Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Dossiers in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0074_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15, Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een houten afsluiting
 • Openbaar onderzoek : 11.5.2020 tot en met 9.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0084_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dieter Reynaert
 • Ligging: Grote Noordstraat 20, Hooglede
 • Onderwerp: bouwen tuinhuis
 • Openbaar onderzoek : 21.5.2020 tot en met 19.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0086 Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Geysens Geert
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 16, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van grondwaterwinning bij varkens- en rundveebedrijf
 • Openbaar onderzoek : 28.5.2020 tot en met 26.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0088_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Filip Tryhou-Desmedt
 • Ligging: Kortemarkstraat 10, Hooglede
 • Onderwerp: slopen gedeelte berging/rundveestal, bouwen van melkveestal en aanleggen van nieuwe beton- en steenslagverharding
 • Openbaar onderzoek : 3.6.2020 tot en met 2.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0089_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Steven Lein-Bal
 • Ligging: Akkerstraat 26c, Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van carport met fietsenstalling
 • Openbaar onderzoek : 10.6.2020 tot en met 9.7.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0090_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Filip Andries-Vermandel
 • Ligging: Stationsstraat 86, Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning + verbouwen van schuur (na slopen woning, stal en berging)
 • Openbaar onderzoek : 11.6.2020 tot en met 10.7.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0091_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Gert Samyn-Nolletl
 • Ligging: Zouavenstraat 6, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Openbaar onderzoek : 11.6.2020 tot en met 10.7.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0092_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Louis Bossu-Ilieva
 • Ligging: Roelandstraat 28, Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Openbaar onderzoek : 15.6.2020 tot en met 14.7.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0121_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bvba Soltra
 • Ligging: Liebeekstraat 20-22, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden bedrijfsgebouw met omgevingswerken
 • Openbaar onderzoek : 25.6.2020 tot en met 24.7.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0087_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat 1, Hooglede
 • Onderwerp: oprichten meergezinswoning met commerciële ruimtes + back-up systeem warmtenet
 • Openbaar onderzoek : 26.6.2020 tot en met 25.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0117_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Dries Feryn-Geuns
 • Ligging: Gitsbergstraat, Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning met bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 6.7.2020 tot en met 4.8.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0125_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Steven Alting
 • Ligging: Nieuwkerkestraat 4, Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport
 • Openbaar onderzoek : 9.7.2020 tot en met 7.8.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0143_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kristof Krekelbergh
 • Ligging: Noordabeelstraat 151, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden woning
 • Openbaar onderzoek : 16.7.2020 tot en met 17.8.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2014_0283gew2_bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Zeger Vermeulen
 • Ligging: De Meibloeme 9, Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling
 • Openbaar onderzoek : 20.7.2020 tot en met 18.8.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0132_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: BMVH
 • Ligging: Bruggesteenweg 243, Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bedrijfsgebouw met showroom
 • Openbaar onderzoek : 22.7.2020 tot en met 20.8.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0120_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Bernard Coghe-Borry, Bjorn Coghe-Deprez en Bert Meeuws
 • Ligging: Ieperstraat-Koningstraat, Hooglede
 • Onderwerp: verleggen tracé sentier 56
 • Openbaar onderzoek : 22.7.2020 tot en met 20.8.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0132_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Golfkarton Soenen
 • Ligging: meiboomstraat 16-Roeselarestraat 92, Hooglede
 • Onderwerp: slopen en herbouwen fabriekshal
 • Openbaar onderzoek : 27.7.2020 tot en met 25.8.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0195_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Senergho B.V.B.A.
