Gemeente Hooglede

Retributie op het gebruik van de huwelijkszaal en bijgaand ceremonieel

Voor een termijn aanvangend op 01.01.2013 en eindigend op 31.12.2018 wordt een retributie geheven voor het gebruik van de huwelijkszaal en het bijgaand ceremonieel, bij het afsluiten van huwelijken buiten de normale diensturen van het gemeentepersoneel, ten bedrage van 50 EURO per prestatie.