Gemeente Hooglede

Speel-o-theek De Dobbelsteen

Met steun van het gemeentebestuur Hooglede, baat de vzw Dominiek Savio Instituut de speel-o-theek 'De Dobbelsteen' uit.

Bij 'De Dobbelsteen' kan U terecht voor volgend aanbod aan


Spelmateriaal :
- Volksspelen
- Gezelschapsspelen
- CD-rom
- Bouw- en constructiespelen
- Bewegingsmateriaal
- Puzzels
- Muziekinstrumenten

De uitlening van het spelmateriaal is bedoeld:
- voor personen met speciale noden, zowel fysisch als mentaal,
- voor ouders, kinderen, leerkrachten, therapeuten, onthaalmoeders en kinderdagverblijven, jeugdbewegingen, bejaardenverenigingen, scholen….

De uitlening gebeurt onder begeleiding van een ergotherapeute, die naast de uitlening, instaat voor advies bij het ter plaatse uitzoeken van aangewezen spel- en vrijetijdsmateriaal voor elk individu en eveneens de nodige info kan geven bij de aanschaf, gebruik of eventueel zelf vervaardigen van spelmateriaal, aangepast aan de motorische en mentale mogelijkheden van het kind. Er wordt over gewaakt dat het spelmateriaal aansluit bij de leefwereld van het kind, de jongere of de volwassene.


Plaats waar de uitlening gebeurt :
De 4 Seizoenen - Dominiek Savio Instituut - Koolskampstraat 24, 8830 Hooglede (Gits)

Uitleenvoorwaarden:
- lidgeld 7 euro per jaar
- per uitgeleend stuk materiaal wordt 0,50 euro gevraagd
- er kunnen maximum 3 stukken meegenomen worden per beurt voor een periode van 4 weken
- de uitleenperiode kan verlengd worden als het materiaal niet aangevraagd is voor een ander lid. Dit houdt in dat een stuk speelgoed steeds na 4 weken moet terug komen naar de Speel-o-theek. Dan wordt beslist of het materiaal nog eens mee kan naar huis
- Bij het te laat binnenbrengen, wordt een boete aangerekend
- Bij schade of verlies moet dit bij het binnenbrengen onmiddellijk gemeld worden. In samenspraak met de uitleners kan een regeling getroffen worden.
- De uitlening is persoonlijk.

 

Speel- en leerboerderij Hoeve Ter Kerst
Kinderboerderij
Ter Kerst 1, 8830 Gits
051 230 996 | 0472 707 269
boerderij@hoeveterkerst.be
www.hoeveterkerst.be

Openingsuren:
Van zonsopgang tot zonsondergang.
Gesloten tijdens de kerstvakantie.