Gemeente Hooglede

Ophokplicht pluimvee

Op 13 november 2020 werd er vogelgriep gevonden bij enkele wilde vogels in de provincie West-Vlaanderen. Net als professionele houders, zijn particuliere houders van pluimvee of vogels verplicht om hun dieren op te hokken of af te schermen zodat elke contact met wilde vogels vermeden wordt.

In de praktijk betekent dit dat pluimvee en vogels ofwel worden opgehokt in een stal, ofwel buiten worden gehouden onder een net waar wilde vogels niet door kunnen.

Daarnaast is het verboden om pluimvee te drenken met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels. 

Het niet respecteren van deze wettelijke ophokplicht is niet alleen gevaarlijk voor alle hobbymatig gehouden pluimvee en vogels maar ook voor de omliggende pluimveebedrijven. 

Meer info

Gepubliceerd op  ma 07 dec 2020