Gemeente Hooglede

Actie Warmste Week 2019

Er wordt door de gemeente Hooglede per euro, ingezameld in het kader van acties naar aanleiding van de Warmste Week 2019 die door de inwoners en/of verenigingen van Hooglede-Gits op de gemeente worden opgezet ten voordele van de goede doelen, één euro extra gegeven.

Ben je actienemer? Geef dan zeker je actie door vóór 12 januari 2020! 

Geef hier je actie in

Voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen:

  • Er wordt door de gemeente Hooglede per euro, ingezameld in het kader van acties voor “Music For Life” die door de inwoners en/of verenigingen van de gemeente Hooglede-Gits worden opgezet ten voordele van de goede doelen vermeld in de organisatie van Music For Life , één euro extra gegeven op voorlegging van de overschrijving van het bedrag en dit tot een maximale gemeentelijke bijdrage voor de voorgelegde overgeschreven bijdragen € 10.000 bereikt.
  • De inwoners en/of verenigingen van Hooglede-Gits leggen aan de financieel beheerder van het gemeentebestuur ten laatste op 12 januari van het navolgend jaar het bewijs van overschrijving voor van het bedrag dat gestort werd in het kader van Music For Life voor het betreffend jaar. Indien het totaalbedrag van deze overschrijvingen het bedrag van € 10.000 overschrijdt wordt het gemeentelijk bedrag pro rata verdeeld over de bewezen bijdragen voor de voorgelegde goede doelen.

Het toegekend subsidiebedrag wordt vervolgens door het gemeentebestuur voor 31 januari van het navolgend jaar rechtstreeks gestort aan deze goede doelen.

Gepubliceerd op  zo 12 jan 2020