Gemeente Hooglede

Indirecte belasting op vervoer van personen met een politievoertuig

Met ingang van 1 november 2013, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd op het vervoer van personen met een politievoertuig wegens:

  • bestuurlijke aanhouding op grond van art. 31 2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt, op grond van artikel 9ter van de drugwet van 24.02.1921, op grond van art. 1§2 van de besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap,
  • het veroorzaken van overlast,
  • openbare dronkenschap, op grond van art. 1§2 van de besluitwet van 14.11.1939 betreffende de beteugeling van openbare dronkenschap.

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per rit en per vervoerde persoon.