Gemeente Hooglede

Hoe het mobiliteitsplan voor Gits tot stand is gekomen?

De geplande rioleringswerken zorgden voor de opportuniteit om, van een blanco blad, te starten met een mobiliteitsplan voor Gits.

Het mobiliteitsplan voor Gits kwam tot stand door inspraak en extern advies van 2 verschillende verkeersdeskundigen (AWV en Studiebureau Demey). Doordat er rioleringsplannen op de planning staan, biedt dit een opportuniteit om te starten van een blanco blad.

Verloop van het proces

2015/2016

 • Tijdelijke situatie éénrichting Gitsbergstraat wegens bouw appartementen naast de school.
 • School en ouders zijn heel erg vragende partij om éénrichting te behouden, school bevraagt ouders.

 • Op basis van deze vraag heeft de gemeente een studie laten uitvoeren door studiebureau Demey (zie bijlage).
 • Dossier wordt on hold gezet, wegens budgettaire redenen voor weginrichting.

voorjaar 2019

 • Schoolomgevingen veiliger maken wordt een belangrijk punt in het meerjarenplan. Gits wordt als eerste onder de loep genomen.
 • Opstart onderzoek veilige schoolomgeving via participatie.
 • gesprek werkgroep ‘veilige schoolomgeving’ (politie, gemeente, directie school, vertegenwoordiger ouderraad)
 • enquête (personeel school, ouders school, kinderen school)
 • bespreking resultaten enquête en gesprek met leerkrachten school
 • Gesprek werkgroep politie, gemeente, directie school, vertegenwoordiger ouderraad met externe verkeersdeskundige (AWV). Externe verkeersdeskundige geeft aan dat éénrichtingsverkeer aan de school het meest aangewezen scenario is. Directie school en vertegenwoordiger ouderraad staan hier ook heel positief tegenover en zijn vragende partij.
 • 1-op-1gesprekken buurtbewoners Gitsbergstraat (deur-aan-deur, wanneer niet thuis, kregen ze brief met link naar enquête in de bus). Aftoetsen éénrichtingsverkeer, en alternatieve scenario’s.
 • Enquête (buurtbewoners school Gitsbergstraat, zelfstandigen, werknemers Gitsbergstraat). Die vraag werd gesteld aan buurtbewoners in verband met éénrichtingsverkeer. Ouders en leerkrachten hadden andere vragen rond maatregelen maar dan gaven de ouders die piste zelf dikwijls aan .
  • Vraag: Welke maatregelen zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid rond vrije basisschool Gits?

 • Gesprek De Lijn

najaar 2019:

 • Rioleringsdossier Gits centrum ligt op tafel. De rioleringen moeten gescheiden worden in de eerstkomende jaren.
 • Participatiemoment naar aanleiding van het meerjarenplan. Het idee komt door de burgers aan 1 tafel om éénrichtingsverkeer in te voeren in Gits (een rondpunt). “Door éénrichtingsverkeer in te voeren in Gits kan je heel wat gevaarlijke punten in 1 keer weg werken.” Tafel (15 van personen) gaat akkoord.
 • Studie studiebureau Demey rond éénrichting uit 2015 komt terug op tafel. Studiebureau zit opnieuw aan tafel. Zij adviseren de voorgestelde circulatie nog steeds positief.
 • Ook externe verkeersdeskundige vindt dit een positief voorstel dat de verkeersveiligheid ten goede komt en adviseert positief.
 • Ook in enquêtes veel naar voor gekomen: éénrichting, ‘rondpunt’ Gits.
 • Resultaten eigen enquête school komen naar boven. Test éénrichting was positief bevonden door ouders en school.
 • Masterplan klooster ligt op tafel. Mogelijkheid om plein te maken van Gitsbergstraat.
 • Bijna volledig voorgesteld tracé ‘circulatieplan’ studiebureau Demey ligt op tafel voor heraanleg. Het is dus nu een opportuniteit om er werk van te maken.
 • Gesprekken met college, politie, verkeersdeskundigen, technische dienst, werkgroep ‘veilige schoolomgeving’ en verschillende klankbordgroepen. Verschillende pistes worden besproken met de voor-en nadelen. Tot de consensus gekomen om deze circulatie verder uit te werken tot een voorontwerp en voor te leggen aan inwoners ter feedback.

voorjaar 2020:

