Gemeente Hooglede

Bekendmakingen

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur wordt bekendgemaakt dat volgende reglementen werden aangenomen.

Orgaan

Datum beslissing Datum op website geplaatst Document
GR 25 maart 2019 4 april 2019

03._GR_20190325_Goedk_wijz_aanv_regl_wegverkeer_Bruggestraat

04._GR_20190325_Vaststellen_aanv_regl_wegverkeer_Lokale_tonnagebeperking

05._GR_20190325_Vaststelling_tijd_politieregl_nav_rommelmarkt_Aarthurfeesten_ambulante_handel 

GR 25 februari 2019 01 maart 2019

02_GR_20190225_Retributiereglement_nutsvoorzieningen

04_GR_20190225_HR_BKO 

Provinciegouverneur 5 februari 2019 19 februari 2019

Politiebesluit gouverneur inzake de verkiezingen van 26 mei 2019

Politiebesluit_gouverneur_verkiezingen 

OCMW-raad 28 januari 2019 06 februari 2019

01_20190128_Huishoudelijk_reglement_OCMW-raad

HR OCMW-raad 

GR 28 januari 2019 06 februari 2019

01_20190128_Huishoudelijk_reglement_gemeenteraad

HR Gemeenteraad 

GR 28 januari 2019 06 februari 2019 02_201901208_Reglement_toekenning_eretitel_schepenen 
CBS 17 januari 2019 25 januari 2019 Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 
Vast Bureau 17 januari 2019 25 januari 2019 Huishoudelijk reglement van het vast bureau
Gemeenteraad 17 december 2018 24 december 2018

GR_20181217_15_Meerjarenplanaanpassing_2014_2019-13

GR_20181217_16_Budgetwijziging_gemeente_2018-2

GR_20181217_17_Budget_2019_gemeente 

Gemeenteraad 17 december 2018 24 december 2018

GR_20181217_01_opcientiemen_OV_dj_2019

GR_20181217_02_APB_dj_2019

GR_20181217_03_Belasting_aanplakborden_dj_2019

GR_20181217_04_Belasting_motoren_dj_2019

GR_20181217_05_Retributie_adm_stukken_omgevingsvergunning_dj_2019

GR_20181217_06_Retributien_amd_stukken_dj_2019

GR_20181217_07_Belasting_frituurkramen_dj_2019

GR_20181217_08_Belasting_parkeren_dj_2019

GR_20181217_09_Retributie_huwelijkszaal_dj_2019 

Gemeenteraad 25 juni 2018 29 juni 2018

06_subsidiereglement_culturele_proj

07_Meerjarenplanaanpassing

08_Budgetwijziging

11_Arthurfeesten_ambulante_handel 

Burgemeester 26 juni 2018 26 juni 2018 Besluit burgemeester WK voetbal 2018_20180626 
Burgemeester 23 april 2018 24 april 2018 WK voetbal 2018 besluit burgemeester 
GR 26 maart 2018 5 april 2018 07_Reglement_cultuurtrofee 
CBS 22 maart 2018 26 maart 2018 Verkeersreglement_wielerwedstrijd 
GR 26 februari 2018 05 maart 2018 06_Subsidiereglement_Music For Life 
CBS 04 januari 2018 12 januari 2018 Reglement_aanvraag_elektronische_sleutels 
Gemeenteraad 18 december 2017 22 december 2017

Hervaststelling_opcentiemen_2018 

Subsidiereglement_Music_for_life 

Gemeenteraad 20 november 2017 30 november 2017

Administratieve_verordening_begraafplaatsen_en_lijkbezorging

Reglement_renovatiebegeleiding_60+ 

Gemeenteraad 23 oktober 2017  31 oktober 2017  Goedkeuring_budgetwijziging_2017-2_(BP2017-2) 
Gemeenteraad 23 oktober 2017 31 oktober 2017 Goedkeuring_meerjarenplanaanpassing_2014_2019-10_(BP2014_2019-10) 
Gemeenteraad 18 september 2017 25 september 2017 Retributiereglement_administratieve_stukken 
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 13 juli 2017 14 juli 2017

2017 07 13 Captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen in het IJzerbekken.pdf

2017 07 13 Captatieverbod voor beregening voor recreatieve doeleinden.pdf

Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 03 juli 2017 04 juli 2017

Captatieverbod_beregening_waterlopen_IJzerbekken_besluit_verlenging.pdf

Captatieverbod_beregening_waterlopen_Leiebekken_besluit_verlenging.pdf

Recreatieve_doeleinden.pdf

verbod_drinkwater_besluit_verlenging.pdf 

CBS 22 juni 2017 27 juni 2017 Tijdelijk verkeersreglement_V8_brothers.pdf 
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 21 juni 2017 22 juni 2017

Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken ondertekend politiebesluit Leiebekken.pdf

Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 19 juni 2017 20 juni 2017

Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen in het Ijzerbekken

politiebesluit Ijzerbekken.pdf 

GR 20 maart 2017  

Belasting_op_ongeschikte_en_onbewoonbare_woningen

Verwaarlozing_woningen_gebouwen_registratie_en_belasting

 GR  20 maart 2017  23 maart 2017   

huishoudelijk_reglement_BKO.pdf

subsidiereglement_jeugdwerk.pdf

jeugdparticipatie_huishoudelijk_reglement.pdf

subsidiereglement_jeugdwerk.pdf