Gemeente Hooglede

Cultuurraad

Doelstelling

De gemeentelijke socio-culturele en kunstraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij :- op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;

  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;
  • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van de culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.
Samenstelling

 

Naam Functie
Roland Vanderbeke  voorzitter
Edith Everaert  ondervoorzitter
Tom Noyez  schepen van cultuur
Brecht Devaere  lid
Daniël Reynaert lid
Dirk Deman lid
Erik Pylyser lid
Erwin Moortgat lid
Frederik Demeyere lid
Geert Defevere lid
Guido Soenen lid
Ines Depoorter lid
Pascal Maes lid
Josée Vanslambrouck lid
Kathy Vandermeersch  lid
Kries Wyffels lid
Lieve Bruwier lid
Leopold Velghe  lid
Lode Viaene lid
Linda Maertens lid
Marc Vanwildemeersch lid
Mieke Vannieuwenhuyse lid
Nathalie Doom lid
Patrick Strubbe lid
Rik Van Thourhout lid
Rita Vandenabeele lid
Steven Alting lid
Veerle Pollet lid