Gemeente Hooglede

Kopieservice

A. Voorwaarden:


• Voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk - Jaarlijks kan de
jeugdvereniging 1000 punten opnemen.


• De kopieperiode loopt gelijk met het werkjaar van de verenigingen. De tellers
worden terug op nul geplaatst op 1 september.


• Volgende kopieën zijn mogelijk:


o zwart-wit

 • A3 –formaat: 2 pt
 • A5-formaat: 1 pt
 • A4: 1 pt

o Kleur

 • A3 –formaat: 4 pt
 • A5-formaat: 2 pt
 • A4: 2 pt


• Bij het het recto-verso kopieren wordt iedere pagina als 1 punt geteld.

• Het gekopieerde document is bedoeld voor:

  •  aankondigingen van eigen activiteiten.
  • publiciteit van en voor eigen vereniging
  • uitnodigingen voor activiteiten en vergaderingen
  • verslagen van activiteiten en vergaderingen


• Het te kopiëren document mag niet bedoeld zijn om te gebruiken als strooifolder of
om uit te delen langs de openbare weg.


• Het origineel exemplaar moet een eigen product zijn dat door één of meerdere leden
van de vereniging wordt opgesteld. Andere werken mogen hierbij worden opgenomen mits schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke auteur(s).


• Het kopiewerk mag in géén enkele vorm worden verkocht, met uitzondering van het
periodiek ledentijdschrift.


B. Kopieservice:
• Het document dat moet gekopieerd worden, moet aangeleverd worden bij de
Jeugddienst.


• Het document wordt liefst doorgestuurd als een printbare PDF. De bestandsnaam
bevat het aantal kopies, formaat, recto of rectoverso, kleur of Zwart-wit (Bv:
Ledenbrief_20x_A4_Recto_kleur)


• De jeugddienst spreekt met de jeugdvereniging af in welke periode de kopies
genomen worden, dit met een wachtperiode van 3 werkdagen.


• Na het maken van de kopies wordt het aantal kopies genoteerd door de jeugddienst,
dit samen met de datum van uitgave en naam van de vereniging.


• Wanneer het aantal kopies opgebruikt is brengt de jeugddienst de desbetreffende
jeugdvereniging hiervan op de hoogte.