Gemeente Hooglede

Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen

De belasting bedraagt:

Indien het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting:

  • 1500,00 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
  • 750,00 euro voor elk individuele kamer of studentenkamer
  • 750,00 euro voor elk overige woongelegenheid

Indien het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting:

  • 2250,00 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
  • 1250,00 euro voor individuele kamer of studentenkamer
  • 1250,00 euro voor elk overige woongelegenheid

Indien het gebouw of de woning een derde of langer opeenvolgende termijn van twaalf maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting:

  • 3000,00 euro voor een volledig gebouw of woonhuis
  • 1500,00 euro voor individuele kamer of studentenkamer
  • 1500,00 euro voor elk overige woongelegenheid

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt, vanaf de datum van de 1ste verjaardag.