Gemeente Hooglede

Info - en inschrijfmomenten

Op deze inschrijfmomenten kunnen ouders hun kind(eren) inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang:

  • Donderdag 17/10/2019 om 19u00 – locatie Huis van het Kind, Bruggestraat 6, Hooglede Voor kinderen die starten in de opvang na de herfstvakantie 2018.
  • Donderdag 19/12/2019 om 19u00 – locatie Huis van het Kind, Bruggestraat 6, Hooglede Voor kinderen die starten in de opvang na de kerstvakantie 2018-2019.

Meld uw aanwezigheid per email aan deboomgaard@hooglede.be, vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de naam van uw kind(eren).

Daarna krijg je een bevestiging met de melding waar het inschrijfmoment zal plaats vinden en welke documenten je nog kan meebrengen.