Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Milieu-effectrapporteringen in openbaar onderzoek

Op heden geen milieu-effectrapporteringen in openbaar onderzoek.

Planningsinitiatieven in openbaar onderzoek

Op heden geen planningsinitiatieven in openbaar onderzoek.

Onteigeningsplannen in openbaar onderzoek

Op heden geen onteigeningsplannen in openbaar onderzoek.

Aanvragen tot omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0050_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Stefaan Verschaeve
 • Ligging: Tulpenstraat 5
 • Onderwerp: aanleggen van verharding in de voortuin
 • Openbaar onderzoek: 15.4.2024 t.e.m. 14.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0041_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Rudi De Coster-Tanghe
 • Ligging: Kortemarkstraat 12
 • Onderwerp: herbouwen van een bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 22.4.2024 t.e.m. 21.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0047_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Immo Spillier NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 249
 • Onderwerp: verbouwen van kantoorgebouw, uitbreiden van parking en aanleggen van wadi's
 • Openbaar onderzoek: 25.4.2024 t.e.m. 24.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0043_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Frederiek Corthals
 • Ligging: Heistraat
 • Onderwerp: ophogen van percelen landbouwgrond
 • Openbaar onderzoek: 2.5.2024 t.e.m.31.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0066_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Simon Gerinckx
 • Ligging: Rodenbachstraat 35
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw en plaatsen van een afsluiting
 • Openbaar onderzoek: 6.5.2024 t.e.m. 4.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0056_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ruben Theuninck
 • Ligging: Kerkstraat 22
 • Onderwerp: oprichten van een tuinberging
 • Openbaar onderzoek: 6.5.2024 t.e.m. 4.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0075_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Oude Rozebekestraat
 • Onderwerp: aanleggen van een kunstgrasvoetbalveld ter vervanging van een bestaand voetbalveld
 • Openbaar onderzoek: 14.5.2024 t.e.m. 12.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0010_Bekendmaking openbaar onderzoek 2

 • Aanvrager: Thibault Vanhee-Paepe
 • Ligging: Provinciebaan 104 (deels grondgebied Hooglede, deels Staden)
 • Onderwerp: herbouwen berging/stal, heraanleggen verharding en inbuizing + aanleggen infiltratiekom
 • Openbaar onderzoek: 16.5.2024 t.e.m. 14.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0070_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Natascha Cappon
 • Ligging: Rodenbachstraat 45
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 22.5.2024 t.e.m. 20.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0086_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Demafran
 • Ligging: Grote Stadenstraat 6
 • Onderwerp: slopen stalle, bergingen en loods, bouwen stal, heraanleggen verharding, rooien van bomen en aanpassen milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 6.6.2024 t.e.m. 5.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0054__Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Het Stoomtuig
 • Ligging: Olieslagerijstraat 3-5-7
 • Onderwerp: bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 10.6.2024 t.e.m. 9.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0069_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Johan Callewaert
 • Ligging: Engelshofstraat 16
 • Onderwerp: slopen van woning, loods en bergingen, bouwen van loods met geïntegreerde woongelegenheid, aanleggen verhardingen en infiltratievoorzieningen en aanpassen milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 10.6.2024 t.e.m. 9.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0076_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Frans Deruyter
 • Ligging: Bollestraat 26
 • Onderwerp: functiewijziging voormalig landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouwen, slopen voormalige bedrijfsgebouwen en aanpassen milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 12.6.2024 t.e.m. 11.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0080_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Louis Bossu
 • Ligging: Roelandstraat 28
 • Onderwerp: uitbreiden van woning met garage
 • Openbaar onderzoek: 12.6.2024 t.e.m. 11.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0078_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bart Lamote
 • Ligging: Delaeystraat 142
 • Onderwerp: slopen van bjjgebouwen, uitbreiden van woning met garage/berging en bouwen van een vrijstaand bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 20.6.2024 t.e.m. 19.7.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0084_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Halewijn Kerckhove
 • Ligging: Grijspeerdstraat 32
 • Onderwerp: verbouwen van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 20.6.2024 t.e.m. 19.7.2024Beslissingen

