Gemeente Hooglede

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Er worden 1133 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.