Gemeente Hooglede

Cultuurraad

Doelstelling

De gemeentelijke socio-culturele en kunstraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij :- op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;

  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van de culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.

Samenstelling

Naam
Alting Steven
Bruwier Lieve
Cleenwerck Lucas
Demeulenaere Roland
Deman Dirk
Devaere Brecht
Duhayon Luc
Everaert Edith
Maertens Linda
Pollet Veerle
Pylyser Erik
Ramaut Johnny
Strubbe Patrick
Vandermeersch Kathy
Vandenabeele Rita
Vanderbeke Roland
Vanwildemeersch Marc
Verfaille Monique
Wyffels Kries