Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken

 

 
Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0083_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wim Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Openbaar onderzoek: 13.06.2019 tot en met 12.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0080_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Geert Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Openbaar onderzoek: 17.06.2019 tot en met 16.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0085_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Daan Verschaeve
 • Ligging: Engelshofstraat 21, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van woningbijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 20.06.2019 tot en met 19.07.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0095_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Eduard Joseph
 • Ligging: Delaeystraat 44a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van loods/berging
 • Openbaar onderzoek: 27.06.2019 tot en met 26.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0096_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dirk Callens
 • Ligging: Kortemarkstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling
 • Openbaar onderzoek: 01.07.2019 tot en met 30.07.2019

 

Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening Publieke raadpleging 

 • Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
 • Ligging: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Startnota en procesnota herziening RUP
 • Openbaar onderzoek: 03.06.2019 tot en met 02.08.2019

 

Project-MER-3197 Frits Delanoy - PROCES-VERBAAL VAN BEKENDMAKING 2019

 • Aanvrager: Frits Delanoy
 • Ligging: Grote Stadenstraat, 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hervergunning, omvorming en uitbreiding van een varkenshouderij
 • Openbaar onderzoek: 08.07.2019 tot en met 06.08.2019

 

Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 PROCES-VERBAAL VAN BEKENDMAKING 2019 ontwerp uitvoeringplan kunststoffen 2019-2024

 • Aanvrager: OVAM
 • Ligging:
 • Onderwerp: Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van het ontwerp uitvoeringplan kunststoffen 2019-2024.
 • Openbaar onderzoek: 15 juli 2019 tot en met 01 oktober 2019 te elf uur.

 

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0109_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Matthias Spriet
 • Ligging: Grote Noordstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: ophogen terrein
 • Openbaar onderzoek: 16.07.2019 tot en met 14.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0111_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kristof Paepe-Békaert
 • Ligging: Jan van Halewynstraat 15, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport met berging
 • Openbaar onderzoek: 18.07.2019 tot en met 16.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0118_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Johan D'Hondt
 • Ligging: Grote Stadenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen mestverwerkingsloods, bureel met bedrijfswoning, 6 tanks nutriëntenrecuperatie, meelvoedersilo + regularisate verscheidene werken
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0114_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Rits
 • Ligging: Noordabeelstraat 165, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0098_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 42, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 11 huurappartementen
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0110_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bart Feryn
 • Ligging: Kleine Noordstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden funerarium
 • Openbaar onderzoek: 23.07.2019 tot en met 21.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0117_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Björn Willemyns
 • Ligging: Spanjaardstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport met berging
 • Openbaar onderzoek: 25.07.2019 tot en met 23.08.2019

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Beslissingen: 


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0036_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bvba Pyloon (Bart Sobry)
 • Ligging: Hogestraat 104
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 9.5.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0044_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Verbrugge-Verhulst
 • Ligging: Hogestraat 178
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Beslissing: 9.5.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0045_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Verbrugge-Verhuls
 • Ligging: Hogestraat 178
 • Onderwerp: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: 9.5.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0048_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Verbrugge-Verhuls
 • Ligging: Amersveldestraat 91
 • Onderwerp: overwelven van baangracht
 • Beslissing: 9.5.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0076_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Verhelst & Partners
 • Ligging: Marktplaats 19
 • Onderwerp: aanbrengen van lichtreclames aan voorgevel bankkantoor
 • Beslissing: 9.5.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0018_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Defevere
 • Ligging: Gitsbergstraat 39
 • Onderwerp: wijzigen functie van serre naar dagrecreatie
 • Beslissing: 9.5.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0202_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter en Dirk Verhelst:
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 3 8830 Hooglede/Roeselare
 • Onderwerp: aanleg sleufsilo's en verharding + regularisatie jongveestal
 • Beslissing: 02.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0046_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Henk Bruggeman-Broos
 • Ligging: Beverenstraat 14
 • Onderwerp: plaatsen van een terrasoverkapping
 • Beslissing: 16.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0038_Bekendmaking

 • Aanvrager: Voestalpine Sadef
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: aanleggen verharding en wijzigen reliëf (afgraving)
 • Beslissing: 09.05.2019 (door deputatie)

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0079_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Enrique Kurt Espriet
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 103
 • Onderwerp: praatcafé De Commerce met mogelijkheid tot dansen
 • Beslissing: 23.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_00205 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Vermeulen Paul
 • Ligging: Schuddebeurzestraat 2
 • Onderwerp: uitbreiden inrichting met stookinstallaties, verminderen met 1990 kg mazout, noodstroomgenerator, aanpassen CLP-verordening
 • Beslissing: 16.05.2019 (DEPUTATIE)