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0019_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stijn Gruyaert
 • Ligging: Kleine Satdenstraat 74
 • Onderwerp: slopen bijgebouw, rooien boom en oprichten van een woning en een bijgebouw
 • Beslissing: 11.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0017_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bram Verhille-Meurillon
 • Ligging: Marktplaats 30
 • Onderwerp: functiewijziging van bankkantoor naar automatenshop en woongelegenheid
 • Beslissing: 11.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0007_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hendrik Kimpe
 • Ligging: Veldstraat 8
 • Onderwerp: functiewijziging van (voormalig) landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouw
 • Beslissing: 11.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0189_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ilse Van Acker
 • Ligging: Bruggesteenweg 164
 • Onderwerp: aanleggen poel en ophogen terrein
 • Beslissing: 11.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0223_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: 't Claeyssenshof NV
 • Ligging:Leenbosstraat 37
 • Onderwerp: herbouwen woning en 2 bijgebouwen
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0009_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Ligging: Grote Stadenstraat 26
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0241_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Arne Wittouck
 • Ligging: Gitsbergstraat 92
 • Onderwerp: herbouwen woning en inrichten bestaande vijver als infiltratiezone
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0237_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Daisy Verstraete
 • Ligging: Bergdal 60
 • Onderwerp: regulariseren en herinrichten bijgebouw en aanleggen terras
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0006_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jan Defever
 • Ligging: Middenstraat 122a
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0013_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mariasteen
 • Ligging: Koolskampstraat 24
 • Onderwerp: rooien van bomen
 • Beslissing: 18.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0236_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Caroline Perneel
 • Ligging: Grote Noordstraat 58
 • Onderwerp: uitbreiden van woning, verbouwen van een bijgebouw, herbouwen van een bijgebouw (schapenstal) en aanleggen van een wadi
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0028_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jeroen Bolle-Ostyn
 • Ligging: Heistraat 2a
 • Onderwerp: herbouwen woning
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0240_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluviuus System Operator cv
 • Ligging: Gitsbergstraat
 • Onderwerp: plaatsen hoogspanningscabine en overwelven baangracht
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0023_Bekendmaking beslisisng

 • Aanvrager: Nick Ketels
 • Ligging: Gitsbergstraat 81
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw en rooien boom
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0032_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ine Vandenaweele
 • Ligging: Stationsstraat 17
 • Onderwerp: kaleien voorgevel woning
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0210_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dries Leenknegt
 • Ligging: Grote Noordstraat 48b
 • Onderwerp: plaatsen kleine windmolen
 • Beslissing: 25.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0178_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: David Vancanneyt
 • Ligging: Leenbosstraat 2
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoningen, groen- en omgevingsaanleg
 • Beslissing: 3.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0040_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stef Dejonckheere-Lievens
 • Ligging: Grijspeerdstraat 36
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning en garage
 • Beslissing: 3.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0218_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Christophe Verhelst
 • Ligging: Kleine Noordstraat 47
 • Onderwerp: verleggen gracht
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0016_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator cv
 • Ligging: Torhoutstraat
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine en overwelven van baangracht
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0039_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Eren Sag
 • Ligging: Marktplaats 25
 • Onderwerp: aanbrengen publiciteit
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0027_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Thomas Cloet
 • Ligging: Grijspeerdstraat 3 bus 0002
 • Onderwerp: functiewijziging van woongelegenheid naar logopediepraktijk
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0034_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Frankie Hemelaere
 • Ligging: Noordabeelstraat 89
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0035_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Andries Thijs
 • Ligging: Beverenstraat 3
 • Onderwerp: aanleggen van verharding
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0048_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jorinde Cloet
 • Ligging: Warden Oomstraat 8
 • Onderwerp: aanbrengen van spuitkurk aan voorgevel woning
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0042_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Rik Volckaert
 • Ligging: Bruggestraat 56
 • Onderwerp: oprichten tuinberging
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0053_Bekendmaking_Aktename

 • Aanvrager: Logistiek Center Vilvoorde nv
 • Ligging: Bruggesteenweg z.n.
 • Onderwerp: Verlenging van een vergunning voor een bronbemaling
 • Beslissing: 15.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0057_Bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Automobielclub Staden VZW
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 35A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: een jaarlijkse tankinstallatie gedurende 1 dag in de maand augustus voor een rally
 • Beslissing: 22.04.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0058_Bekendmaking_ aktename

