Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).


Planningsinitiatieven in openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

 • Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

of

 • via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Aanvragen tot omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0189_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: de Hoge Roker
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 117, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwing en wijziging van een milieuvergunning voor een varkenshouderij
 • Openbaar onderzoek: 31.10.2022 tot en met 29.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0203_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: 247 Tailor Steel
 • Ligging: Roger Deceuninckstraat 8, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een bedrijfsgebouw en aanleggen van verhardingen
 • Openbaar onderzoek: 18.11.2022 tot en met 17.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0192_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter-Jan Vanderper-Vanoverbeke
 • Ligging: Bollestraat 15, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning en herbouwen van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 24.11.2022 tot en met 23.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0193_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Koen Decorte
 • Ligging: Begoniastraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van een zwembad en oprichten van een poolhouse
 • Openbaar onderzoek: 24.11.2022 tot en met 23.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0212_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Orange Belgium NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 272, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een buispyloon voor zendapparatuur en bijhorende kasten
 • Openbaar onderzoek: 1.12.2022 tot en met 30.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0201_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Guy Vermaut
 • Ligging: Kortemarkstraat 29, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen functie van landbouwsite naar zonevreemde woning met bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 8.12.2022 tot en met 6.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0205_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Arne Wittouck
 • Ligging: Gitsbergstraat 92, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van een bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 8.12.2022 tot en met 6.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0223_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Rik Phlypo
 • Ligging: Berkenstraat 13, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 22.12.2022 tot en met 20.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0229_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Metaalwaren Claerbout bvba
 • Ligging: Bruggesteenweg 254, 256 en 258 + Bruggestraat 158 en 160, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van 2 woningen en winkel, uitbreiden van groothandel in metaalwaren en aanleggen van omgeving
 • Openbaar onderzoek: 22.12.2022 tot en met 20.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0209_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Landbouwwerken Vereecke bvba
 • Ligging: Amersveldestraat 8
 • Onderwerp: bouwen van een loods met kantoorgedeelte
 • Openbaar onderzoek: 29.12.2022 tot en met 27.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0177_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Benoit Demedts
 • Ligging: Middenstraat 97z
 • Onderwerp: aanleggen trayveld en waterbuffer voor opvang en filteren van water voor hergebruik
 • Openbaar onderzoek: 29.12.2022 tot en met 27.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0242_Bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: Bostoen Tuinbouwbedrijf
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 70
 • Onderwerp: uitbreiden van de mazoutopslag en plaatsen van een bijkomende stookinstallatie
 • Openbaar onderzoek: 06.01.2023 tot en met 04.02.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0238_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: vzw Inagro
 • Ligging: Roeselarestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van oeververbreding, wal en andere reliëfwijzigingen ifv een proefproject natte teelten
 • Openbaar onderzoek: 18.1.2023 tot en met 16.2.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2023_0005_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bostoen Tuinbouwbedrijf
 • Ligging: Oude Rozebekestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: inrichten van huisvesting voor seizoenarbeiders bij tuinbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 18.1.2023 tot en met 16.2.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0001_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wesley Demeester
 • Ligging: Stevenistenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport met geïntegreerde berging
 • Openbaar onderzoek: 30.1.2023 tot en met 28.2.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0004_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Rik Muylle-Bruneel
 • Ligging: Roeselarestraat 81, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een tearoom en wijzigen functie van bestaande tearoom naar woning
 • Openbaar onderzoek: 2.2.2023 tot en met 3.3.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0010_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Luc Vanden Bulcke
 • Ligging: Akkerstraat 57, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 9.2.2023 tot en met 10.3.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0024_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ulrycke Pattyn
 • Ligging: Rodenbachstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Openbaar onderzoek: 13.2.2023 tot en met 14.3.2023

Beslissingen

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0186_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mark Vanallemeersch
 • Ligging: Leenbosstraat 10
 • Onderwerp: vervangen van grindverharding door KWS-verharding
 • Beslissing: 14.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0195 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Etablissementen Franz Colruyt nv
 • Ligging: Ieperstraat 88
 • Onderwerp: uitbreiding/regularisatie van de omgevingsvergunning
 • Beslissing: 14.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0199 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nico Lambert
 • Ligging: Grote Noordstraat 64
 • Onderwerp: bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
 • Beslissing: 14.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0133 Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Drunova bvba
 • Ligging: Koningstraat 17B
 • Onderwerp: hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning met een poederlakinstallatie voor het coaten van aluminium objecten
 • Beslissing: 7.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0121_affiche_bekendmaking

