Gemeente Hooglede

Klimaatportaal

Het Klimaatportaal biedt informatie over mogelijke klimaatverandering, klimaateffecten en kwetsbaarheden op gemeentelijk en Vlaams niveau. Enkel informatie die gebiedsdekkend voor Vlaanderen beschikbaar is, wordt getoond. De klimaatprojecties zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksresultaten die als referentie voor Vlaanderen gelden. 

  1. Centraal staan de kaarten rond de verandering van de klimaattoestand (temperatuur, neerslag,...) en klimaateffecten als hitte, overstromingen, zeespiegelstijging en droogte.
  2. Deze informatie is verder verwerkt tot indicatoren over de klimaatimpact waarbij je op gemeentelijk niveau inzicht krijgt in de kwetsbaarheid van jouw grondgebied. Zo kan je op een snelle manier identificeren wat (toekomstige) dreigingen qua hitte, overstromingen en droogte op jouw gebied betekenen. 

De klimaatverandering, klimaateffecten en kwetsbaarheden zijn, naast de huidige toestand, gebaseerd op het hoog-impactscenario.