Gemeente Hooglede

De Gulden Zonne

De Gulden Zonne is gelegen in de Marktplaats 6 te Hooglede. De zaal bevindt zich naast de kerk. Via de Roeselarestraat kan je de zaal betreden.

Voor wie

De Gulden Zonne kan door iedereen (socio-culturele verenigingen, organisaties erkend door de gemeente, onderwijsinstellingen, bedrijven, privépersonen…) gehuurd worden.

Procedure

Aanvragen kan:

  • maximum 1 jaar en minimum 10 dagen voor aanvang van de huur. 
  • Verenigingen die periodiek terugkerende activiteiten organiseren kunnen voor meer dan 1 jaar ver aanvragen. Deze aanvragen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Aannemen dat reservaties automatisch door de Dienst Vrije Tijd worden opgenomen, omdat je elk jaar dat weekend de zaal gebruikt, is uit den boze. Er dient een aanvraag te gebeuren.
  • Evenementen en activiteiten georganiseerd door de gemeente zijn echter prioritair op de andere aanvragen.

Tevens kan de aanvrager een optie nemen voor een bepaalde infrastructuur. Een optie vervalt 1 maand na de aanvraag. De aanvraag dient gericht te worden aan:
Dienst Vrije Tijd
Marktplaats 1, 8830 Hooglede
Tel: 051/ 26.38.14 of 051/ 23.13.97 of 051/ 23.13.94
E-mail: dienstvrijetijd@hooglede.be

Aannemen dat reservaties automatisch door de Dienst Vrije Tijd worden opgenomen, omdat je elk jaar dat weekend de zaal gebruikt, is uit den boze. Er dient jaarlijks een aanvraag te gebeuren.

Hoe kan je reserveren ? 

Je kan via onze webshop (via de link onderaan deze pagina) onmiddellijk en rechtstreeks nagaan of een bepaalde zaal of terrein al dan niet vrij is. Tevens kan je, wanneer je bent aangemeld, een zaal of terrein reserveren.

Online aanvragen

Meer info over hoe je kan reserveren via de webshop kan je in onze handleiding vinden. 

Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt de aanvrager op naam van de vereniging of op naam van de huurder een factuur samen met een bevestigingsbewijs van de Dienst Vrije Tijd. Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd wordt de aanvrager hiervan, samen met de motivatie, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Kostprijs

  Vereniging Privé
  Cafetaria Foyer Zwarte zaal Volledige zaal
Inwoner € 20 € 30 € 60 € 300
Niet-inwoner - - € 600 € 600