Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).


Dossiers in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0120_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wim Vandecaveye
 • Ligging: Geitestraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van 2 woningbijgebouwen en aanleggen van een vijver
 • Openbaar onderzoek: 21.7.2022 tot en met 19.8.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0122_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Boudewijn Desmedt-Deleu
 • Ligging: Noordabeelstraat 57, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 25.7.2022 tot en met 23.8.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0123_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wim Van Laethem
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 124, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen 2 bijgebouwen + functiewijziging van bijgebouw tot B&B en coachingruimte
 • Openbaar onderzoek: 25.7.2022 tot en met 23.8.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0128_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Stefanie Merchiers
 • Ligging: Stationsstraat 84k, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw en aanleggen zwembad
 • Openbaar onderzoek: 28.7.2022 tot en met 26.8.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0131_Bekendmaking_OO

 • Aanvrager: Gemeente Hooglede
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 55
 • Onderwerp: oprichten van geluidswand
 • Openbaar onderzoek: 09.8.2022 tot en met 08.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0135_Bekendmaking OO

 • Aanvrager: Vancoillie - Tanghe BVBA
 • Ligging: Honzebrouckstraat zn (hoek met R32)
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Openbaar onderzoek: 18.08.2022 t.e.m. 16.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0138_Bekendmaking OO

 • Aanvrager: Caroline Perneel
 • Ligging: Grote Noordstraat 58
 • Onderwerp: functiewijziging van hoeve naar residentieel wonen
 • Openbaar onderzoek: 18.08.2022 t.e.m. 16.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: Bekendmaking openbaar onderzoek onroerend erfgoed

 • Aanvrager: Gemeente Hooglede
 • Ligging: Amersveldestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: voorlopige gehele opheffing bescherming als monument van de beuk bij het herenhuis 't Beukenhuis
 • Openbaar onderzoek: 05.08.2022 tot en met 05.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_144_bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: Dirk Vanoverschelde
 • Ligging: Leenbosstraat 41
 • Onderwerp: plaatsen van een kleine windturbine
 • Openbaar onderzoek: 05.08.2022 t.e.m. 03.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0141_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dirk Vanoverschelde
 • Ligging: Gitsbergstraat
 • Onderwerp: aanleggen van waterput en ophogen van landbouwgrond
 • Openbaar onderzoek: 16.08.2022 t.e.m. 24.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0121_bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: PRO CAR BVBA
 • Ligging: Bruggestraat 177 en 179
 • Onderwerp: het hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een handel in geaccidenteerde wagens
 • Openbaar onderzoek: 25.08.2022 t.e.m. 23.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0137_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Crown Enterprises NV
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 55, 63, 67, 69 en Ieperstraat 141c
 • Onderwerp: aanleggen van buitenstockageruimte voor vrachtwagens en voertuigen
 • Openbaar onderzoek: 31.08.2022 t.e.m. 29.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0133_bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Drunova BVBA
 • Ligging:Koningstraat 17B te 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwing in uitbreiding van de milieuvergunning met een poederlakinstallatie voor het coaten van aluminium objecten
 • Openbaar onderzoek: 31.08.2022 t.e.m. 29.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0154_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: NV Deceuninck
 • Ligging: Beverenstraat 125, Bruggesteenweg 360, Gitsbergstraat 100a en 102 te 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een silo, 2 transfocabines en laadpalen + actualisatie milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 01.09.2022 t.e.m. 30.09.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0145_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Chris Vanacker
 • Ligging: Kandelaarstraat 27
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 06.09.2022 t.e.m. 05.10.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0147_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Rits
 • Ligging: Noordabeelstraat 165, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 6.9.2022 tot en met 5.10.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0148_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Julie Vanderhaeghe
 • Ligging: Korenstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: inrichten van praktijkruimte (voetverzorging) in woning
 • Openbaar onderzoek: 12.9.2022 tot en met 11.10.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0166_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Charif Cappelle
 • Ligging: Gudrunstraat 3a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
 • Openbaar onderzoek: 29.9.2022 tot en met 28.10.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0163_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Kleine Stadenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: ophogen van terrein
 • Openbaar onderzoek: 3.10.2022 tot en met 1.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0168_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Peter Hillewaere
 • Ligging: Bakkerijstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Openbaar onderzoek: 29.9.2022 tot en met 28.10.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2022_0303_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: ALL-BOUW NV
 • Ligging: Turkeyenstraatt, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verkavelen van grond
 • Openbaar onderzoek: 6.10.2022 tot en met 4.11.2022