 • Aanvrager: Marc Pauwelyn
 • Ligging: Drogenbroodstraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen bovengrondse propaangastank
 • Beslissing: 22.04.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0235_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: vzw Mariasteen
 • Ligging: Bollestraat 23 en Stationsstraat 126
 • Onderwerp: slopen gebouwen 'De Lijsterbesse', bouwen nieuw kantoorgebouw, renoveren te behouden gedeelte gebouw, aanleggen parking, oprichten fietsenberging en hoogspanningscabine, oprichten van 2 paviljoenen, plaatsen tuinmuur met brievenbus, logo en belettering, dempen van vijver en aanleggen van wadi
 • Beslissing: 29.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0026_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Eline Canneyt
 • Ligging: Vikingstraat 6
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 29.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0024_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Carlos Ghekiere
 • Ligging: Leenbosstraat 45
 • Onderwerp: slopen van 2 varkensstallen en aanpassen milieurubrieken
 • Beslissing: 29.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0060_Bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Pieter Cortvriendt
 • Ligging: Bergstraat 10
 • Onderwerp: een ondiepe waterwinning via een bestaande vijver
 • Beslissing: 29.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0060_Bekendmaking_aktename2024_0064_Bekendmaking_Aktename

 • Aanvrager: Debackere Agro
 • Ligging: Bruggesteenweg 67
 • Onderwerp: bemaling voor uitgraven bouwput voor het plaatsen van een kelder
 • Beslissing: 29.4.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0055_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Eren Sag
 • Ligging: Marktplaats 25
 • Onderwerp: aanbrengen van publiciteit
 • Beslissing: 6.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0026_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Ghekiere
 • Ligging: Leenbosstraat 126a
 • Onderwerp: slopen gedeelte serre en bouwen van loods
 • Beslissing: 6.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0036_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Joëlle Duran en Stefanie Deneker
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 92
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouw
 • Beslissing: 13.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0020_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Gheysen-Rommel
 • Ligging: Driewegenstraat 5
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouw
 • Beslissing: 13.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0030_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dirk Verhelst
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 97c
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 13.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0226_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Luc Vulsteke International
 • Ligging: Roger Deceuninckstraat 3
 • Onderwerp: bouwen van een loods met kantoor
 • Beslissing: 22.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0072_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johny Demeyere - Mol
 • Ligging: Zouavenstraat 18
 • Onderwerp: bouwen van een veranda
 • Beslissing: 22.05.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0008_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lies Bruynooghe
 • Ligging: Hillemolenstraat 1a
 • Onderwerp: regularisatie verbouwd bijgebouw en aangelegde verharding
 • Beslissing: 22.05.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0062_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kris Desmet
 • Ligging: Hazelstraat 49
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatiepanelen en crepi aan de gevels van de woning
 • Beslissing: 22.05.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0067_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ad Margodt
 • Ligging: Theresia Vancanneytstraat 6
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 22.5.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0038_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Boncquet
 • Ligging: Hogestraat 170e
 • Onderwerp: aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin
 • Beslissing: 3.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0050_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stefaan Verschaeve
 • Ligging: Tulpenstraat 5
 • Onderwerp: aanleggen van verharding in de voortuin
 • Beslissing: 3.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0088_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Viviane Zegres
 • Ligging: Nieuwplaats 34
 • Onderwerp: aanbrengen van spuitkurk aan de voorgevel van de woning
 • Beslissing: 3.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0074_Bekendmakin beslissing

 • Aanvrager: Frederic Vermaut
 • Ligging: Kapellestraat 16
 • Onderwerp: aanbrengen van publiciteit
 • Beslissing: 3.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0044_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Clavan
 • Ligging: Gudrunstraat 62
 • Onderwerp: slopen van een koepelloods, aanleggen van een wadi en oprichten van kmo-units en een elektriciteitscabine
 • Beslissing: 3.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0015_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: NV Deceuninck
 • Ligging: Bruggesteenweg 360
 • Onderwerp: actualisatie van de huidige toestand + aanvraag voor op- en overslag, en mechanische verwerking van pvc-afval
 • Beslissing: 30.05.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0079_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sarah Popelier
 • Ligging: Clemens Carbonstraat 1
 • Onderwerp: vervangen van poort door raam
 • Beslissing: 10.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0056_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ruben Theuninck
 • Ligging: Kerkstraat 22
 • Onderwerp: oprichten van een tuinberging
 • Beslissing: 10.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0066_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Simon Gerinckx
 • Ligging: Rodenbachstraat 35
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw en plaatsen van een afsluiting
 • Beslissing: 10.6.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0068_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Inge Nuyttens
 • Ligging: Jacob van Maerlantstraat 9
 • Onderwerp: oprichten van een vrijstaande garage
 • Beslissing: 10.6.2024