 • Aanvrager: Pro Car BVBA
 • Ligging: Bruggestraat 177
 • Onderwerp: een uitbreiding en (vroegtijdige) hernieuwing van de milieuvergunning van 12/01/2005 en een aanvraag voor een vergunning mbt depollutie van voertuigen
 • Beslissing: 19.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0172_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Martijn Vandevondele-Valcke
 • Ligging: Torhoutstraat 49
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouwen en rooien van 2 sparren
 • Beslissing: 28.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0197_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Denys
 • Ligging: Delaeystraat 82
 • Onderwerp: aanleggen van verharding in de voortuin
 • Beslissing: 28.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0141_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dirk Vanoverschelde
 • Ligging: Gitsbergstraat
 • Onderwerp: aanleggen waterput en ophogen landbouwgrond
 • Beslissing: 28.11.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0200_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Ligging: Stationsstraat
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine
 • Beslissing: 5.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0188_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Guido Naert
 • Ligging: Beverenstraat 105
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning na het slopen van aanbouwen + oprichten vrijstaand bijgebouw
 • Beslissing: 5.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0207_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Alexander Gryspeerdt
 • Ligging: Hazelstraat 14
 • Onderwerp: oprichten van een tuinberging met overdekt terras
 • Beslissing: 5.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0213_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine Sadef
 • Ligging: Hogestraat
 • Onderwerp: plaatsen van een tijdelijke uitkijktoren (verlenging)
 • Beslissing: 5.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0204_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Krist Carpentier
 • Ligging: Gitsbergstraat 53
 • Onderwerp: hernieuwing van een houthandel
 • Beslissing: 5.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0217_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Vereenooghe HGL bvba
 • Ligging: Marktplaats 20-21
 • Onderwerp: plaatsen van een automaat
 • Beslissing: 12.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0185_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Labeeuw
 • Ligging: Honzebrouckstraat 11
 • Onderwerp: oprichten van een carport met tuinberging
 • Beslissing: 12.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0202_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ruben Lievens-Eecloo
 • Ligging: Onledestraat 37
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 12.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0210_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Rik Debackere
 • Ligging: Bruggestraat 43
 • Onderwerp: oprichten van 2 garages
 • Beslissing: 12.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0222_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Hectaar
 • Ligging: Zouavenstraat 2b, 4
 • Onderwerp: oprichten van 2 vrijstaande woningen
 • Beslissing: 19.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0191_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marleen Clarebout
 • Ligging: Bergdal 63
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Beslissing: 19.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0184_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Alexander Declerck
 • Ligging: Honingstraat 10
 • Onderwerp: dempen van waterput
 • Beslissing: 19.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0171_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ewout Desnyder-Beckers
 • Ligging: Koningstraat 34
 • Onderwerp: herbouwen van woning en bijgebouwen + rooien van 2 bomen en heraanplant
 • Beslissing: 19.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0154_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Deceuninck NV
 • Ligging: Bverenstraat 125, Bruggesteenweg 360, Gitsbergstraat 100a en 102
 • Onderwerp: plaatsen van een silo, 2 transfocabines en laadpalen + actualisatie milieurubrieken
 • Beslissing: 15.12.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0228_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kris Neirynck
 • Ligging: Delaeystraat 91b
 • Onderwerp: aanleggen van zwemvijver
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0174_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Louagie
 • Ligging: Oude rozebekestraat 17
 • Onderwerp: oprichten van een carport met berging
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0193_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koen Decorte
 • Ligging: Begoniastraat 9
 • Onderwerp: aanleggen van een zwembad en oprichten van een poolhouse
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0192_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter-Jan Vanderper-Vanoverbeke
 • Ligging: Bollestraat 15
 • Onderwerp: verbouwen van woning en herbouwen van bijgebouw
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0196_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Joost Vinckier-Van Bosbeke
 • Ligging: Kleine Noordstraat 14
 • Onderwerp: herbouwen van woning en tuinberging
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0236_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: VERBRAEKEN INFRA NV
 • Ligging: traject ter hoogte van de Torhoutstraat te 8830 Hooglede en de Sint-Henricusstraat te 8820 Torhout
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van nutsleidingen
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0244_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Krist Carpentier
 • Ligging: Bruggestraat 175 C
 • Onderwerp: een wijziging van de vergunde rubrieken klasse III
 • Beslissing: 9.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0233_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marnik Dedeyne
 • Ligging: Hazelstraat 21b
 • Onderwerp: aanleggen zwemvijver en uitbreiden van woning met terrasoverkapping
 • Beslissing: 16.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0215_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lize Decorte en Mieke Mortier
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 18
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 16.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0226_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Debruyne
 • Ligging: Hogestraat 55
 • Onderwerp: plaatsen van zonnepanelen in de voortuin
 • Beslissing: 16.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2023_0003_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Philippe De Meyer
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 63
 • Onderwerp: aanbrengen van spuitkurk aan voorgevel woning
 • Beslissing: 16.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0240_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Yentl Margodt
 • Ligging: Honzebrouckstraat 1
 • Onderwerp: slopen van carport en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0224_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: FGL-Projects
 • Ligging: Bruggestraat 142a
 • Onderwerp: aanleggen van parkeerplaatsen met luifel en plaatsen van een keermuur
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0227_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marnik Verbeke
 • Ligging: Bergstraat 6
 • Onderwerp: slopen van een varkensstal
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0223_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Rik Phlypo
 • Ligging: Berkenstraat 13
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0205_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Arne Wittouck
 • Ligging: herbouwen van een bijgebouw
 • Onderwerp: herbouwen van een bijgebouw
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0221_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Immo Gryspeerdt
 • Ligging: Bruggesteenweg 14
 • Onderwerp: plaatsen hoogspanningscabine
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0180_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: KEIRSEBILCK V.O.F.
 • Ligging: Bruggestraat 147
 • Onderwerp: hernieuwen en actualiseren van een bestaande vergunning
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2023_0009_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: BOUWONDERNEMING CLAEYS BVBA
 • Ligging: Grote Noordstraat 60
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2023_0012_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Verhegge Marc
 • Ligging: Stationsstraat, Nieuwplaats, Kapellestraat en H. Sacramentstraat
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van nutsleidingen
 • Beslissing: 25.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0211_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Wim Lavaert
 • Ligging: Grote Stadenstraat 28
 • Onderwerp: actualisatie van een bestaande vergunning (wijziging mazoutopslag)
 • Beslissing: 19.1.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0006_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Emanuel Decaestecker
 • Ligging: Lindenstraat 2
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatie en crepi aan voorgevels woning
 • Beslissing: 6.2.2023

Gemeentelijk dossiernummer: 2023_0021_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: BMVH NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 243 en 243A
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten
 • Beslissing: 6.2.2023