Gemeente Hooglede

Nieuwe trage weg: pad Bergdal

In de gemeente Hooglede-Gits kan je heel wat trage wegen terugvinden en het is belangrijk om te blijven investeren in het behoud en onderhoud van trage wegen. Naast het huidige netwerk wordt er her en der gekeken om logische uitbreidingen aan te leggen.

Zo is er het pad Bergdal waarvan de eerste fase aangelegd werd in het najaar 2018. Na de vele positieve reacties werd er beslist om het pad ongeveer 250 meter te verlengen. De werken beginnen in augustus 2019 om het project klaar te krijgen in de maand september.

Het pad Bergdal situeert zich ter hoogte van de voetbalpleinen van VP Gits tussen WZC Ter Linde en de wijk Bergdal. Het pad biedt een autoluw alternatief aan voor de achterliggende wijk Bergdal en de nabije omgeving. Dit is ideaal voor de jeugd die in september terug naar school gaat in Gits. 

Het pad Bergdal staat in verbinding met 2 andere trage wegen, namelijk het Burgemeester Lievenspad en de Gitse Voetweg en met het gescheiden fietspad in de Gitsbergstraat. Zo staan Gits en Hooglede met elkaar in verbinding en vormt dit een mooie wandellus voor wie bijvoorbeeld familie bezoekt in WZC Ter Linde.

Het project 'pad Bergdal' is tot stand gekomen dankzij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

Totale projectkost: 104 380,95 euro, de toegekende steun bestaat uit een Europees cofinanciering van 15 657,15 euro, een Vlaamse cofinanciering van 8 828,57 euro en een provinciale cofinanciering van 7 828,57 euro.

https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling