Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201812
 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herbouwen van een bijbouw
 • Openbaar onderzoek: 22 februari 2018 tot en met 23 maart 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201813
 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herbouwen van een tuinhuis
 • Openbaar onderzoek: 27 februari 2018 tot en met 28 maart 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201814
 • Aanvrager: Jozef Declerck
 • Ligging: Amersveldestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herstel van een terreinprofiel
 • Openbaar onderzoek: 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).