Gemeente Hooglede

Terugbetaling kadervorming

INLEIDING

Verenigingen die voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk, kunnen bepaalde subsidie krijgen.

KADERVORMING 

Voorwaarden:

  • De begeleider is actief in een erkende, Hoogleedse jeugdvereniging of speelpleinwerking; of
  • De begeleider is woonachtig te Hooglede; of
  • Het gaat om een erkende, Hoogleedse vereniging voor het jeugdwerk.

Vereiste documenten:

  • Bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk, ondertekend door de erkende organisator en de deelnemer.

Subsidieberekening:

1. De uitbetaling gebeurt op naam van de begeleider als volgt:

  • 100 % van de kosten van een cursus animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur van het Vlaamse jeugdwerk of meerdaagse specialisatiecursussen ingericht door erkende organisaties aan jongeren die actief zijn in een erkende, Hoogleedse jeugdvereniging of speelpleinwerking.
  • 50 % van de kosten van een cursus animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur van het Vlaamse jeugdwerk of meerdaagse specialisatiecursussen ingericht door erkende organisaties aan jongeren tot en met 24 jaar, die woonachtig zijn in Hooglede en minstens éénmaal actief deelnam aan jeugdparticipatie in Hooglede.

2. De uitbetaling gebeurt op naam van de vereniging als volgt:

  • 35 % van de kosten aan de vereniging voor het organiseren van plaatselijke vormingsinitiatieven en cursussen met externe, erkende instructoren of georganiseerd door landelijke organisaties.