 • Ligging: Driewegenstraat 19B en 21, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwing van vergunning en de uitbreiding voor diverse procesoptimalisaties van de inrichting
 • Openbaar onderzoek : 03.08.2020 tot en met 01.09.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0123_Bekendmaking OO

 • Aanvrager: BV Houtland Promotion
 • Ligging: Bollestraat 21
 • Onderwerp: bouwen sportaccommodatie - opleidingscentrum
 • Openbaar onderzoek : 04.08.2020 t.e.m. 02.09.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2017_0289gew_Bekendmaking OO

 • Aanvrager: Stefanie Merchiers
 • Ligging: Stationsstraat 84K, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling VK. 2017/289 (lot 4)
 • Openbaar onderzoek : 07.08.2020 t.e.m. 05.09.2020


Beslissingen:
 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0048_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 8 stapelwoningen
 • Beslissing: 2.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0056_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sarah Deschuymere
 • Ligging: Gitsbergstraat 135, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden woning
 • Beslissing: 2.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0066_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dominiek Savio
 • Ligging: Ter Kerst 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van verblijf voor personen met een mentale of fysieke beperking (herindiening)
 • Beslissing: 23.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0071_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius
 • Ligging: Marie Curiestraat en Jules Bordetstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van 2 elektriciteitscabines
 • Beslissing: 23.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0076 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Lorenzo Debeaussaert
 • Ligging: Gitsbergstraat 78 
 • Onderwerp: exploiteren van een warmtepomp
 • Beslissing: 30.04.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0075 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Lorenzo Debeaussaert
 • Ligging: Gitsbergstraat 78 
 • Onderwerp: exploiteren van geothermische putboringen
 • Beslissing: 30.04.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0041_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gilles Moerman
 • Ligging: Kortemarkstraat 35, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: renoveren en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0024_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dokterspraktijk Derycke, Blockeel en Vanhee
 • Ligging: Gitsbergstraat 7, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woing met handelspand tot woning met artsenpraktijk
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0028_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: William Lagrou
 • Ligging: Bruggestraat 136, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning en verwijderen van hoogstammige bomen
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0030_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lena Rosseel
 • Ligging: Middenstraat 73b, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0025_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Beke (Groen Brugge)
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 67, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0070_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Blauwblomme
 • Ligging: Bollestraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een groentenautomaat
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0017_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Duboccage
 • Ligging: Hillemolenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een hobbystal voor weidedieren
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2018_0294_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Verlinden
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0221_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sto Real Estate
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 17a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bedrijfsgebouwen, aanleggen parking, plaatsen totems, aanbrengen uithngborden, aanleggen groenscherm en aanleggen functionele buffer
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0027_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bartel De Brabandere-Ameye
 • Ligging: Beverenstraat 26, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0063_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nele Vandenbroucke
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 102, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van eengezinswoning naar vakantiewoning
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0011_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lorenzo Desloovere
 • Ligging: Engelshofstraat 17, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van poel, planten van bomen en aanleggen van talud
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0052_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wouter Vanlerberghe
 • Ligging: Koningstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 woningen na slopen van woning en bijgebouwen
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0081_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jan Casteleyn-Vandepitte
 • Ligging: Spoorwegstraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bijgebouw en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0033_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bernard Brouckaert
 • Ligging: Middenstraat 78, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport met fietsenstalling
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0045_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bert Rabau
 • Ligging: Wilgenstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een veranda
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0085_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Benoit Pattyn-De Decker
 • Ligging: Rodenbachstraat 1a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen ramen
 • Beslissing: 28.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0035_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Zeger Vermeulen
 • Ligging: De Meibloeme 9-11-13, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleg drainage en ophogingswerken
 • Beslissing: 28.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0049_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Antoo, Desmet
 • Ligging: Lepelstraat 7, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van woning (regularisatie)
 • Beslissing: 28.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0040_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jorick Vantomme-Lidou
 • Ligging: Turkeyenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van 2 bijgebouwen + verbouwen en uitbreiden van bijgebouw
 • Beslissing: 28.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0062_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Frederick Cneut
 • Ligging: Amersveldestraat 32, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden woning
 • Beslissing: 28.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0042_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jürgen Hoet-Castelein
 • Ligging: Delaeystraat 93, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden woning
 • Beslissing: 4.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0064_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sven Coussée
 • Ligging: Jan van Halewynstraat 16, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Beslissing: 4.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0065_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Robin Vergote-Vandenberghe
