Gemeente Hooglede

Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer gaat over de verplaatsing tussen uw woonplaats en uw werkplek, met andere woorden: over het samengaan van werken (werkgelegenheid) en mobiliteit. Het woon-verkeer is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de verplaatsingen in ons land. Die verplaatsingen leiden vooral ’s morgens en ’s avonds tot veel verkeersdruktes en files. De overheid wenst hieraan iets te doen door te zoeken naar duurzame initiatieven voor bedrijven en werknemers.

Zowel de Vlaamse Overheid als de provincie West-Vlaanderen helpt bij het realiseren van alternatieven:

• Realisatie van fietssnelwegen 
• Fietspunten
• Fietsvergoeding voor werknemers 
 Abonnementen voor openbaar vervoer voor werknemers 
• Autodelen 
• Carpooling 
• Bedrijfsvervoerplannen 
• Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer 


De provincies coördineren op hun beurt het beleid hiervan. Voor de provincie West-Vlaanderen is dit PMP (provinciaal mobiliteitspunt).

Het PMP West-Vlaanderen

Mobiscan: een gratis mobiliteitsanalyse van uw bedrijf
Een mobiscan analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf/bedrijvenzone en brengt de mobiliteitsstromen van de personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens stelt het PMP een lijst met mogelijke maatregelen op die het bedrijf of de bedrijvenzone kan nemen om de mobiliteit van haar personeelsleden efficiënter te organiseren.
Een mobiscan is een gratis service, op voorwaarde dat het bedrijf minstens een van de voorgestelde maatregelen toepast (vrij te kiezen).

Het pendelfonds

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Tot op vandaag is er nog geen nieuwe indiendatums beschikbaar.