Gemeente Hooglede

Ondersteuning

Heb jij een project dat je steunt in het zuiden ? De wereldraad en het gemeentebestuur kunnen jouw project misschien een duwtje in de rug geven.

Wij zijn op zoek naar een organisatie of persoon die via duurzame contacten met een organisatie in het zuiden, de mensen daar alle kansen geeft om er zich verder te ontwikkelen. Voorwaarden voor de organisatie en het duurzame project in het Zuiden :

 1. De aanvragende organisatie heeft een lokale werking in de gemeente.
 2. De aanvragende organisatie is lid van de Wereldraad of wordt lid van de Wereldraad (minstens voor de tijd van de subsidiëring = drie jaar) en engageert zich om minstens tweemaal per jaar de vergaderingen van de Wereldraad bij te wonen.
 3. De organisatie die gedurende drie jaar een subsidie krijgt voor een duurzaam project in het Zuiden bezorgt de Wereldraad jaarlijks een verslag over het project of geeft de Wereldraad een mondelinge toelichting.
  De aanvragende organisatie geeft de garantie dat de besteding van het toegekende bedrag mag gecontroleerd worden en bezorgt de Wereldraad jaarlijks een financieel rapport.
 4. De aanvragende organisatie engageert zich om, in de drie jaar waarin de subsidies toegekend worden, een activiteitenaanbod in de gemeente Hooglede te voorzien. Dit kan verschillende vormen aannemen. De organisatie kan rekenen op ondersteuning van de Wereldraad (logistiek, promotie en mobilisatie).
 5. Het verkozen project wordt na één jaar geëvalueerd. Indien het niet voldoet aan de verwachtingen dan wordt het niet meer gesubsidieerd.

voor het duurzaam project in het Zuiden:

 1. Het project is verbonden met de gemeente Hooglede.
 2. Het gaat om duurzame contacten via iemand uit de gemeente die er werkzaam is of via regelmatige contacten met de lokale Noord-Zuidorganisatie in de gemeente.
 3. Het project heeft een langetermijnvisie. Doel is de lokale mensen te sensibiliseren en mogelijkheden te bieden zodat ze op korte termijn zelf hun toekomst in handen kunnen nemen.
 4. Het project is overzichtelijk en gemakkelijk voor te stellen.
 5. Het project is concreet.
 6. Het project is kleinschalig maar heeft toch voldoende impact op de lokale bevolking.
 7. Het project kan ingebed zijn in een groter geheel (NGO of andere organisatie in het Zuiden) en biedt mogelijkheden tot duurzaamheid.
 8. Het project geeft kansen om met andere organisaties in de gemeente of met scholen samen te werken.
 9. Er kan vlot contact worden gelegd met de ambtenaar van de Wereldraad tijdens de duur van de ondersteuning.

Een aanvraagformulier voor een subsidie in het Zuiden wordt door de kandidaat subsidietrekker ingevuld en bezorgd aan de secretaris van de wereldraad, Marktplaats 24, 8830 Hooglede of via mail aan kristof.devriendt@hooglede.be.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de wereldraad worden de aanvragers uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de leden van de wereldraad. Op basis van het aanvraagformulier, de voorstelling en getoetst aan de hierboven vermelde criteria wordt een project gekozen dat de komende 3 jaar door de gemeente gesubsidieerd wordt met een bedrag van € 1.400/per jaar.