Gemeente Hooglede

Premie landbouwfolie

Een tegemoetkoming naar land - en tuinbouwers om hun landbouwfolie te verwerken in een erkend bedrijf.

Voor wie

Voor land - en tuinbouwers die gevestigd zijn op het grondgebied Hooglede. 

Voorwaarden

De terugbetaling heeft enkel betrekking op de aangeleverde hoeveelheden vanaf 1 januari tot indiening van de aanvraag van het betreffende jaar.

Procedure

De land- of tuinbouwer dient de hoeveelheid aangeleverde landbouwfolie te bewijzen aan de hand van een factuur. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt aan de hand van een ingevuld formulier dat ingediend wordt samen met een kopie van de facturen waarop de hoeveelheden en het betaalde bedrag vermeld staan. De aanvraagdocumenten moeten binnen zijn tegen 1 oktober. 

Online aanvragen

Kostprijs

Het maximaal bedrag dat wordt terugbetaald beperkt zich tot het gedeelte van het factuurbedrag (excl. BTW) dat betrekking heeft op de aanvoer van landbouwfolie. De maximaal toegelaten hoeveelheid aanvoer van landbouwfolie die in aanmerking genomen wordt voor de terugbetaling is beperkt tot 1500 kg.

Afhandeling

De betaling gebeurd éénmalig per jaar. Na goedkeuring van het College Burgemeester & Schepen. 

Premie | subsidie