Gemeente Hooglede

Openbaar onderzoek tot afschaffing sentier 39.

Het college van burgemeester en schepenen van Hooglede brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt opgestart betreffende het voornemen tot afschaffing van sentier 39.

Van 9 januari 2019 tot en met 7 februari 2019 kan het dossier worden ingekeken, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, en vrijdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur.

Bezwaren of opmerkingen dienen per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd op het gemeentehuis voor het einde van het openbaar onderzoek, ten laatste 8 febbruari 2019 om 11 uur.

Dit openbaar onderzoek gebeurt in uitvoering van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen.

Gepubliceerd op  do 20 dec 2018