Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Coronamaatregelen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort tot en met 24 april 2020.

Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden, wat de gemeente Hooglede betreft vanaf 27 april 2020.

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

OPGELET: alle openbare onderzoeken worden voorlopig verwijderd van het publiek omgevingsloket gedurende de noodtoestand. Vanaf 25.04.2020 zouden ze terug consulteerbaar moeten zijn.

In het kader van de coronamaatregelen vragen we om een afspraak te maken (051 20 30 30) en om met maximaal twee bezoekers te komen.


Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Dossiers in openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0017_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0017_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Dieter Duboccage
 • Ligging: Hillemolenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een hobbystal voor weidedieren
 • Openbaar onderzoek : 27.2.2020 tot en met 27.3.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 30.04.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2018_0294gew_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2018_0294gew_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Wim Verlinden
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning
 • Openbaar onderzoek : 26.2.2020 tot en met 26.3.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 29.04.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0034_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0034_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Sentobin bvba
 • Ligging: Grote Stadenstraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen hoogspanningscabine en omvorming varkenshouderij
 • Openbaar onderzoek : 2.3.2020 tot en met 31.3.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 05.05.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0011_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_001_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na corinamaatregelen

 • Aanvrager: Lorenzo Desloovere
 • Ligging: Engelshofstraat 17, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen poel, planten bomen en aanleggen talud
 • Openbaar onderzoek : 3.3.2020 tot en met 1.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 05.05.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0215_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0215_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Crown Enterprises
 • Ligging: Ieperstraat 146, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: waterbeheerswerken, regularisatie verhardingen, functiewijziging van woning naar berging, aanleggen groenscherm en afgraven ophoging
 • Openbaar onderzoek : 4.3.2020 tot en met 2.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 06.05.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0027_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0027_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Bartel De Brabandere-Ameye
 • Ligging: Beverenstraat 26, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen woning
 • Openbaar onderzoek : 5.3.2020 tot en met 3.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 07.05.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0059_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen
 • Ligging: Amersveldestraat, Inkelstraat, Hillemolenstraat en oude Torhoutstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herinrichting Vrijbosroute fas 2
 • Openbaar onderzoek : 25.3.2020 tot en met 23.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 26.05.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0040_Bekendmaking openbaar onderzoek

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0040_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Jorick Vantomme-Lidou
 • Ligging: Turkeyenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van 2 bijgebouwen en verbouwen en uitbreiden van bijgebouw
 • Openbaar onderzoek : 19.3.2020 tot en met 17.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 21.05.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0042_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na coronamaatregelen

 • Aanvrager: Jürgen Hoet-Castelein
 • Ligging: Delaeystraat 93, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Openbaar onderzoek : 25.3.2020 tot en met 23.4.2020
  OPGELET: Openbaar onderzoek opgeschort vanaf 24.3.2020. Hervatting openbaar onderzoek van 27.04.2020 tot en met 26.05.2020.

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0033_Bekendmaking hervatting openbaar onderzoek na opschorting coronamaatregelen

 • Aanvrager: Benard Brouckaert
 • Ligging: Middenstraat 78, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport met fietsenstalling
 • Openbaar onderzoek : 27.4.2020 tot en met 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0072_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pauwelyn Paul
 • Ligging: Processiestraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: opnieuw vergunnen van een landbouwbedrijf
 • Openbaar onderzoek : 27.04.2020 tot en met 26.05.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0054_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Belgomine
 • Ligging: Bruggesteenweg 289 - Bollestraat 46
 • Onderwerp: bouwen en exploiteren van een tankstation

