Gemeente Hooglede

Premie zwaluwen

De gemeente Hooglede zet in op het behoud van de zwaluwen. Daarom kan u ieder jaar een subsidie krijgen voor bewoonde zwaluwnesten.

Aanvraag premie voor bewoonde zwaluwnesten

Huis - en boerenzwaluw

Voor het instandhouden van een huis-, en/of boerenzwaluw wordt een subsidie verleend van 25 euro per jaar voor één bewoond nest, voor twee of drie nesten 30 euro per jaar, voor vier of nesten 40 euro per jaar, voor zes of meer nesten 50 euro per jaar. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 mei en 15 juni.

Het aantal bewoonde nesten wordt vastgesteld tussen 1 juni en 15 augustus.

Gierzwaluwen

De premie voor het behoud van van een bestaande gierzwaluwkolonie bij minder dan vijf bewoonde nesten bedraagt de subsidie 30 euro per jaar. Bij vijf of meer bewoonde nesten bedraagt de subsidie 50 euro per jaar. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 mei en 15 juni.

Het aantal bewoonde nesten wordt vastgesteld tussen 1 juni en 1 juli.

Aanbrengen kunstnesten gierzwaluwen

Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bij nieuwbouw of restauratie bedraagt de premie éénmalig 30 euro per nestgelegenheid met een maximum van 300 euro per adres.

Bij afwezigheid van een kolonie voor de aanvang van restauratie- en/of verbouwingswerken en indien de bouwheer vervangende nestgelegenheid plaatst, kan een bijkomende eenmalige subsidie verkregen worden van 100 euro. Hiervoor dient de bouwheer voor de start van de werken de bewoonde gierzwaluwnesten te laten vaststellen door de gemeente én dient er na de werken een evenwaardige nestgelegenheid te zijn op hetzelfde adres.

De gierzwaluwnesten moeten opgehangen worden aan de noord- of oostgevel. Bij ophanging aan de zuidgevel moet er voldoende oversteek zijn dat de nesten tussen 8u en 19u uit de zon hangen. De nesten dienen minimum 4 meter boven de grond opgehangen worden. De vrije val vanuit de nestgelegenheden is minimum 3 meter. Er mogen geen bomen bomen of andere obstakels het uitvliegen van de nestgelegenheden belemmeren.