Gemeente Hooglede

Onzichtbaar landschap

De verdwenen begraafplaats “Ehrenfriedhof Hooglede West”

In samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek komt er aan het voormalige rusthuis ’t Hoge in de Hogestraat een kunstwerk van het kunstenaarscollectief Jean-Louis Muller. Het kunstwerk vestigt zo de aandacht op de verdwenen begraafplaats Ehrenfriedhof Hooglede West.

Rusthuis 't Hoge in de Hogestraat werd tijdens de Eerste Wereldoorlog op 20 oktober 1914 ingericht als verbandplaats voor de Duitse militairen. De zusters, ouderlingen, zieken en wezen moesten een nieuw onderkomen zoeken. Op 25 oktober 1914 installeerde men een Feldlazarett. Het Feldlazarett bleef heel de oorlog actief, maar vooral vanaf het Brits zomeroffensief van 1917 werd het erg druk. De soldaten, die stierven in het hospitaal, werden aanvankelijk begraven bij de kerk van Hooglede. Maar gezien het dodencijfer al heel snel opliep, werd ook het terrein achter het hospitaal gebruikt en kreeg de naam ‘Ehrenfriedhof Hooglede West’. Deze plaats werd binnen de kortste keren een enorme dodenakker. In twee maanden tijd werden hier 968 soldaten begraven. Uiteindelijk telde de begraafplaats 1101 Duitse en 16 Britse soldatengraven.
Tussen 1932 en 1937 werden de overblijfselen van de Duitse militairen overgebracht naar de huidige Duitse militaire begraafplaats in de Beverenstraat (rijen 18 tot 29).

Zo worden er over de hele Westhoekregio nog 23 andere kunstwerken geplaatst op plaatsen waar gesneuvelden begraven lagen, gewonden werden verzorgd of tramsporen soldaten bevoorraadden.
Vanaf 5 juni 2023 worden er ook nieuwe fietsroutes gelanceerd, die o.a. verschillende kunstwerken met elkaar zullen verbinden. 

Voor alle info over LANDSCAPES | Feel Flanders Fields verwijzen we graag naar de website van Westtoer.