Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Milieu-effectrapporteringen in openbaar onderzoek

Op heden geen milieu-effectrapporteringen in openbaar onderzoek.

Planningsinitiatieven in openbaar onderzoek

Op heden geen planningsinitiatieven in openbaar onderzoek.

Onteigeningsplannen in openbaar onderzoek

Op heden geen onteigeningsplannen in openbaar onderzoek.

Aanvragen tot omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0178_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: David Vancanneyt
 • Ligging: Leenbosstraat 2
 • Onderwerp: bouwen van meergezinswoningen, groen- en omgevingsaanleg
 • Openbaar onderzoek: 3.11.2023 t.e.m. 2.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0194_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Stefaan Verschaeve
 • Ligging: Tulpenstraat 5
 • Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
 • Openbaar onderzoek: 14.11.2023 t.e.m. 13.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0188_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Declercq-Mol
 • Ligging: Gitsbergstraat 123
 • Onderwerp: verbouwen van bijgebouw en wijzigen van de functie van bijgebouw naar bijgebouw met nevenfunctie dienstverlening (workshops)
 • Openbaar onderzoek: 15.11.2023 t.e.m. 14.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: VK_2021_0301gew1_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Inge Nuyttens
 • Ligging: Jacob van Maerlantstraat 9
 • Onderwerp: bijstelling omgevingsvergunning tot verkavelen
 • Openbaar onderzoek: 30.11.2023 t.e.m. 29.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0213_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bio Sterco bvba
 • Ligging: Grote Stadenstraat 9
 • Onderwerp: plaatsen windturbine, aanleggen verharding in steenslag en regulariseren betonverharding
 • Openbaar onderzoek: 1.12.2023 t.e.m. 30.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0192_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Immo Spillier
 • Ligging: Bruggesteenweg 249
 • Onderwerp: slopen bedrijfsgebouw, verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw, dempen vijver, aanleggen wadi, parking en plateau
 • Openbaar onderzoek: 7.12.2023 t.e.m. 5.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0189_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ilse Vanacker
 • Ligging: Bruggesteenweg 164
 • Onderwerp: aanleggen van een poel en ophogen van terrein
 • Openbaar onderzoek: 7.12.2023 t.e.m. 5.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0198_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Jelle Cools
 • Ligging: Van Arteveldestraat 15
 • Onderwerp: wijzigen functie van berging naar praktijkruimte pedicure
 • Openbaar onderzoek: 11.12.2023 t.e.m. 9.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0210_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dries Leenknegt
 • Ligging: Grote Noordstraat 48b
 • Onderwerp: plaatsen van een kleine windmolen
 • Openbaar onderzoek: 18.12.2023 t.e.m. 16.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0217_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Anja Velghe
 • Ligging: Kortemarkstraat 8
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar zonevreemde woning met bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 18.12.2023 t.e.m. 16.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0220_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Bollestraat en Koolskampstraat
 • Onderwerp: heraanleggen parking en aanleggen businfrastructuur
 • Openbaar onderzoek: 25.12.2023 t.e.m. 23.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0212_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kjell Moenaert
 • Ligging: Bollestraat 12
 • Onderwerp: wijzigen van verharding
 • Openbaar onderzoek: 25.12.2023 t.e.m. 23.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0221_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bram Verhille
 • Ligging: Torhoutstraat 2
 • Onderwerp: verbouwen van handelspand (bankkantoor) tot handelspand (automatenshop) en meergezinswoning
