Gemeente Hooglede

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

De belasting valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

Op het verstrekken van informatie aan de notarissen:

  • 50 EURO per eigendom.
    100 EURO per eigendom in het geval de inlichtingen binnen de 3 werkdagen vereist zijn op vraag van de notaris (notariskantoor) of vastgoedmakelaar.

    Deze heffing is niet toepasselijk op notificaties in het kader van artikel 434 WIB
  • Op het verstrekken van het conformiteitsattest in het kader van de Vlaamse Wooncode
  • 62 EURO voor het conformiteitsattest

De kosten voor affiches, beveiligde zendingen en publicaties in regionale dag- of weekbladen worden afgestemd op de reële kosten.