Gemeente Hooglede

Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • de helft van de bewoners van de straat of het stuk straat die speelstraat wordt akkoord gaan om een speelstraat in te richten. De Enquête_Speelstraat_Hooglede kan je hier downloaden. Deze mag je indienen bij de jeugddienst in het Huis van het kind of in het Infopunt Trimard of bijvoegen bij het online webformulier.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente. Hou er rekening mee dat er telkens een goedkeuring door het Schepencollege nodig is om uw aanvraag te vervolledigen. Uw aanvraag moet daarom ten laatste 10 werkdagen voor de begindatum van uw aanvraag ingedient worden.

Online aanvragen

 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. Deze worden voorzien door de gemeente.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag aan de zijkant van de straat.
 • De gemeentediensten komen na uw periode de borden en hekken terug ophalen.

Kostprijs

Een speelstraat organiseren is gratis!

Indien u graag bijkomende speelmateriaal had verkregen kan u bij uw aanvraag ook altijd de Mobileute, onze speelmobiel, bijhuren. Deze kost, zowel voor verenigingen als particulieren, 20 euro per dag.

Ontdek meer over onze Mobileute bij "Meer info" op deze pagina.