Openbaar onderzoek : 25.04.2020 tot en met 24.05.2020


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0068_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Matthias Dekeyser-Lowagie
 • Ligging: Akkerstraat 48, Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van bijgebouw/stalling met afdak
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0067_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Geert Cneudt
 • Ligging: Grijspeerdstraat, Hooglede
 • Onderwerp: ophogen terrein
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0065_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Robin Vergote-Vandenberghe
 • Ligging: Noordabelstraat 85, Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een wooncontainer
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0064_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Sven Coussée
 • Ligging: Jan van Halewynstraat 16, Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2020_0297_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De familie Geysens
 • Ligging: Delaeystraat 74, Hooglede
 • Onderwerp: verkavelen van een onroerend goed
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0046_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Easy Car Rent
 • Ligging: Liebeekstraat, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden parking
 • Openbaar onderzoek : 4.5.2020 tot en met 2.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0074_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Kurt Nolf
 • Ligging: Stevenistenstraat 15, Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een houten afsluiting
 • Openbaar onderzoek : 11.5.2020 tot en met 9.6.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0086 Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Geysens Geert
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 16, Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van grondwaterwinning bij varkens- en rundveebedrijf
 • Openbaar onderzoek : 28.5.2020 tot en met 26.6.2020

Beslissingen: 

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0213_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Woningbouw Paul Huyzentruyt
 • Ligging: Tibeertstraat 17-19-21-23-25-27-29-31-33-35, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 10 woningen
 • Beslissing: 27.2.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0212_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sammy Vanduynsaleger-Vuylsteke
 • Ligging: Torhoutstraat 41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 27.2.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0014_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marianne Vulsteke
 • Ligging: Bruggesteenweg 240, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een overkapping-zonnewering
 • Beslissing: 27.2.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0029_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dennis Marveillie
 • Ligging: Middenstraat 84, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen van poort naar raamopening
 • Beslissing: 27.2.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0144_Bekendmaking beslissing deputatie

 • Aanvrager: Carine en Odette Mortagne
 • Ligging: Bruggesteenweg 222, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning met aanhorigheden
 • Beslissing: 27.2.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0002_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lukas Hillewaere
 • Ligging: Bruggestraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van een slagerij met woning
 • Beslissing: 5.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0026_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nadine Deschrooder
 • Ligging: Cantecleerstraat 18, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een terrasoverkapping
 • Beslissing: 5.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0009_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Dejonckheere
 • Ligging: Bollestraat 13, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van landbouwloods
 • Beslissing: 5.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0217_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kevin en Kim Fiers
 • Ligging: Spoorwegstraat 3, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 5.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0036_Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Talisa Salgado
 • Ligging: Roeselarestraat 28, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbreden van deuropening in dragende muur
 • Beslissing: 12.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0008_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Imke Ghesquiere
 • Ligging: Gitsbergstraat 44, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van aanbouwen en oprichten van een veranda
 • Beslissing: 12.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0005_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Robin Vergote-Vandenberghe
 • Ligging: Noordabeelstraat 85, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning
 • Beslissing: 12.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0001_Bekenmaking beslissing

 • Aanvrager: Geert Cools
 • Ligging: Turkeyenstraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van stal voor kleinvee
 • Beslissing: 12.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0037_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Boris Dedeyne
 • Ligging: Kleine Noordstraat 25-27 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning met huisnr. 25 + wijzigen voorgevel van woning met huisnr. 27
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0032_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Griet Smedts
 • Ligging: Inkelstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatie en een nieuwe gevelbekleding aan voorgevel woning
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0038_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koen Naert
 • Ligging: Roibaardstraat 65, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen tuinhuis
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0039_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jean Pierre Naert
 • Ligging: Roibaardstraat 63, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen tuinhuis
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0216_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Willy Vanacker
 • Ligging: Grijspeerdstraat 61, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 2 eengezinswoningen na afbraak van een bestaande woning
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0010_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Davy Demeulenaere-Deschacht
 • Ligging: Beverenstraat 16, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten vrijstaande garage, bekleden zijgevel aanbouw woning en plaatsen van afsluiting
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0001_Bekenmaking beslissing