 • Openbaar onderzoek: 28.12.2023 t.e.m. 26.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0233_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dumobil Construct NV
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 114
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Openbaar onderzoek: 15.1.2024 t.e.m. 13.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0234_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dumobil Construct NV
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 118
 • Onderwerp: bouwen van een woning met carport
 • Openbaar onderzoek: 15.1.2024 t.e.m. 13.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0001_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Crown Enterprises
 • Ligging: Ieperstraat 146
 • Onderwerp: verleggen van een gracht, aanleggen van verharding en aanleggen van een in- en uitrit
 • Openbaar onderzoek: 12.1.2024 t.e.m. 10.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0235_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: vzw Mariasteen
 • Ligging: Bollestraat 23 en Stationsstraat 126
 • Onderwerp: slopen gebouwen 'De Lijsterbesse', bouwen nieuw kantoorgebouw, renoveren te behouden gedeelte gebouw, aanleggen parking, oprichten fietsenberging en hoogspanningscabine, oprichten van 2 paviljoenen, plaatsen tuinmuur met brievenbus, logo en belettering, dempen van vijver en aanleggen van wadi
 • Openbaar onderzoek: 22.1.2024 t.e.m. 20.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0237_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Daisy Verstraete
 • Ligging: Bergdal 60
 • Onderwerp: regulariseren en herinrichten bijgebouw + aanleggen terras
 • Openbaar onderzoek: 23.1.2024 t.e.m. 21.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0223_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: 't Claeyssenshof NV
 • Ligging: Leenbosstraat 37
 • Onderwerp: herbouwen van woning en 2 bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 25.1.2024 t.e.m. 23.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0240_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Fluvius System Operator CV
 • Ligging: Gitsbergstraat
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine en overwelven van een baangracht
 • Openbaar onderzoek: 29.1.2024 t.e.m. 27.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0005_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Jonas Demonie
 • Ligging: Leenbosstraat 47
 • Onderwerp: slopen van zeugenstal, bouwen van loods, aanleggen van betonverharding en een infiltratievoorziening + aanpassen milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 29.1.2024 t.e.m. 27.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0004_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wim Desmedt
 • Ligging: Hillemolenstraat 4
 • Onderwerp: slopen van berging, bouwen van loods, regulariseren betonverharding, aanleggen van lagune + aanpassen milieurubrieken
 • Openbaar onderzoek: 29.1.2024 t.e.m. 27.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0010_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Thibault Vanhee-Paepe
 • Ligging: Provinciebaan 104, 8840 Staden
 • Onderwerp: herbouwen berging/stal, heraanleggen verharding en inbuizing + aanleggen infiltratiekom
 • Openbaar onderzoek: 1.2.2024 t.e.m. 1.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0006_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Jan Defever
 • Ligging: Middenstraat 122a
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Openbaar onderzoek: 12.2.2024 t.e.m. 12.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0236_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Caroline Perneel
 • Ligging: Grote Noordstraat 58
 • Onderwerp: uitbreiden van woning, verbouwen bijgebouw, herbouwen bijgebouw (schapenstal) en aanleggen wadi
 • Openbaar onderzoek: 12.2.2024 t.e.m. 12.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0009_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Ligging: Grote Stadenstraat
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine
 • Openbaar onderzoek: 12.2.2024 t.e.m. 12.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0015_Bekendmaking_Openbaar_Onderzoek