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0030_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Gitsbergstraat
 • Onderwerp: afkoppelingswerken Gitsbergstraat
 • Beslissing: 23.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0050_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wouter Vandenbussche-Verstraete
 • Ligging: Wulfhoekstraat 8
 • Onderwerp: herbouwen berging
 • Beslissing: 23.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0051_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bvba Tigre Benelux (Frank Louwet)
 • Ligging: Roeselarestraat 95a
 • Onderwerp: herbouwen aanbouw loods
 • Beslissing: 23.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0054_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kevin Verbeke
 • Ligging: Johny Thiostraat 17
 • Onderwerp: plaatsen keerwand
 • Beslissing: 23.05.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_sentier_39_gedeeltelijkeafschaffing_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: wijk Hoogland
 • Onderwerp: regularisatie bestaande toestand voetweg 39
 • Beslissing: 16 mei 2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0041_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Ruant
 • Ligging: Hogestraat 127
 • Onderwerp: oprichten paardenopfokbedrijf met bedrijfswoning en aanhorigheden + aanleggen landingsplaats helikopter
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0039_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geitenmelkerij De Buck
 • Ligging: Grijspeerdstraat 91
 • Onderwerp: regulariseren mestvaalt en overkapping bij mestvaalt, uitbreiden overkapte mestvaalt en bouwen van loods
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0084_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Philip Vanneste
 • Ligging: Koolskampstraat 24a
 • Onderwerp: bouwen fietsenstalling
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0063_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Degrande-Decraemer
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 13c
 • Onderwerp: plaatsen veranda
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0062_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Osniel Sanches Rivera-Vandamme
 • Ligging: Hogestraat 134
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0049_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Verlinden
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6a
 • Onderwerp: slopen van serres, herbouwen van loods en bouwen van woning
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0014_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Joost Vinckier
 • Ligging: Diksmuidesteenweg
 • Onderwerp: verkavelen van grond
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0032_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: DC Beheer
 • Ligging: Bruggesteenweg
 • Onderwerp: bouwen woning met kantoor en vrijstaande carport
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0027_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Pauwelyn
 • Ligging: Drogenbroodstraat 2
 • Onderwerp: herbouwen van landbouwbergingen en uitbreiden van loods
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0066_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jacques Lefere
 • Ligging: Wilgenstraat 6
 • Onderwerp: vervangen gevelsteen en aanbrengen isolatie aan voorgevel woning
 • Beslissing: 13.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_buurtweg_4_gedeeltelijke afschaffing bekendmaking

 • Aanvrager: gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Beverenstraat ten zuiden van de R32
 • Onderwerp: gedeeltelijke afschaffing voetweg
 • Beslissing: 13 juni 2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_voetweg_55_afschaffing_bekendmaking

 • Aanvrager: gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Beverenstraat ten zuiden van de R32
 • Onderwerp: afschaffing voetweg
 • Beslissing: 13 juni 2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0070_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hans Pype
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 91
 • Onderwerp: uitbreiden van woning, aanleggen van zwembad en oprichten van bijgebouw
 • Beslissing: 20.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0071_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Niels De Busschere-Bariseau
 • Ligging: Driewegenstraat 8
 • Onderwerp: verbouwen van woning en bijgebouw
 • Beslissing: 20.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0100_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Bergdal
 • Onderwerp: aanleggen van een trage weg op de site Bergdal
 • Beslissing: 20.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0092_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Movarec
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 63
 • Onderwerp: breken van 1500 ton mengpuin en 4500 ton betonpuin naar fractie 0/4
 • Beslissing: 20.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0060 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Declercq Patrick
 • Ligging: Middenstraat 31
 • Onderwerp: exploiteren van een landbouwbedrijf
 • Beslissing: 20.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_zn_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Vanoverschelde Dirk die overneemt van N.V. Leenbos
 • Ligging: Leenbosstraat 41
 • Onderwerp: overname van een varkenshouderij 
 • Beslissing: 06.06.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0088_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sofie Demyttenaere
 • Ligging: Gitsbergstraat 27
 • Onderwerp: functiewijziging van woning naar kinderopvang
 • Beslissing: 4.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0061_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dries Verhaege
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 96
 • Onderwerp: slopen van bedrijfswoning + bouwen van showroom met aanhorigheden voor medewerkers en bedrijfsowning
 • Beslissing: 10.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0069_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Beslissing: 10.7.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0094_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hans Bruggeman-Hillewaere
 • Ligging: Stoomtuigstraat 14
 • Onderwerp: uitbreiden van bedrijfsgebouw met kantoorruimtes en aanverwante
 • Beslissing: 10.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0082_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine-Sadef
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: bouwen van een stockagehal
 • Beslissing: 18.7.2019 (vergunning deputatie)

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0068_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine-Sadef
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: wijziging in- en uitrit (Stationsstraat)
 • Beslissing: 18.7.2019 (vergunning deputatie)

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0124_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Marnix Margodt - Devriendt
 • Ligging: Hazelstraat 25
 • Onderwerp: aanbrengen nieuwe laag sierpleister
 • Beslissing: 31.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0095_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Eduard Joseph
 • Ligging: Delaeystraat 44a
 • Onderwerp: herbouwen van loods/berging
 • Beslissing: 31.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0116_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marc D'haeyere
 • Ligging: Amersveldestraat 13a
 • Onderwerp: plaatsen van een veranda
 • Beslissing: 31.07.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0090_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lisa Lambrecht
 • Ligging: Roeselarestraat 116
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 5.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0085_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Daan Verschaeve
 • Ligging: Engelshofstraat 21
 • Onderwerp: herbouwen van woningbijgebouwen
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0091_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Bvba Cultiva
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6a
 • Onderwerp: aanleggen van laadkaai en verharding bij tuinbouwbedrijf
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0093_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koenraad Gossaert
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 16
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0115_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Arne De Brabandere-Polfliet
 • Ligging: Bruggestraat 48
 • Onderwerp: verbouwen van woning met handelspand
 • Beslissing: 18.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0126_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Dolfen-Baron
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 21
 • Onderwerp: unctiewijziging voegen van krantenwinkel bij woning
 • Beslissing: 18.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0105_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Verstraete
 • Ligging: Bollestraat 25b
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0125_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Kint
 • Ligging: Grote Noordstraat 8
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0083_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0080_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 18.8.2019