Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0138_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Yokkerstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: regularisatie afdak + hernieuwen vergunning
 • Openbaar onderzoek: 12.09.2019 tot en met 11.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0147_bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bostoen tuinbouwbedrijf bvba
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 70A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: veranderen van tuinbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 24.09.2019 tot en met 23.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0148_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Michel en Pieter Cortvriendt
 • Ligging: ??Bergstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten vleesvarkensstal + elektriciteitscabine
 • Openbaar onderzoek: 23.09.2019 tot en met 22.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0130_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Blomme Construct
 • Ligging: Albert Claudestraat en Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 45 woningen
 • Openbaar onderzoek: 25.09.2019 tot en met 24.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0149_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 38-39-40-41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 huurwoningen
 • Openbaar onderzoek: 30.9.2019 tot en met 29.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0155_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 8 woningen
 • Openbaar onderzoek: 7.10.2019 tot en met 5.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0163_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Delamsteel bvba
 • Ligging: Delaeystraat 96, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen garage, slopen varkensstal en herbouw en herbestemming naar woningbijgebouw + slopen silo
 • Openbaar onderzoek: 16.10.2019 tot en met 14.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0157_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Decleer
 • Ligging: Koolskamsptraat 44, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 9.10.2019 tot en met 7.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0166_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Maarten Verbrugghe-Carlier
 • Ligging: Driewegenstraat 23, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 21.10.2019 tot en met 19.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0170_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Debruyne
 • Ligging: Adelson Vermanderstraat 3, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen functie van woning naar kinderopvang
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0169_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Eric Deruyter
 • Ligging: Leenbosstraat 27a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen veranda
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0164_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dominiek Savio en Care for Life
 • Ligging: p.a .Koolskampstraat 24a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen school, bouwen nieuwe school en multifunctioneel centrum met verblijf, bouwen van zorghotel en bijhorende omgevingsaanleg
 • Openbaar onderzoek : 28.10.2019 tot en met 26.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: beslissing36006_2019_0171_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Frederic Vermaut
 • Ligging: Drogenbroodstraat 3, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden woning met kinderdagverblijf
 • Openbaar onderzoek : 6.11.2019 tot en met 5.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0177_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Matthias Dekeyser-Lowagie
 • Ligging: Akkerstraat 48, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouw +verbouwen van schuur en aanleggen van zwembad
 • Openbaar onderzoek : 12.11.2019 tot en met 11.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer: beslissing36006_2019_0180_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ronny Vandevyvere
 • Ligging: Grote Noordstraat 37, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een omheining
 • Openbaar onderzoek : 14.11.2019 tot en met 13.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer:Bekendmaking openbaar onderzoek sentier 26

 • Aanvrager: gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Klijtgatweg 14, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: gedeeltelijke afschaffing sentier 26
 • Openbaar onderzoek : 21.11.2019 tot en met 20.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0118_Bekendmaking openbaar onderzoek (wijzigingsverzoek)

 • Aanvrager: Johan D'Hondt
 • Ligging: Grote Stadenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen mestverwerkingsloods, bureel met bedrijfswoning, 6 tanks nutriëntenrecuperatie, meelvoedersilo + regularisatie varkensstal, brijvoederloods, weegbrug, betonverharding, weeglokaal, waterbassin, zuurtank, toegangsweg, verhardingen en wetlands met pompputten en regenwateropslag
 • Openbaar onderzoek : 21.11.2019 tot en met 20.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0188_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Frits Delanoy
 • Ligging: Grote Stadenstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van een regen- en spuiwaterkelder
 • Openbaar onderzoek : 28.11.2019 tot en met 27.12.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0184_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Inge Nuyttens
 • Ligging: Jacob van Maerlantstraat 7, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van carport met berging
 • Openbaar onderzoek : 4.12.2019 tot en met 2.1.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0194 Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Gemeentestuur Hooglede
 • Ligging: Hogestraat 154, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: exploiteren van een recyclagepark
 • Openbaar onderzoek : 11.12.2019 tot en met 09.01.2020

