Gemeente Hooglede

Openbaar onderzoek RUP Grijspeerd

De gemeenteraad van Hooglede besliste in zitting van 23.09.2019 over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Grijspeerd. Dit ontwerp RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 01.10.2019 t.e.m. 30.11.2019.

De gemeenteraad van Hooglede besliste in zitting van 23.09.2019 over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Grijspeerd. Dit ontwerp RUP Grijspeerd, het eventuele ontwerp van de effectenbeoordelingsrapporten en de procesnota worden onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 01.10.2019 t.e.m. 30.11.2019. Het volledige dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis op de dienst omgeving, Marktplaats 1, te 8830 Hooglede tijdens de openingsuren of op www.hooglede.be.


Uw opmerkingen en/of bezwaren kunt u, tot uiterlijk 30.11.2019, schriftelijk (per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per mail), bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Marktplaats 1, te 8830 Hooglede of via ruimtelijkeordening@hooglede.be.

Het RUP biedt een antwoord aan de veranderde functionaliteit van het aanwezige bedrijf op desbetreffende plaats. Alle documenten vindt u hier: 

RUP_36006_214_00009_00001_GP_VV

RUP_36006_214_00009_00001_PN_VV

RUP_36006_214_00009_00001_SV_VV

RUP_36006_214_00009_00001_TN_VV

RUP_36006_214_00009_00001_TNK_VV 

Gepubliceerd op  za 30 nov 2019