezonde gemeente met ruimte voor groen, duurzaamheid en veiligheid.
  • een actieve en ondernemende gemeente voor iedereen.
  • een laagdrempelige gemeente met kwaliteitsvolle dienstverlening.

Vormtaal

Het symbool is tevens een knipoog naar de rijke geschiedenis én de sterktes van de diverse deelgemeentes. Denk maar aan het landelijke karakter, het glooiend landschap, onze dorpen met hun eigen hartslag, het ondernemende West-vlaamse karakter, de letter H die je impliciet leest tussen de beentjes. Naast de betekenis die dit symbool draagt, is het bovendien een sterke visual die zeer herkenbaar is voor zowel jong als oud. Een symbool die we de komende jaren overal zullen zien waardoor het op zich symbool wordt voor onze gemeente.