 • Aanvrager: Deceuninck NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 360
 • Onderwerp: actualisatie van de huidige toestand + aanvraag voor op- en overslag, en mechanische verwerking van PVC-afval
 • Openbaar onderzoek: 12.2.2024 t.e.m. 12.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0016_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Ligging: Torhoutstraat
 • Onderwerp: oprichten hoogspanningscabine en overwelven baangracht
 • Openbaar onderzoek: 14.2.2024 t.e.m. 14.3.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0008_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Lies Bruynooghe
 • Ligging: Hillemolenstraat 1a
 • Onderwerp: regularisatie verbouwd bijgebouw en aangelegde verharding
 • Openbaar onderzoek: 22.2.2024 t.e.m. 22.3.2024Beslissingen

Gemeentelijk dossiernummer: 2023 - 132

 • Aanvrager: Jensy Ronse - Labaere
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 7
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 13.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0171_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jensy Ronse - Labaere
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 7
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 13.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: VK_2023_0306_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pyloon BVBA
 • Ligging: Bruggestraat 136
 • Onderwerp: verkaveling voor 3 loten
 • Beslissing: 13.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0128_Bekendmaking_beslissingg

 • Aanvrager: De Hoge Roker BVBA
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 117
 • Onderwerp: de hernieuwing en wijziging van een milieuvergunning voor een varkenshouderij
 • Beslissing: 09.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0129_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Elsa Estate bvba
 • Ligging: Hogestraat 194
 • Onderwerp: regulariseren functiewijziging van voormalige sportaccommodatie naar feestzalen en van een schuur naar conciërgewoning, regulariseren raamopeningen en een deel van de parking
 • Beslissing: 20.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0122_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Logistiek Center Vilvoorde NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 263
 • Onderwerp: ontwikkelen van een KMO-park
 • Beslissing: 20.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0177_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Natascha Cappon
 • Ligging: Rodenbachstraat 45
 • Onderwerp: plaatsen omheining
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0144_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Veerle Sentobin
 • Ligging: Lepelstraat 1
 • Onderwerp: wijzigen functie van landbouwbedrijf naar residentieel wonen en slopen van een deel van een bijgebouw
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0185_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Simon Coghe-Desnyder
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 44
 • Onderwerp: herbouwen garage, aanbrengen nieuwe gevelsteen aan de woning en uitvoeren van aanpassingswerken aan de riolering
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0209_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jarno Vanhuyse
 • Ligging: Rodenbachstraat 49
 • Onderwerp: wijzigen voorgevel woning
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0172_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Maximilien van de Werve
 • Ligging: Bollestraat 19
 • Onderwerp: functiewijziging van voormalige landbouwbedrijfswoning naar residentiële woning + slopen van serre
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0179_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: in de nabijheid van de Mgr. Verfailliestraat en de Kard. Cardijnstraat
 • Onderwerp: aanleggen speelzone met wadi's en heuvels
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0207_Bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Torhoutstraat 20B
 • Onderwerp: grondwaterwinning voor het beregenen van gewassen
 • Beslissing: 27.11.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0176_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Ruant Fashion nv
 • Ligging: Wulfhoekstraat 5
 • Onderwerp: aanleggen talud
 • Beslissing: 04.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0199_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Thuiswest bv
 • Ligging: Diksmuidesteenweg
 • Onderwerp: slopen bijgebouw en verwijderen verharding
 • Beslissing: 04.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0219_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Bruggestraat 134
 • Onderwerp: slopen woning
 • Beslissing: 04.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0195_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jarne Vergote-Vanhooren
 • Ligging: Kandelaarstraat 7
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 11.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0191_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Vandecappelle
 • Ligging: Stationsstraat 12
 • Onderwerp: uitbreiden handelspand met een overkapping
 • Beslissing: 11.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0215_Bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: MCLB VZW
 • Ligging: Lepelstraat zn
 • Onderwerp: organisatie van een motorcross
 • Beslissing: 11.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0112_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
 • Ligging: R32 - Honzebrouckstraat - Beverenstraat
 • Onderwerp: uitvoeren infrastructuurwerken tbv aanleg fietspaden, fietstunnels en herin
 • Beslissing: 7.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0037_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Vuylsteke Construct NV
 • Ligging: Kruiskalsijdestraat 1
 • Onderwerp: oprichten kantoorgebouw en elektriciteitscabine + plaatsen totem
 • Beslissing: 14.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: VK_2023_0305_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Thuiswest en VMSW
 • Ligging: Diksmuidesteenweg zn (achter kerk)
 • Onderwerp: nieuwe verkaveling + infrastructuurwerken
 • Beslissing: 14.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2014_0214_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Rita Missinne
 • Ligging: Hogestraat 52
 • Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
 • Beslissing: 18.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0174_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Hercull bv
