Gemeente Hooglede

Belasting op frituurkramen, kramen voor verkoop kip aan 't spit en kermisinrichting

Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een jaarlijkse belasting geheven ten laste van de personen die frituurkramen plaatsen op het openbaar domein alsmede op het privaat domein, alsook ten laste van personen die kermisinrichtingen of kramen voor verkoop van kip aan ’t spit opstellen op het openbaar domein.

De belasting wordt vastgesteld in verhouding tot de belangrijkheid van de inrichtingen en kermissen.

Voor wat betreft het plaatsen van frituurkramen wordt de belasting vastgesteld als volgt:

Op openbaar domein:

Centrum “Hooglede”: 

2500 € per jaar 

Centrum “Hooglede-Gits” en Bruggesteenweg: 

2000 € per jaar 

Centrum parochie “Kristus-Koning”:  1500 € per jaar 
Centrum parochie “Sint-Jozef”:   1500 € per jaar

Op privaat domein:

- een forfaitair bedrag van 750 € voor de gevallen voorzien onder a).

Voor het opstellen van kramen voor verkoop van kip aan ’t spit wordt de belasting vastgesteld als volgt:

- op openbaar domein: 500 € per jaar.

voor het opstellen van kermisinrichtingen wordt de belasting vastgesteld als volgt:

Op openbaar domein:

Autoscooters, rupsmolens, luna-parken, en dergelijke 

125 € per kermis 

Frituurkramen, gebakkramen en dergelijke 

75 € per kermis 

Kindermolens, paardenmolens, zwiermolens, visspelen, schommels, schietkramen en dergelijke:

50 € per kermis 

Confiseriewagens, suiker- en speelgoedkramen en dergelijke: 

50 € per kermis 

Viskramen, voedingskramen en dergelijke: 

15 € per kermis 

De belasting is verschuldigd door de uitbaters van de frituurkramen, de kramen voor verkoop van kip aan ’t spit en de kermisinrichtingen, terwijl de eigenaars solidair de belasting verschuldigd zijn.

Het bedrag van de belasting dient door de belastingschuldige telkens geconsigneerd in handen van de gemeenteontvanger voor de standplaats wordt ingenomen.

Voor het gebruik van de openbare weg, naar aanleiding van bepaalde manifestaties en feestelijkheden en voor de duur ervan worden de standgelden als volgt vastgesteld:

Autoscooters, rupsmolens, luna-parken, en dergelijke 

125 € 

Frituurkramen, gebakkramen en dergelijke 

75 € 

Kindermolens, paardenmolens, zwiermolens, visspelen, schommels, schietkramen en dergelijke:

50 € 

Confiseriewagens, suiker- en speelgoedkramen en dergelijke: 

50 € 

Viskramen, voedingskramen en dergelijke:  15 €