Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

 

Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef - Herziening Publieke raadpleging 

 • Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
 • Ligging: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Startnota en procesnota herziening RUP
 • Openbaar onderzoek: 03.06.2019 tot en met 02.08.2019

 

Project-MER-3197 Frits Delanoy - PROCES-VERBAAL VAN BEKENDMAKING 2019

 • Aanvrager: Frits Delanoy
 • Ligging: Grote Stadenstraat, 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hervergunning, omvorming en uitbreiding van een varkenshouderij
 • Openbaar onderzoek: 08.07.2019 tot en met 06.08.2019

 

Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 PROCES-VERBAAL VAN BEKENDMAKING 2019 ontwerp uitvoeringplan kunststoffen 2019-2024

 • Aanvrager: OVAM
 • Ligging:
 • Onderwerp: Conform artikel 18§7 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van het ontwerp uitvoeringplan kunststoffen 2019-2024.
 • Openbaar onderzoek: 15 juli 2019 tot en met 01 oktober 2019 te elf uur.

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0109_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Matthias Spriet
 • Ligging: Grote Noordstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: ophogen terrein
 • Openbaar onderzoek: 16.07.2019 tot en met 14.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0111_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kristof Paepe-Békaert
 • Ligging: Jan van Halewynstraat 15, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport met berging
 • Openbaar onderzoek: 18.07.2019 tot en met 16.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0118_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Johan D'Hondt
 • Ligging: Grote Stadenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen mestverwerkingsloods, bureel met bedrijfswoning, 6 tanks nutriëntenrecuperatie, meelvoedersilo + regularisate verscheidene werken
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0114_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Rits
 • Ligging: Noordabeelstraat 165, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0098_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 42, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 11 huurappartementen
 • Openbaar onderzoek: 22.07.2019 tot en met 20.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0110_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bart Feryn
 • Ligging: Kleine Noordstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden funerarium
 • Openbaar onderzoek: 23.07.2019 tot en met 21.08.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0117_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Björn Willemyns
 • Ligging: Spanjaardstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport met berging
 • Openbaar onderzoek: 25.07.2019 tot en met 23.08.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0121_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Johan Decoster
 • Ligging: Hugo Verrieststraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden woning
 • Openbaar onderzoek: 26.8.2019 tot en met 24.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0136_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Erik Van Gansbeke
 • Ligging: Processiestraat 16, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van berging voor landbouwmateriaal
 • Openbaar onderzoek: 05.09.2019 tot en met 04.10.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0135_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Jos Taillieu
 • Ligging: Middenstraat 65, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: exploitatie tuinbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 10.9.2019 tot en met 9.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0138_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Yokkerstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: regularisatie afdak + hernieuwen vergunning
 • Openbaar onderzoek: 12.09.2019 tot en met 11.10.2019

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Beslissingen: 

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0088_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sofie Demyttenaere
 • Ligging: Gitsbergstraat 27
 • Onderwerp: functiewijziging van woning naar kinderopvang
 • Beslissing: 4.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0061_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dries Verhaege
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 96
 • Onderwerp: slopen van bedrijfswoning + bouwen van showroom met aanhorigheden voor medewerkers en bedrijfsowning
 • Beslissing: 10.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0069_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Beslissing: 10.7.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0094_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hans Bruggeman-Hillewaere
 • Ligging: Stoomtuigstraat 14
 • Onderwerp: uitbreiden van bedrijfsgebouw met kantoorruimtes en aanverwante
 • Beslissing: 10.7.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0082_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine-Sadef
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: bouwen van een stockagehal
 • Beslissing: 18.7.2019 (vergunning deputatie)

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0068_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine-Sadef
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: wijziging in- en uitrit (Stationsstraat)
 • Beslissing: 18.7.2019 (vergunning deputatie)

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0124_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Marnix Margodt - Devriendt
 • Ligging: Hazelstraat 25
 • Onderwerp: aanbrengen nieuwe laag sierpleister
 • Beslissing: 31.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0095_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Eduard Joseph
 • Ligging: Delaeystraat 44a
 • Onderwerp: herbouwen van loods/berging
 • Beslissing: 31.07.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer:36006_2019_0116_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marc D'haeyere
 • Ligging: Amersveldestraat 13a
 • Onderwerp: plaatsen van een veranda
 • Beslissing: 31.07.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0090_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lisa Lambrecht
 • Ligging: Roeselarestraat 116
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 5.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0085_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Daan Verschaeve
 • Ligging: Engelshofstraat 21
 • Onderwerp: herbouwen van woningbijgebouwen
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0091_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Bvba Cultiva
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6a
 • Onderwerp: aanleggen van laadkaai en verharding bij tuinbouwbedrijf
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0093_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koenraad Gossaert
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 16
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 5.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0115_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Arne De Brabandere-Polfliet
 • Ligging: Bruggestraat 48
 • Onderwerp: verbouwen van woning met handelspand
 • Beslissing: 18.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0126_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Dolfen-Baron
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 21
 • Onderwerp: unctiewijziging voegen van krantenwinkel bij woning
 • Beslissing: 18.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0105_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Verstraete
 • Ligging: Bollestraat 25b
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0125_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Kint
 • Ligging: Grote Noordstraat 8
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0083_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0080_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 18.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0114_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Anja Rits
 • Ligging: Noordabeelstraat 162
 • Onderwerp: bouwen woning
 • Beslissing: 22.8.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0111_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kristof Paepe-Békaert
 • Ligging: Jan van Halewynstraat 15
 • Onderwerp: oprichten carport met berging
 • Beslissing: 22.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0075_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: LV Keirsebilck
 • Ligging: Bruggestraat 147
 • Onderwerp: hernieuwing vijver
 • Beslissing: 22.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0110_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Feryn
 • Ligging: Kleine Noordstraat 4
 • Onderwerp: uitbreiden van funerarium
 • Beslissing: 28.8.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0143_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Evelyn Vandamme
 • Ligging: Hogestraat 134
 • Onderwerp: aanbrengen van crepi op voorgevel woning
 • Beslissing: 5.9.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0117_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Björn Willemyns
 • Ligging: Spanjaardstraat 1
 • Onderwerp: bouwen van carport met berging
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0109_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Spriet
 • Ligging: Grote Noordstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0096_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dirk Callens
 • Ligging: Kortemarkstraat
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning (VK. 85/151)
 • Beslissing: 5.9.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2019 139 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: A.S.B. B.V.B.A.
 • Ligging: Stoomtuigstraat, 7A
 • Onderwerp: exploitatie standaardgarage
 • Beslissing: 12.9.2019

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2019 137 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hostens Peter
 • Ligging: Bruggesteenweg 113
 • Onderwerp: bovengrondse propaangastank van 2700 liter
 • Beslissing: 12.9.2019