 • Voorbereiding van het voorontwerp om af te toetsen bij de verkeerscommissie, de handelaars en de bevolking. Een basisplan wordt uitgewerkt om van te vertrekken, zodat inwoners zicht kunnen krijgen wat het kan worden. Dit dient dan tevens als briefing om mee te geven aan het studiebureau dat aangesteld is voor de rioleringswerken.
 • Voorontwerp is afgestemd en meerdere malen besproken met externe verkeersdeskundige en ook afgetoetst, zodat zwaar verkeer draaicirkels kan nemen.
 • Voorontwerp is afgetoetst met werkgroep ‘veilige schoolomgeving’, met vertegenwoordiger Gezinsbond en Groep Gid(t)s en wordt heel positief bevonden.
 • Voorontwerp is afgetoetst met de klankbordgroepen.
 • Begin juni: inwoners van Gits centrum krijgen een uitnodiging in brievenbus voor het participatiemoment. Hieronder ziet men een afbeelding wie allemaal deze uitnodiging kreeg (rode straten).

 • Op basis van de binnengekomen feedback, wordt het plan wel nog verfijnd om tegemoet te komen aan een aantal belangrijke opmerkingen. Er volgt nog extra onderzoek en tellingen. Maar de grote lijnen zullen blijven. Want:
  • juni: verkeerscommissie; positief advies en reacties
  • juni: 1-op-1 gesprekken handelaars; gemengde reacties. voornamelijk vraag naar kortparkeren en extra parking
  • 1 juli: participatiemoment (130 aanwezigen); veel positieve reacties, ook enkele negatieve en verschillende bezorgdheden rond de uitvoering van de werken. Ook opmerkingen die het bestuur nog kan meenemen en bijsturen.
  • Online feedback: Sommige opmerkingen kan het bestuur nog meenemen en bijsturen. Voor sommige opmerkingen kan het bestuur ook geruststellen. Het bestuur denkt na over mogelijke oplossingen (vb. fietsstraat Singellaan ,…).
 • september: verkeerscommissie: Nog steeds positief, 1 iemand negatief.

2021:

 • Terugkoppeling werkgroep doorheen het proces.
 • Terugkoppeling handelaars op 22 april 2021 en 17 mei 2021.
 • Terugkoppeling gemeenteraad 26 april 2021.
 • Terugkoppeling verkeerscommissie 8 juni 2021.

Visie van het gemeentebestuur :

Het bestuur wil kijken door de ogen van kinderen, senioren, mensen in een rolstoel en zwakke weggebruikers bij het uitstippelen van het mobiliteitsbeleid. Men gaat daarbij uit van het STOP-principe, waarbij de prioriteit gaat naar stappers en trappers, dan openbaar vervoer en dan personenwagens.

Het bestuur wil een veilige schoolomgeving creëren en de kruispunten duidelijk maken.

Het bestuur wil een groene en aangename omgeving creëren

Verkeerstellingen

In de Singellaan en andere straten zijn er bezorgdheden rond extra verkeer. Met deze cijfers toont het bestuur aan dat men in feite niet bezorgd hoeft te zijn:

 • verkeer van WZC Ter Linde richting markt
  • Deze beweging zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn en kan dus mogelijks naar de Singellaan verschuiven.
  • Het verkeer dat toeneemt in de Singellaan zal echter beperkt blijven. Er werd een meetbord geplaatst dat het aantal voertuigen telt die rijden van het WZC Ter Linde richting de markt. Daaruit kan men afleiden dat er ongeveer gemiddeld 1 wagen per 1,5 minuten rijdt. De piek is tijdens de schooluren (2 wagens per minuut gemiddeld), maar veel ouders rijden nu langs de Singellaan heen naar school en langs de Nieuwplaats terug. Ze zullen dit in veel gevallen nu omgekeerd doen. Dit zal ook weinig extra verkeer met zich meebrengen in de Singellaan. Ook doorgaand verkeer (bv. Roeselare - Kortemark), zal vaak een andere route nemen
 • Verkeer van Drie koningen naar La Fiducia
  • Deze beweging zal in toekomst niet meer mogelijk zijn, en kan dus mogelijks naar de Torhoutstraat of Singellaan verschuiven.
  • Het verkeer dat toeneemt zal echter beperkt blijven. Er werd een meetbord geplaatst dat het aantal voertuigen telt die rijdt van Drie Koningen naar La Fiducia. Daaruit kan men afleiden dat er ongeveer gemiddeld 1 wagen per 3 minuten rijdt. De piek is tijdens de schooluren (1,5 wagen per minuut gemiddeld). Maar het ‘rondpunt’ zal men dus tijdens de schooluren in veel gevallen omgekeerd doen. Deze verkeersstroom zal deels omdraaien.

Inkijk studie van SB Demey

studie SB Demey