 • Ligging: Bruggesteenweg 235
 • Onderwerp: oprichten bedrijfsverzamelgebouw met kantoorruimte na het slopen van de bebouwing op de site, plaatsen van een totem, aanleggen verharding en wadi
 • Beslissing: 18.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0194_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stefaan Verschaeve
 • Ligging: Tulpenstraat 5
 • Onderwerp: plaatsen afsluiting
 • Beslissing: 18.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0170_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Crown Enterprises
 • Ligging: Ieperstraat 141c
 • Onderwerp: overdekken infiltratiezone/bufferbekken
 • Beslissing: 18.12.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0224_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sarah Popelier
 • Ligging: Clemens Carbonstraat 1
 • Onderwerp: herbouwen van een veranda
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0227_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sofie Bouttelgier
 • Ligging: Gitsbergstraat 94a
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0222_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mathias Verbrugge
 • Ligging: Hogestraat 178
 • Onderwerp: kaleien voorgevel woning
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0206_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Vereenooghe HGL bvba
 • Ligging: Marktplaats 20 en 21
 • Onderwerp: functiewijziging van appartement naar apotheekruimtes
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0225_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Rik Debackere
 • Ligging: Bruggestraat 43
 • Onderwerp: uitbreiden garage
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0231_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bartel De Brabandere
 • Ligging: Beverenstraat 26
 • Onderwerp: aanbrengen van geleisolatie en steenstrips aan de vorogevel van de woning
 • Beslissing: 8.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0188_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Declercq-Mol
 • Ligging: Gitsbergstraat 123
 • Onderwerp: verbouwen van bijgebouw en wijzigen van de functie van bijgebouw naar bijgebouw met nevenfunctie dienstverlening (workshops)
 • Beslissing: 15.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0201_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator cv
 • Ligging: Bollestraat
 • Onderwerp: plaatsen van een elektriciteitscabine
 • Beslissing: 15.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0198_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jelle Cools
 • Ligging: Van Arteveldestraat 15
 • Onderwerp: wijzIgen functie van beRGing naar praktijkruimte pedicure
 • Beslissing: 15.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0204_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Haghedooren
 • Ligging: Meiboomstraat 21a
 • Onderwerp: slopen van serres en aanpassen milieurubrieken
 • Beslissing: 22.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0232_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct nv
 • Ligging: Marie Curiestraat 1
 • Onderwerp: bouwen van een meergezinswoning met commerciële ruimtes (regularisatie)
 • Beslissing: 22.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0160_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bvba Maedes
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 106 en 108
 • Onderwerp: bouwen van 4 woningen na het slopen van bestaande bebouwing
 • Beslissing: 22.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0205_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marc Vanbelle
 • Ligging: Koolskampstraat 50e
 • Onderwerp: verbouwen van woning tot vakantiewoning
 • Beslissing: 29.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0239_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bart Declercq-Pauwelyn
 • Ligging: Grote Noordstraat 32
 • Onderwerp: bouwen van een woning met carport en geïntegreerde tuinberging
 • Beslissing: 29.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0208_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Filip Tryhou
 • Ligging: Kortemarkstraat 10
 • Onderwerp: renoveren van een berging en het aanleggen van waterdoorlatende verharding
 • Beslissing: 18.1.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0220_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Bollestraat en Koolskampstraat
 • Onderwerp: heraanleggen parking en aanleggen businfrastructuur
 • Beslissing: 5.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0192_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Immo Spillier
 • Ligging: Bruggesteenweg 249
 • Onderwerp: slopen bedrijfsgebouw, verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw, dempen vijver, aanleggen wadi, parking en plateau
 • Beslissing: 5.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: VK_2021_0301gew1_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Inge Nuyttens
 • Ligging: Jacob van Maerlantstraat 9
 • Onderwerp: bijstelling omgevingsvergunning tot verkavelen
 • Beslissing: 5.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0217_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Anja Velghe
 • Ligging: Kortemarkstraat 8
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar zonevreemde woning met bijgebouwen
 • Beslissing: 12.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0221_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bram Verhille-Meurillon
 • Ligging: Torhoutstraat 2
 • Onderwerp: verbouwen van handelspand (bankkantoor) tot handelspand (automatenshop) en meergezinswoning
 • Beslissing: 19.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0233_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct NV
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 114
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Beslissing: 19.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0234_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct NV
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 184
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Beslissing: 19.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2024_0018_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Filip Verkinderen
 • Ligging: Grijspeerdstraat 18
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 19.2.2024

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0230_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Flower Garden bv
 • Ligging: Grijspeerdstraat 103b
 • Onderwerp: slopen van serre en aanpassen van milieurubrieken
 • Beslissing: 19.2.2024