Gemeente Hooglede

Kopieservice

INLEIDING

Verenigingen die voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk, kunnen bepaalde subsidie krijgen.

KOPIEREGLEMENT

Voorwaarden:

 • Voldoen aan het erkenningsreglement voor jeugdwerk
 • Jaarlijks kan de jeugdvereniging 1000 gratis kopies laten nemen.
 • Volgende kopieën zijn mogelijk:
  • o 1 kopie = A4-formaat op wit papier
  • o A3 –formaat is mogelijk maar dan wordt per A3-blad twee kopies gerekend
  • o In kleur kopiëren is mogelijk maar dan wordt er per kleurenkopie 2 kopies gerekend.
 • Het gekopieerde document is bedoeld voor:
  • o aankondigingen van eigen activiteiten
  • o publiciteit van en voor eigen vereniging
  • o uitnodigingen voor activiteiten en vergaderingen
  • o verslagen van activiteiten en vergaderingen
 • Het te kopiëren document mag niet bedoeld zijn om te gebruiken als strooifolder of om uit te delen langs de openbare weg.
 • Het origineel exemplaar moet een eigen product zijn dat door één of meerdere leden van de vereniging wordt opgesteld. Andere werken mogen hierbij worden opgenomen mits schriftelijke toestemming van de oorspronkelijke auteur(s).
 • Het kopiewerk mag in géén enkele vorm worden verkocht, met uitzondering van het periodiek ledentijdschrift.

 Kopieservice:

 • Het document dat moet gekopieerd worden, moet aangeleverd worden bij de dienst vrije tijd. Dit kan zowel digitaal of als een printversie.
 • De dienst vrije tijd spreekt met de jeugdvereniging af in welke periode de kopies genomen worden, dit met een wachtperiode van 3 werkdagen.
 • Na het maken van de kopies wordt het aantal kopies genoteerd door de dienst vrije tijd, dit samen met de datum van uitgave en naam van de vereniging.
 • Wanneer het aantal kopies opgebruikt is brengt de dienst vrije tijd de desbetreffende jeugdvereniging hiervan op de hoogte.