Gemeente Hooglede

TEJO

Zie je het even niet meer zitten? Spring bij ons binnen en doe je verhaal. 
Therapeutische begeleiding voor jongeren tussen 10 - 20 jaar; onmiddelijk, kortduren, anoniem, gratis, met of zonder afspraak. 

Missie & visie

"Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid"

TEJO biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, quasi onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal vanuit hun eigen therapiescholing, maar gebruiken de Kort Oplossingsgerichte Therapie als gemeenschappelijke leidraad om kortdurend met jongeren aan de slag te gaan. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving (ouders, leerkrachten, familie, enz.) om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden. 

Ondersteuning & opleiding

De professionele therapeuten bij TEJO worden dagelijks ondersteund door een verbindingstherapeut (verantwoordelijke therapeut voor een dagdeel) bij wie ze terecht kunnen voor advies en ondersteuning. TEJO organiseert intervisie en supervisie en specifieke opleidingen om beter gericht te zijn naar de wereld van de jongeren: Kort Oplossingsgerichte Therapie, Recht en Deontologie, Sociale Kaart met oefensessie, Creatieve therapie. 

Een ondersteuningsteam van externe deskundigen adviseert de groep jeugdtherapeuten op regelmatige basis (kinderpsychiater, advocate, interculturele bemiddelaar).