Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Openbare onderzoeken

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201812
 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herbouwen van een bijbouw
 • Openbaar onderzoek: 22 februari 2018 tot en met 23 maart 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201813
 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herbouwen van een tuinhuis
 • Openbaar onderzoek: 27 februari 2018 tot en met 28 maart 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer:  201814
 • Aanvrager: Jozef Declerck
 • Ligging: Amersveldestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herstel van een terreinprofiel
 • Openbaar onderzoek: 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 201817
 • Aanvrager: Sabina Werkbrouck
 • Ligging: Akkerstraat 32A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Uitbreiden van een woning
 • Openbaar onderzoek: 6 maart 2018 tot en met 4 april 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 201822
 • Aanvrager: Benoit Devolder-Witdoek 
 • Ligging: Grote Noordstraat 57, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Uitbreiden van een woning met tuinberging en uitbreiden van waterpartij
 • Openbaar onderzoek: 13 maart 2018 tot en met 11 april 2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 201826
 • Aanvrager: Franky Devooght 
 • Ligging: Hillemolenstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Herbouwen van woning en bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 20 maart 2018 tot en met 18 april 2018
 • Gemeentelijk dossiernummer: 20180036
 • Aanvrager: Bostoen Tuinbouwbedrijf 
 • Ligging: Oude Rozebekestraat, 70A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: veranderen en hernieuwen van vergunning voor de exploitatie van een tuinbouwbedrijf en het plaatsen van een watersilo
 • Openbaar onderzoek: 16 april 2018 tot en met 16 mei 2018

 

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het

omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.


Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende
manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Beslissingen:

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0004_Bekendmaking_beslissing
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Gitsbergstraat / R. Callewaertstraat
 • Onderwerp: aanleggen pad Bergdal
 • Beslissing: 01.02.2018

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0007_Bekendmaking_beslissing
 • Aanvrager: NV Limbaco
 • Ligging: Gitsbergstraat 88c
 • Onderwerp: regularisatie stal voor weidedieren en aanleggen van verharding/toegang en haha
 • Beslissing: 22.02.2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0010_Bekendmaking beslissing
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: tussen Kerkstraat en Mgr. Verfailliestraat
 • Onderwerp: aanleggen van een pad (wijk Hoogland)
 • Beslissing: 22.02.2018

 

 

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2017_0171_Bekendmaking_beslissing
 • Aanvrager: Ludo Sentobin
 • Ligging: Kortemarkstraat 6
 • Onderwerp: uitbreiden met grondwaterwinning 80 m³/dag en 2800 m³/jaar in het kwartair dek, aanpassing rubrieken CLP-verordening tot een varkensfokkerij met 190 zeugen, 1 beur, 1957 mestvarkens, 3885 m³ mest, 7200 L mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 12 voertuigen, grondwaterwinning 15,9 m³/dag en 5790 m³/jaar in het Ieperiaan zand, grondwaterwinning 80 m³/dag en 2800 m³/jaar in het kwartair dek.
 • Beslissing: 01.03.2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_1963_G_310563
 • Aanvrager: Freddy Bouckaert
 • Ligging: Heistraat 1
 • Onderwerp: bouwen van een kalkoenstal met aanhorigheden en het omvormen van slachtkuikens naar kalkoenen
 • Beslissing: 15.02.2018

 

 • Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2017_0162_Bekendmaking_vergunning
 • Aanvrager: Pieter Cortvriendt
 • Ligging: Bergstraat 10
 • Onderwerp: Oprichting van berging en verblijf voor seizoenarbeiders.
 • Beslissing: 08.03.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0015_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Valerie Anckaert
 • Ligging: Bruggesteenweg 233
 • Onderwerp: functiewijziging van woning naar praktijk en uitvoeren van omgevingswerken
 • Beslissing: 15.3.2018

 

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0023_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kijk & Bouw
 • Ligging: De Meibloeme 4 en 6
 • Onderwerp: bouwen van koppelwoning
 • Beslissing: 22.3.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2018 0029 bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Vermander
 • Ligging: Singellaan 38a
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 22.3.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0027_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Laurens Stofferis
 • Ligging: Delaeystraat 110a
 • Onderwerp: bouwen van woning en bijgebouw
 • Beslissing: 22.3.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0030_bekenmaking beslissing

 • Aanvrager: Stefaan De Meyer
 • Ligging: Hogestraat 30+
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Beslissing: 22.3.2018

 

 Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0009_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Maarten Vanzieleghem
 • Ligging: Hazelstraat 35
 • Onderwerp: aanleggen van oprit (wijzigen bestaande) en uitbreiden van poel
 • Beslissing: 29.3.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0012_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw
 • Beslissing: 29.3.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0018_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Alexander Moyaert
 • Ligging: Bruggesteenweg
 • Onderwerp: plaatsen publiciteitsinrichting
 • Beslissing: 5.4.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0013_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Simon Lapeire
 • Ligging: Lepelstraat 10
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw
 • Beslissing: 5.4.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0032_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Silvie Swaenepoel
 • Ligging: Marktplaats 10
 • Onderwerp: verbouwen + functiewijziging van handelspand voor detailhandel naar horecazaak/restaurant
 • Beslissing: 12.4.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0025_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: VZW De Schoolsmidse
 • Ligging: Koolskampstraat 26
 • Onderwerp: verbouwen van dagcentrum tot freinetschool
 • Beslissing: 12.4.2018


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0017_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sabina Werbrouck
 • Ligging: Akkerstraat 32a
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 12.4.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0022_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Benoit Devolder-Witdoek
 • Ligging: Grote Noordstraat 57
 • Onderwerp: uitbreiden van woning met tuinberging en uitbreiden van waterpartij
 • Beslissing: 19.4.2018

 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2018_0028_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Karen Monseré
 • Ligging: Bruggesteenweg 281
 • Onderwerp: aanleggen van een verhoogde zone voor het tentoonstellen van wagens
 • Beslissing: 19.4.2018