Gemeente Hooglede

Bekendmakingen

Overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur wordt bekendgemaakt dat volgende reglementen werden aangenomen.

Orgaan

Datum beslissing Datum op website geplaatst Omschrijving Document
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29 april 2019 18 juli 2019 OCMW - jaarrekening OCMW Hooglede - jaarrekening 2018 
Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 10 juli 2019 12 juli 2019 Politiebesluit 2019_07_10_Politiebesluit_van_de_gouverneur_betreffende_captatieverbod_in_het_Ijzerbekken 
CBS 27 juni 2019 1 juli 2019

Summermeeting

Rommelmarkt

WOT classic

CBS_20190627_Goedkeuring_tijdelijk_verkeersreglement_nav_8ste_summermeeting_7_juli_2019

CBS_20190627_Goedkeuring_tijdelijk_verkeersreglement_nav_rommelmarkt_4_aug_2019

CBS_20190627_Goedkeuring_tijdelijk_verkeersreglement_nav_WOTclassic_31_aug_2019

GR 24 juni 2019 28 juni 2019

Delaeystraat

Beverenstraat

Stationsstraat

H. Sacramentstraat

04_GR_20190624_aanvullend_reglement_Delaeystraat

05_GR_20190624_aanvullend_reglement_Beverenstraat

06_GR_20190624_aanvullend_reglement_Stationsstraat

07_GR_20190624_aanvullend_reglement_tonnagebeperking_H_Sacramentstraat 

GR 24 juni 2019 28 juni 2019 Algemeen politiereglement 03_GR_20190624_aanpassing_algemeen_politiereglement 
GR 24 juni 2019 28 juni 2019

Budgetwijziging

01_GR_20190624_budgetwijziging_2019-01 

Budgetwijziging 2019-01
GR 27 mei 2019 04 juni 2019  

07_GR_20190527_Gebruikersreglementen_infrastructuur

Reglement cultuurinfrastructuur De Gulden Zonne

Reglement polyvalente zalen 

CBS 23 mei 2019 3 juni 2019  

CBS_20190523_Tijd._verkeersregl._rommelmarkt_Gitsbergstr_Singellaan_R.Callewaertstr_090619

CBS_20190523_Tijd._verkeersregl._rommelmarkt_Zevekote_160619

CBS_20190523_Tijd._verkeersregl._wielerwedstrijd_elite_zonder_contract_290619

GR 29 april 2019 7 mei 2019   02_GR_20190429_jaarrekening_gemeente_2018 
GR 25 maart 2019 4 april 2019  

03._GR_20190325_Goedk_wijz_aanv_regl_wegverkeer_Bruggestraat

04._GR_20190325_Vaststellen_aanv_regl_wegverkeer_Lokale_tonnagebeperking

05._GR_20190325_Vaststelling_tijd_politieregl_nav_rommelmarkt_Aarthurfeesten_ambulante_handel 

GR 25 februari 2019 01 maart 2019  

02_GR_20190225_Retributiereglement_nutsvoorzieningen

04_GR_20190225_HR_BKO 

Provinciegouverneur 5 februari 2019 19 februari 2019  

Politiebesluit gouverneur inzake de verkiezingen van 26 mei 2019

Politiebesluit_gouverneur_verkiezingen 

OCMW-raad 28 januari 2019 06 februari 2019  

01_20190128_Huishoudelijk_reglement_OCMW-raad

HR OCMW-raad 

GR 28 januari 2019 06 februari 2019  

01_20190128_Huishoudelijk_reglement_gemeenteraad

HR Gemeenteraad 

GR 28 januari 2019 06 februari 2019   02_201901208_Reglement_toekenning_eretitel_schepenen 
CBS 17 januari 2019 25 januari 2019   Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 
Vast Bureau 17 januari 2019 25 januari 2019   Huishoudelijk reglement van het vast bureau
Gemeenteraad 17 december 2018 24 december 2018  

GR_20181217_15_Meerjarenplanaanpassing_2014_2019-13

GR_20181217_16_Budgetwijziging_gemeente_2018-2

GR_20181217_17_Budget_2019_gemeente 

Gemeenteraad 17 december 2018 24 december 2018  

GR_20181217_01_opcientiemen_OV_dj_2019

GR_20181217_02_APB_dj_2019

GR_20181217_03_Belasting_aanplakborden_dj_2019

GR_20181217_04_Belasting_motoren_dj_2019

GR_20181217_05_Retributie_adm_stukken_omgevingsvergunning_dj_2019

GR_20181217_06_Retributien_amd_stukken_dj_2019

GR_20181217_07_Belasting_frituurkramen_dj_2019

GR_20181217_08_Belasting_parkeren_dj_2019

GR_20181217_09_Retributie_huwelijkszaal_dj_2019 

Gemeenteraad 25 juni 2018 29 juni 2018  

06_subsidiereglement_culturele_proj

07_Meerjarenplanaanpassing

08_Budgetwijziging

11_Arthurfeesten_ambulante_handel 

GR 26 maart 2018 5 april 2018   07_Reglement_cultuurtrofee 
CBS 22 maart 2018 26 maart 2018   Verkeersreglement_wielerwedstrijd 
GR 26 februari 2018 05 maart 2018   06_Subsidiereglement_Music For Life 
CBS 04 januari 2018 12 januari 2018   Reglement_aanvraag_elektronische_sleutels 
Gemeenteraad 18 december 2017 22 december 2017  

Hervaststelling_opcentiemen_2018 

Subsidiereglement_Music_for_life 

Gemeenteraad 20 november 2017 30 november 2017  

Administratieve_verordening_begraafplaatsen_en_lijkbezorging

Reglement_renovatiebegeleiding_60+ 

Gemeenteraad 23 oktober 2017  31 oktober 2017    Goedkeuring_budgetwijziging_2017-2_(BP2017-2) 
Gemeenteraad 23 oktober 2017 31 oktober 2017   Goedkeuring_meerjarenplanaanpassing_2014_2019-10_(BP2014_2019-10) 
CBS 22 juni 2017 27 juni 2017   Tijdelijk verkeersreglement_V8_brothers.pdf 
GR 20 maart 2017    

Belasting_op_ongeschikte_en_onbewoonbare_woningen

Verwaarlozing_woningen_gebouwen_registratie_en_belasting

 GR  20 maart 2017  23 maart 2017   

subsidiereglement_jeugdwerk.pdf

jeugdparticipatie_huishoudelijk_reglement.pdf

subsidiereglement_jeugdwerk.pdf