Gemeente Hooglede

Directe belasting op de aanplakborden

Voor een termijn eindigend op 31.12.2018 wordt een directe belasting geheven op de borden, geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.

Onder aanplakbord wordt verstaan: iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering, met een minimum oppervlakte van één m².

Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met het oog op het aanbrengen van reclame.

Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

Het jaarlijkse bedrag van de belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op 100 € per m². De gedeelten van m² worden proportioneel tegen dezelfde aanslagvoet belast.