Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0138_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Yokkerstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: regularisatie afdak + hernieuwen vergunning
 • Openbaar onderzoek: 12.09.2019 tot en met 11.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0147_bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bostoen tuinbouwbedrijf bvba
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 70A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: veranderen van tuinbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 24.09.2019 tot en met 23.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0148_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Michel en Pieter Cortvriendt
 • Ligging: ??Bergstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten vleesvarkensstal + elektriciteitscabine
 • Openbaar onderzoek: 23.09.2019 tot en met 22.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0130_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Blomme Construct
 • Ligging: Albert Claudestraat en Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 45 woningen
 • Openbaar onderzoek: 25.09.2019 tot en met 24.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0149_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 38-39-40-41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 huurwoningen
 • Openbaar onderzoek: 30.9.2019 tot en met 29.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0155_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 8 woningen
 • Openbaar onderzoek: 7.10.2019 tot en met 5.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0163_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Delamsteel bvba
 • Ligging: Delaeystraat 96, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen garage, slopen varkensstal en herbouw en herbestemming naar woningbijgebouw + slopen silo
 • Openbaar onderzoek: 16.10.2019 tot en met 14.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0157_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Decleer
 • Ligging: Koolskamsptraat 44, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 9.10.2019 tot en met 7.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0166_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Maarten Verbrugghe-Carlier
 • Ligging: Driewegenstraat 23, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 21.10.2019 tot en met 19.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0170_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Debruyne
 • Ligging: Adelson Vermanderstraat 3, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen functie van woning naar kinderopvang
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0169_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Eric Deruyter
 • Ligging: Leenbosstraat 27a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen veranda
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0164_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dominiek Savio en Care for Life
 • Ligging: p.a .Koolskampstraat 24a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen school, bouwen nieuwe school en multifunctioneel centrum met verblijf, bouwen van zorghotel en bijhorende omgevingsaanleg
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Beslissingen: 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0143_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Evelyn Vandamme
 • Ligging: Hogestraat 134
 • Onderwerp: aanbrengen van crepi op voorgevel woning
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0117_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Björn Willemyns
 • Ligging: Spanjaardstraat 1
 • Onderwerp: bouwen van carport met berging
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0109_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Spriet
 • Ligging: Grote Noordstraat
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0096_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dirk Callens
 • Ligging: Kortemarkstraat
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning (VK. 85/151)
 • Beslissing: 5.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer:

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0145 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Polfliet Sarah
 • Ligging: Bruggestraat 48
 • Onderwerp: traiteurzaak met bijhorende keuken voor verwerking
 • Beslissing: 19.09.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0127_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Steven Neerinck-Den Hert
 • Ligging: Beverenstraat 79
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 23.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0121_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Decoster
 • Ligging: Hugo Verrieststraat 9
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 23.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0134_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bvba Egimax
 • Ligging: Stoomtuigstraat 24
 • Onderwerp: herbouwen van kantoren
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0152_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Thijs Cortvriendt-Callewaert
 • Ligging: Kleine Hazewindstraat 2
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0133_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stijn Degryse
 • Ligging: Kleine Noordstraat 12
 • Onderwerp: oprichten van bijgebouw
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0132_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nathalie Louagie
 • Ligging: Clemens Carbonstraat 13
 • Onderwerp: bouwen carport
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0162_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Declercq-Pauwelyn
 • Ligging: Honingstraat 16
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 10.10.2019