 • Aanvrager: Koen Deschuytter
 • Ligging: Hogestraat 158, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van winkel met woongelegenheid naar 2 woningen en wijzigen voorgevel
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0013_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Stijn Degryse
 • Ligging: Kleine Noordstraat 12, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0007_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Benoit Pattyn
 • Ligging: Rodenbachstraat 1A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een berging/garage
 • Beslissing: 19.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0050_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nicole Lombaert
 • Ligging: Nieuwplaats 32, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanbrengen van isolatie en een nieuwe gevelbekleding aan voorgevel woning
 • Beslissing: 26.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0018_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Bouwmaterialen Impens
 • Ligging: Roeselarestraat 71, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning + herbouwen van showroom en burelen
 • Beslissing: 26.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0058_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Joseph Vanhooren
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 26A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen voorgevel woning
 • Beslissing: 26.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0031_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Valcke
 • Ligging: Roeselarestraat 101, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van berging en varkensstal + aanpassen exploittaievergunning
 • Beslissing: 26.3.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0048_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct
 • Ligging: Marie Curiestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 8 stapelwoningen
 • Beslissing: 2.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0056_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sarah Deschuymere
 • Ligging: Gitsbergstraat 135, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden woning
 • Beslissing: 2.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0066_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dominiek Savio
 • Ligging: Ter Kerst 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van verblijf voor personen met een mentale of fysieke beperking (herindiening)
 • Beslissing: 23.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0071_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius
 • Ligging: Marie Curiestraat en Jules Bordetstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van 2 elektriciteitscabines
 • Beslissing: 23.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0076 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Lorenzo Debeaussaert
 • Ligging: Gitsbergstraat 78 
 • Onderwerp: exploiteren van een warmtepomp
 • Beslissing: 30.04.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006 2020 0075 Bekendmaking aktename

 • Aanvrager: Lorenzo Debeaussaert
 • Ligging: Gitsbergstraat 78 
 • Onderwerp: exploiteren van geothermische putboringen
 • Beslissing: 30.04.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0041_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gilles Moerman
 • Ligging: Kortemarkstraat 35, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: renoveren en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0024_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dokterspraktijk Derycke, Blockeel en Vanhee
 • Ligging: Gitsbergstraat 7, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woing met handelspand tot woning met artsenpraktijk
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0028_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: William Lagrou
 • Ligging: Bruggestraat 136, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning en verwijderen van hoogstammige bomen
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0030_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lena Rosseel
 • Ligging: Middenstraat 73b, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een afsluiting
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0025_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Beke (Groen Brugge)
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 67, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning
 • Beslissing: 30.4.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0070_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Blauwblomme
 • Ligging: Bollestraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een groentenautomaat
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0017_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Duboccage
 • Ligging: Hillemolenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een hobbystal voor weidedieren
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_VK_2018_0294_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Verlinden
 • Ligging: Diksmuide Boterweg 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bijstelling verkavelingsvergunning
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2019_0221_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Sto Real Estate
 • Ligging: Diksmuidesteenweg 17a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bedrijfsgebouwen, aanleggen parking, plaatsen totems, aanbrengen uithngborden, aanleggen groenscherm en aanleggen functionele buffer
 • Beslissing: 7.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0027_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bartel De Brabandere-Ameye
 • Ligging: Beverenstraat 26, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0063_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nele Vandenbroucke
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 102, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van eengezinswoning naar vakantiewoning
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0011_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Lorenzo Desloovere
 • Ligging: Engelshofstraat 17, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van poel, planten van bomen en aanleggen van talud
 • Beslissing: 14.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0052_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wouter Vanlerberghe
 • Ligging: Koningstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 woningen na slopen van woning en bijgebouwen
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0081_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Jan Casteleyn-Vandepitte
 • Ligging: Spoorwegstraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bijgebouw en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0033_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bernard Brouckaert
 • Ligging: Middenstraat 78, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport met fietsenstalling
 • Beslissing: 19.5.2020

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2020_0045_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Bert Rabau
 • Ligging: Wilgenstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een veranda
 • Beslissing: 19.5.2020

OPGELET: De beroepstermijn is voor dossiers vanaf 24 maart 2020 verlengd tot 60 dagen. De beroepstermijn wordt ook verlengd tot 60 dagen voor dossiers waarvan de beroepstermijn nog lopende was op 24 maart 2020.
Ook de aanvang van de werken kan dus pas later beginnen, na het einde van de beroepstermijn!