Gemeente Hooglede

Update: Midwestgemeenten werken nauw samen

De 16 burgemeesters van de Midwest-regio hebben op 21 augustus opnieuw overlegd over de maatregelen om de heropflakkering van het COVID-19 te bestrijden. Ze hebben kennis genomen van de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad en die naast de situatie in de regio gelegd.

Cijfers

De cijfers van het aantal besmettingen evolueert ook in de regio Midwest. Tegenover de situatie eind juli merken we globaal een verbetering op. Al leert de praktijk dat die situatie snel kan veranderen. We moeten dan ook ten allen tijde alert blijven. In eerste instantie moet dan ook verder worden ingezet op preventie en “gezond verstand”. Wanneer en waar het druk is, blijft het dragen van een mondmasker aangewezen.

De evolutie in de regio doet de burgemeesters van Midwest om niet in extenso alle maatregelen te handhaven die bovenop de Federale maatregelen werden aangenomen in alle gemeenten van de regio.

Midwest-Voorzitter en burgemeester van Roeselare Kris Declercq: ‘De situatie evolueert ook in de regio. Globaal lijken de cijfers de goede kant uit te gaan al moeten we te allen tijde alert blijven. De bijkomende maatregelen die werden genomen kunnen versoepeld worden. Met de regio Midwest blijven we wel een aantal gezamenlijke bijkomende maatregelen behouden.’

Nationale veiligheidsraad

De burgemeesters van Midwest blijven kiezen voor een gezamenlijke aanpak. Dat schept duidelijkheid en versterkt de sensibilisering.

Tijdens een overleg op 21 augustus hebben de burgemeesters de maatregelen, genomen eind juli, afgewogen tegenover de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Globaal is beslist zich als regio te aligneren op die beslissingen. Wat door de Nationale Veiligheidsraad is vastgelegd geldt ook voor de gemeenten van Midwest. Maar daarbovenop handhaven alle gemeenten uit de regio Midwest bijkomende bepalingen:

Het bijhebben van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof blijft verplicht

Het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is in de regio ook verplicht op recyclageparken

Er is een registratieplicht voor alle evenementen

Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester.

Het nieuwe besluit van de burgemeester gaat in vanaf 21 augustus.

Gepubliceerd op  vr 21 aug 2020