 • Ligging: Noordabeelstraat 85, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een wooncontainer
 • Beslissing: 4.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0073_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jan Maertens-Peire
 • Ligging: Driewegenstraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw
 • Beslissing: 4.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_1965_0011_gew5_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: de familie Geysens
 • Ligging: Delaeystraat 74, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning met het oog op het oprichten van een bijkomende woning
 • Beslissing: 11.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0108_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marie-Lies Colpaert
 • Ligging: Gitsbergstraat 24, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van woning naar berging
 • Beslissing: 11.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0068_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Matthias Dekeyser-Lowagie
 • Ligging: Akkerstraat 48, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw/stalling met afdak
 • Beslissing: 11.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0057_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koen Verhoest
 • Ligging: Grote Noordstraat 52, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van een schuur (regularisatie)
 • Beslissing: 11.6.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0101_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Griet Smedts
 • Ligging: Inkelstraat , 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een tuinberging met overdekt terras
 • Beslissing: 18.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0074_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een houten afsluiting
 • Beslissing: 18.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0046_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Easy Car Rent
 • Ligging: Liebeekstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van parking en plaatsen van fietsenberging
 • Beslissing: 18.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0102 bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Hillewaere BV
 • Ligging: Bruggestraat 1,Hooglede
 • Onderwerp: exploiteren van feestzaal
 • Openbaar onderzoek : 15.6.2020 tot en met 14.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0084_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Reynaert
 • Ligging: Grote Noordstraat 20, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een tuinberging met overdekt terras
 • Beslissing: 25.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0082_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bram Verhille-Meurillont
 • Ligging: Nieuwplaats 11, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een handelspand (bakkerij met winkelruimte) met woongelegenheid
 • Beslissing: 25.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0111_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Claude Moreel
 • Ligging: Grote Stadenstraat 3, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van keuken
 • Beslissing: 2.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0082_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Delphine Willaert
 • Ligging: Amersveldestraat 75a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een dakkapel
 • Beslissing: 2.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_00113_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Overname door Marie Declerck, Geitestraat, 4, 8830 Hooglede tegenover Deca Agro
 • Ligging: Geitestraat, 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: overname varkensbedrijf
 • Beslissing : 02.07.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_00115_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: overname door Defouplant CommV tegenover Johan Coghe
 • Ligging: Gitsbergstraat,74, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: overname landbouwbedrijf
 • Beslissing: 02.07.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_00129_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Burapark
 • Ligging: Bruggesteenweg 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: exploiteren speeldorp
 • Beslissing: 02.07.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 00127 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: NV Luc Vulsteke Industrial
 • Ligging: Oude Torhoutstraat, 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: tijdelijke grondbemaling
 • Beslissing: 02.07.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0147_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jürgen Dedene
 • Ligging: Hugo Verrieststraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten veranda
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0110_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jelle Cool
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 51, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een kinderopvang + studio
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0100_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jurgen Malfait
 • Ligging: Gitsbergstraat 101, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten tuinberging
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0090_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Filip Andries-Vermandel
 • Ligging: Stationsstraat 86, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning + verbouwen van schuur (na slopen woning, stal en berging)
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0145_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Adriaan Bulcke
 • Ligging: Engelshofstraat 37, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten garage met poolhouse + aanleggen zwembad
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0095_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ronny Misplon
 • Ligging: Clemens Carbonstraat 11, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen functie van woning naar kinderopvang (regularisatie)
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0106_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Peter Dewachtere
 • Ligging: Bruggestraat 105, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanvraag tot wijziging bestemming van woning naar kantoor
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0089_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Steven Lein-Bal
 • Ligging: Akkerstraat 26c, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport met fietsenstalling
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0131_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van bestaand terras en aanleggen van nieuw terras
 • Beslissing:16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0091_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gert Samyn-Nollet
 • Ligging: Zouavenstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0126_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fleur de France
 • Ligging: Kortemarkstraat 27b1-27b2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van koppelwoning
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0072_Bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Pauwelyn Paul
 • Ligging: Processiestraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwen vergunning van een landbouwbedrijf
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0116_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Ameye Guido
 • Ligging: Onledestraat 7, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: melding plaatsen propaangastank van 1.000 liter
 • Beslissing: 16.7.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0099_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Francky Decorte - Laroye
 • Ligging: Johny Thiostraat 38
 • Onderwerp: bouwen van een woning + autobergplaats
 • Beslissing: 30.7.2020