Gemeente Hooglede

Retributie op de afgifte van bepaalde administratieve stukken

Vanaf 1 januari 2023 wordt er voor onbepaalde duur een retributie geheven op de
afgifte van de in artikel 3 vermelde administratieve stukken. De retributie valt ten bezware
van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of
ambtshalve worden uitgereikt.

De bedragen worden als volgt vastgesteld:

A) Voor de afgifte van digitale identiteitskaarten aan Belgische onderdanen en van digitale vreemdelingenkaarten:

 • Identiteitskaart: 20€
 • Identiteitskaart spoedprocedure - Gemeente 112€
 • Identiteitskaart spoedprocedure - Brussel: 148€
 • Identiteitskaart kinderen 8€
 • Identiteitskaart kinderen spoedprocedure - Gemeente: 101€
 • Identiteitskaart kinderen spoedprocedure - Brussel: 137€
 • Verblijfsdocumenten vreemdelingen: 20€
 • Verblijfsdocumenten vreemdelingen - spoedprocedure: 115€

B) Voor de internationale paspoorten:

 • Paspoort + 18 gewone procedure: 72€
 • Paspoort -18 gewone procedure: 42€
 • Paspoort + 18 dringende procedure: 247€
 • Paspoort - 18 dringende procedure: 217€
 • Paspoort + 18 superdringende procedure: 307€
 • Paspoort - 18 superdringende procedure: 277€

C) Voor de reistitels vluchtelingen

 • Reistitel vluchtelingen +18 gewone procedure: 68€
 • Reistitel vluchtelingen -18 gewone procedure: 48€
 • Reistitel vluchtelingen + 18 dringende procedure : 237€
 • Reistitel vluchtelingen - 18 dringende procedure: 217€
 • Reistitel vluchtelingen +18 superdringende procedure: 297€
 • Reistitel vluchtelingen -18 superdringende procedure: 277€

D) Voor de rijbewijzen:

 • Rijbewijs: 20€
 • Voorlopig rijbewijs: 20€
 • Internationaal rijbewijs: 16€

E) Andere:

 • Attest van immatriculatie: 5€
 • Bestuurderspas: 22€
 • Huwelijksboekje: 26€
 • Bij betekening door de gerechtsdeurwaarder na het afleggen van een verklaring van
  eenzijdige beëindiging van de wettelijks samenwoonst wordt de kostprijs
  aangerekend door de gerechtsdeurwaarder volledig doorgerekend