Gemeente Hooglede

Opstart van een lokaal dienstencentrum

In de OCMW-raad van 14 december 2020 werd een principiële beslissing genomen omtrent het opstarten van een vast lokaal dienstencentrum.

In 2015 werd reeds het mobiel dienstencentrum “Zonder Zulle” opgericht. Het dienstencentrum is een vrijetijdshuis met een bijzondere prioriteit voor senioren, kwetsbaren en mantelzorgers. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en er is steeds meer hulp aan en in huis, maar dit neemt niet weg dat zij eenzaam kunnen zijn of nood kunnen hebben aan een babbel. Het dienstencentrum komt daaraan tegemoet en zorgt voor ontmoetingen. Het mobiel dienstencentrum “Zonder Zulle” was en is vooral actief in Sleihage, waar een samenwerking is met Staden, maar er wordt ook ingezet op de verschillende kernen.

De tijd is rijp om een vast dienstencentrum te creëren. Een dienstencentrum dat meermaals per week geopend is, waar mensen vrij in en uit kunnen gaan, waar gegeten kan worden, waar een waaier aan ontspanningsmogelijkheden is, …

Vanaf september 2021 zal dit dienstencentrum gevestigd worden in de Centrum-zaal in de Kerkstraat te Hooglede. De keuze voor dit gebouw kwam er na een constructief overleg tussen de gemeente en de CVBA Centrum. Hierbij werd rekening gehouden met de centrale ligging en het bijna-instapklare karakter van de zaal.

Met deze samenwerking realiseren de gemeente en de CVBA Centrumzaal een nieuw en mooi zorgaanbod voor de lokale bevolking. Tegelijkertijd zullen verenigingen er kunnen blijven hun activiteiten ontplooien, zoals dit ook op vandaag gebeurt. Het dienstencentrum heeft immers als opdracht om samen te werken met alle lokale verenigingen uit de gemeente en een open huis te zijn voor iedereen.

Via gericht buurtonderzoek zal de invulling van dit dienstencentrum verder geconcretiseerd worden.

Gepubliceerd op  di 15 dec 2020