Gemeente Hooglede

“Per jaar proberen we twee erosieknelpunten aan te pakken”

Bron: jaarverslag Inagro 2017.

Door hevige regenval kunnen bodemdeeltjes afspoelen. De vruchtbaarste grond belandt zo onderaan het perceel, in het grachtenstelsel of op de openbare weg. Daarom willen gemeenten samen met hun landbouwers werk maken van erosiebestrijding. Zo ook de erosiegevoelige gemeente Hooglede, waar schepen van Landbouw Rik Vanwildemeersch en milieuambtenaar Frank Renard met de hulp van de intergemeentelijke erosiecoördinator de kar trekken.

Met de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan zette Hooglede in 2004 de eerste stappen in erosiebestrijding. “Door de spreiding van de knelpunten in de gemeente was meteen duidelijk dat het volledige grondgebied ons werkterrein zou worden”, vertelt milieuambtenaar Frank Renard.

Sinds 2012 kunnen alle West-Vlaamse gemeenten met een erosiebestrijdingsplan de hulp inroepen van Annelies Pollentier van Inagro, de intergemeentelijke erosiecoördinator. Hooglede sprong meteen op de kar. “Erosie bestrijden is vrij intensief en tijdrovend. Dankzij de samenwerking met Annelies kwam onze aanpak in een stroomversnelling”, getuigt schepen van Landbouw Rik Vanwildemeersch, die zelf landbouwer is. Intussen werkte de gemeente drie knelpunten al volledig af. Op twee andere locaties is de realisatie op de goede weg.

“Dankzij de samenwerking met Inagro zit onze aanpak in een stroomversnelling.”

Leren van elkaar

Een keer per jaar brengt Annelies alle schepenen van Landbouw en milieuambtenaren van de West-Vlaamse erosiegevoelige gemeenten samen. “Tijdens zo’n overleg horen we hoe het er in andere gemeenten aan toegaat. We bezoeken ook altijd een knelpunt, zodat we inspiratie kunnen sprokkelen in de praktijk”, verduidelijkt Frank.

Ook om een landbouwer te overtuigen, trekken Rik, Frank en Annelies te velde. “Maar als het gaat om een knelpunt waarbij meerdere landbouwers betrokken zijn, dan benaderen we hen in groep”, gaat Frank verder. “Dat zorgt voor overleg waaruit veel ideeën voortvloeien. Finaal moeten alle partijen zich kunnen vinden in het voorstel, want de landbouwers nemen de maatregelen volledig vrijwillig en voor een looptijd van twintig jaar.”

“De erosiecoördinator helpt ons ook om subsidiedossiers in te dienen.”

Realisaties krijgen financiële steun

In Hooglede liggen enkele maatregelen intussen al verschillende jaren aan en dat levert resultaat op. “In de buurt van de aangepakte knelpunten moeten we de grachten minder frequent tussentijds ruimen”, klinkt het. “Als ze met eigen ogen zien wat de maatregelen inhouden en hoe die functioneren, zijn landbouwers ook meer geneigd om mee te stappen in het verhaal.”

Voor de realisatie van erosiemaatregelen krijgt Hooglede financiële steun van het Departement Omgeving en de Provincie West-Vlaanderen. “Per jaar proberen we twee knelpunten aan te pakken. Dat zouden er meer mogen zijn, maar de goedkeuring van de subsidiedossiers duurt nogal lang”, vertelt schepen van Landbouw Rik. “Als dat proces vlotter zou verlopen, dan kunnen we misschien meer bereiken. Want acties brengen altijd nieuwe acties teweeg.”

Gepubliceerd op  do 31 mei 2018