Gemeente Hooglede

Retributie op de afgifte van bepaalde administratieve stukken

Voor een termijn eindigend op 31.12.2018, wordt ten behoeve van de gemeente, een retributie geheven op de afgifte van administratieve stukken.
De retributie valt ten bezware van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
De bedragen van de retributie worden als volgt bepaald:
a) voor de afgifte van de digitale identiteitskaarten aan Belgische onderdanen en van de digitale vreemdelingenkaarten:
* 15 € voor een identiteitskaart volgens de gewone aanvraagprocedure
* 116 € voor een identiteitskaart volgens de dringende aanvraagprocedure
* 180 € voor een identiteitskaart volgens de zeer dringende aanvraagprocedure
b) voor de afgifte van attesten van immatriculatie A en B, afgeleverd aan onderdanen van vreemde nationaliteit, uitgenomen in geval van verlenging:
* 5 euro voor een attest van immatriculatie
c) Op de identiteitsstukken voor kinderen beneden de twaalf jaar:
* 1,20 euro per vernieuwing van een identiteitsstuk, plastiekzakje inbegrepen
d) Op de Kids-ID:
* 6 euro per identiteitsbewijs, plastiekzakje inbegrepen
e) op de afgifte van reispassen aan personen vanaf 18 jaar:
* 7 euro voor een reispas
f) Voor de afgifte van de rijbewijzen in bankkaartmodel:
* 20 euro voor een voorlopig rijbewijs,
* 20 euro voor een eerste rijbewijs,
* 20 euro voor een tweede en volgende rijbewijs,
* 16 euro voor een internationaal rijbewijs
g) voor een trouwboekje: 20 euro