Beslissingen

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0078_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Peter Doubel
 • Ligging: Grote Noordstraat 48A
 • Onderwerp: functiewijziging en regularisatie van tuinbouwbedrijfswoning naar woning
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer:  beslissing36006_2022_0080_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fresh Salads
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 10
 • Onderwerp: bouwen van loods
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0132_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stefaan Vergauwe-Claeren
 • Ligging: Engelshofstraat 7A
 • Onderwerp: bouwen van woning (gewijzigde plannen)
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0082_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: 247 Tailor Steel
 • Ligging: Roger Deceuninckstraat 8
 • Onderwerp: bouwen van bedrijfsgebouw en aanleggen van verhardingen
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0073_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: OCMW Hooglede
 • Ligging: Gitsbergstraat 36 en 38
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de uitbreiding van wzc ter linde
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0142_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: ELEKTRO RALCO BVBA
 • Ligging: Bruggesteenweg 261
 • Onderwerp: werkplaats voor herstel en onderhoud van e-bikes, e-scooters en e-motors met twee hefbruggen
 • Beslissing: 08.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0134_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Verstraete
 • Ligging: Ieperstraat 134
 • Onderwerp: bouwen veranda
 • Beslissing: 17.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0102_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marnic Tryhou
 • Ligging: Bergstraat 4
 • Onderwerp: slopen van loods
 • Beslissing: 17.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0104_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Matthijs Supply
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 100
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouw
 • Beslissing: 17.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0025_bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Turbo's Hoet Trucks-Trailors-Parts & Construction BVBA 
 • Ligging: Bruggesteenweg 223
 • Onderwerp: hernieuwen wijzigen uitbreiden en toevoegen van een assemblagebedrijf
 • Beslissing: 04.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0130_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathijs Veracx
 • Ligging: Bollestraat 13a
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0096_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Katrien Ameye
 • Ligging: Stevenistenstraat 5
 • Onderwerp: oprichten carport met geïntegreerde berging
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0099_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jeroen Deleu
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 83
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0108_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ruben Lievens-Eecloo
 • Ligging: Akkerstraat 31a0
 • Onderwerp: herbouwen woning
 • Beslissing: 30.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0093_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Hectaar
 • Ligging: Zouavenstraat 2a
 • Onderwerp: bouwen woning
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0119_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dries Hellem-Devriendt
 • Ligging: Bruggestraat 37
 • Onderwerp: verbouwen woning
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0118_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Geysen-Rommel
 • Ligging: Driewegenstraat 5
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouw
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0105_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ewout Desnyder-Beckers
 • Ligging: Koningstraat 34
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouwen
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0097_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Arne Wittouck
 • Ligging: Gitsbergstraat 92
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouwen
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0075_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Hogestraat
 • Onderwerp: herinrichten Hogestraat en inrichten recyclagepark
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0126_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sabine Bulcke
 • Ligging: Amersveldestraat 31
 • Onderwerp: vellen treurwilg
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0151_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Christine Verhoustraete
 • Ligging: Kerkstraat 11
 • Onderwerp: plaatsen van een bovengrondse propaangastank
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0153_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Stefaan Vergauwe
 • Ligging: Engelshofstraat 7A
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0157_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: voestalpine SADEF NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een automatisch magazijn
 • Beslissing: 31.08.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0127_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: voestalpine SADEF NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 200
 • Onderwerp: wijziging van mazout-, zuurstof- en stikstoftank
 • Beslissing: 1.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0149_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Batopin
 • Ligging: Marktplaats 15
 • Onderwerp: aanbrengen van publiciteit
 • Beslissing: 12.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0158_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Telenet Group NV
 • Ligging: Kleine Noordstraat 28
 • Onderwerp: plaatsen van batterijen in een zendinstallatie voor mobiele communicatie
 • Beslissing: 12.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0129_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Degroote
 • Ligging: Gitsbergstraat 70
 • Onderwerp: aanleggen poel
 • Beslissing: 16.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0150_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dominique Tack
 • Ligging: Delaeystraat 132
 • Onderwerp: aanleggen zwembad, oprichten carport, regulariseren verharding en plaatsen warmtepomp
 • Beslissing: 19.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0152_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Steven Alting
 • Ligging: Nieuwkerkestraat 4
 • Onderwerp: uitbreiden van carport
 • Beslissing: 19.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0136_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sharon Demeulemeester
 • Ligging: Stationsstraat 84j
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Beslissing: 26.9.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0155_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Vandecappelle
 • Ligging: Stationsstraat 12
 • Onderwerp: inrichten van een parkeerplaats bij een winkel
 • Beslissing: 26.9.2022