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Beslissingen: 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0127_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Steven Neerinck-Den Hert
 • Ligging: Beverenstraat 79
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 23.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0121_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Decoster
 • Ligging: Hugo Verrieststraat 9
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 23.9.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0134_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bvba Egimax
 • Ligging: Stoomtuigstraat 24
 • Onderwerp: herbouwen van kantoren
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0152_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Thijs Cortvriendt-Callewaert
 • Ligging: Kleine Hazewindstraat 2
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0133_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stijn Degryse
 • Ligging: Kleine Noordstraat 12
 • Onderwerp: oprichten van bijgebouw
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0132_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nathalie Louagie
 • Ligging: Clemens Carbonstraat 13
 • Onderwerp: bouwen carport
 • Beslissing: 3.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0162_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Declercq-Pauwelyn
 • Ligging: Honingstraat 16
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 10.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2019 168 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Cool Marleen (vertegenwoordigt wijlen Gerard Sentobin)
 • Ligging: Lepelstraat 1
 • Onderwerp: stopzetting van varkensbedrijf
 • Beslissing: 24 oktober 2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0141_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Frits Delanoy
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 2
 • Onderwerp: oprichten elektriciteitscabine, aanleggen betonverharding, rooien van 4 wilgen, aanplanten van 3 eiken en 2 wilgen + actualiseren en uitbreiden van milieurubrieken
 • Beslissing: 24.10.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0173_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc De Saedeleer
 • Ligging: Stationsstraat 56
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatie en spuitkurk aan voorgevel woning
 • Beslissing: 31.10.2019


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0144_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Carine en Odette Mortagne
 • Ligging: Bruggesteenweg 222
 • Onderwerp: slopen van woning en aanhorigheden
 • Beslissing: 31.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0151_Bekendmaking beslissingng

 • Aanvrager: An Bouckaert
 • Ligging: Klijtgatweg 21
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 31.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0138_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Yokkerstraat 6
 • Onderwerp: regulariseren afdak + hernieuwen vergunning
 • Beslissing: 31.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0160_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kevin Ervinck
 • Ligging: Akkerstraat 1a
 • Onderwerp: slopen van 7 garages en bouwen van woning
 • Beslissing: 6.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0140 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sentobin Bvba
 • Ligging: Grote Stadenstraat 2
 • Onderwerp: verminderen vergunning grondwater en het verplaatsen van een koelinstallatie
 • Beslissing: 24.10.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0157_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Decleer
 • Ligging: Koolskampstraat 44
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 14.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0159_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jürgen Vandewalle
 • Ligging: Gitsbergstraat 99
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 14.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0176_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Liliana Vandenberghe
 • Ligging: Stationsstraat 75
 • Onderwerp: wijzigen functie woning naar berging
 • Beslissing: 14.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0179 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Tempelaere Geert
 • Ligging: Diksmuidesteenweg zn
 • Onderwerp: exploitatie van open vijver
 • Beslissing: 21.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0165_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Bouckaert
 • Ligging: Leenbosstraat
 • Onderwerp: overwelven baangracht
 • Beslissing: 21.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0155_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat en Corneel Heymansstraat
 • Onderwerp: bouwen van 8 woningen
 • Beslissing: 21.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0183_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Brigitte Coomans
 • Ligging: Bruggestraat 132
 • Onderwerp: aanbrengen nieuwe gevelsteen aan voorgevel woning
 • Beslissing: 21.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0130_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Blomme Construct
 • Ligging: Albert Claudestraat en Marie Curiestraat
 • Onderwerp: bouwen van 45 woningen
 • Beslissing: 28.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0181_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Sigmans
 • Ligging: Bruggesteenweg 214
 • Onderwerp: wijzigen voorgevel bijgebouw
 • Beslissing: 28.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0166_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Maarten Verbrugghe-Carlier
 • Ligging: Driewegenstraat 23
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw
 • Beslissing: 28.11.2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0190_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Werbrouck Dries
 • Ligging: Bollestraat zn
 • Onderwerp: exploitatie van een grondwaterwinning
 • Beslissing: 5 december 2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0189 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Movarec
 • Ligging: Beverenstraat 94
 • Onderwerp: tijdelijke exploitatie van een breekinstallatie voor het breken van 1000 ton mengpuin en 1800 ton betonpuin
 • Beslissing: 5 december 2019

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0135 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Taillieu Jos
 • Ligging: Middenstraat 65
 • Onderwerp: tijdelijke exploitatie van een breekinstallatie voor het breken van 1000 ton mengpuin en 1800 ton betonpuin
 • Beslissing: 5 december 2019