Gemeente Hooglede

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

 • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
 • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

U kan de info ook vinden op het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid:

Omgevingsloket Vlaamse overheid

Openbare onderzoeken 

Inzage

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de Dienst Omgeving van de gemeente
Hooglede.

Opmerkingen en bezwaren

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bewaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan op volgende manieren:
- Afgifte tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Marktplaats 1, 8830 Hooglede;
- Aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1, 8830
Hooglede;
- Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).


Dossiers in openbaar onderzoek


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0035_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Wim Blauwblomme
 • Ligging: Bollestraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen loods, inrichten verblijfsruimte voor seizoenarbeiders, aanleggen verharding en aanpassen iioa's
 • Openbaar onderzoek: 10.3.2022 tot en met 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0038_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Erwin Acke
 • Ligging: Molenstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Openbaar onderzoek: 14.3.2022 tot en met 12.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0039_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Vandooren
 • Ligging: Yokkerstraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van loods met huisvesting seizoenarbeiders, aanleg erfverharding, plaatsen lokaal voor verkoopsautomaat, regulariseren pomphuisje, omvormen open waterput, rooien van bomen en aanpssen iioa's
 • Openbaar onderzoek: 15.3.2022 tot en met 13.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0033_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 38, 39, 40 en 41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 tuinbergingen
 • Openbaar onderzoek: 17.3.2022 tot en met 15.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0053_ bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: voestalpine SADEF NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor wat betreft de exploitatie van de poederlakinstallaties
 • Openbaar onderzoek: 24.3.2022 tot en met 22.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0063_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: NV Crown Enterprises
 • Ligging: Ieperstraat 146, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van waterdoorlatende verhardingen
 • Openbaar onderzoek: 1.4.2022 tot en met 30.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0018_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Peter Dejonghe
 • Ligging: Roeselarestraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bebouwing en bouwen van meergezinswoning
 • Openbaar onderzoek: 5.4.2022 tot en met 4.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0065_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ann Syryn
 • Ligging: Ieperstraat 59, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 21.2022 tot en met 20.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0061_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Pieter Desmet-Devos
 • Ligging: Kasteelstraat 23, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning + oprichten carport
 • Openbaar onderzoek: 28.4.2022 tot en met 27.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0058_Bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: Transportbanden Bruynooghe nv
 • Ligging: Hillemolenstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een transportbandenbedrijf
 • Openbaar onderzoek: 28.4.2022 tot en met 27.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0073_bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
 • Ligging: Gitsbergstraat 36 en 38, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor de uitbreiding van wzc Ter Linde
 • Openbaar onderzoek: 05.05.2022 tot en met 03.06.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0078_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Peter Doubel
 • Ligging: Grote Noordstraat 48a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging en regularisatie van tuinbouwbedrijfswoning naar woning
 • Openbaar onderzoek: 18.5.2022 tot en met 16.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0080_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Fresh Salads bvba
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een loods
 • Openbaar onderzoek: 23.5.2022 tot en met 21.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0082_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: 247 Tailor Steel
 • Ligging: Roger Deceuninckstraat 8, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een bedrijfsgebouw en aanleggen van verhardingen
 • Openbaar onderzoek: 26.5.2022 tot en met 24.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0084_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: NV Invis
 • Ligging: Processiestraat 6, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bijgebouw, dempen vijver, herschikken buitenverharding en aanleggen zwembad
 • Openbaar onderzoek: 26.5.2022 tot en met 24.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0075_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Gemeentebestuur Hooglede
 • Ligging: Hogestraat 123, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herinrichten Hogestraat en inrichten recyclagepark
 • Openbaar onderzoek: 25.5.2022 tot en met 23.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0086_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Chapewerken De Flo bvba
 • Ligging: Grote Noordstraat 60, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van 2 woningbijgebouwen, herbouwen van een woningbijgebouw en aanleggen van een zwembad en verhardingen
 • Openbaar onderzoek: 26.5.2022 tot en met 24.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0103_affiche bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: COSAPACK NV - COSAREC BV - CREA NV
 • Ligging: Grijspeerdstraat 71, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: Toevoeging van recyclage van kunststofafval bij een bestaande drukkerij
 • Openbaar onderzoek: 02.06.2022 tot en met 01.07.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0097_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Arne Wittouck
 • Ligging: Gitsbergstraat 92, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 20.6.2022 tot en met 19.7.2022


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0096_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Katrien Ameye
 • Ligging: Stevenistenstraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten carport met geïntegreerde berging
 • Openbaar onderzoek: 20.6.2022 tot en met 19.7.2022


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0093_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: NV Hectaar
 • Ligging: Zouavenstraat 2a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Openbaar onderzoek: 20.6.2022 tot en met 19.7.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0025_bekendmaking_openbaar_onderzoek

 • Aanvrager: TURBO'S HOET TRUCKS-TRAILORS-PARTS & CONSTRUCTION BVBA
 • Ligging: Bruggesteenweg 223, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: het hernieuwen, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een assemblagebedrijf
 • Openbaar onderzoek: 23.06.2022 tot en met 22.07.2022


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0099_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Jeroen Deleu
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 83, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw
 • Openbaar onderzoek: 23.6.2022 tot en met 22.7.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0105_Bekendmaking openbaar onderzoek

 • Aanvrager: Ewout Desnyder-Beckers
 • Ligging: Koningstraat 34, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van landbouwbedrijf naar residentiële woning en bijgebouwen
 • Openbaar onderzoek: 30.6.2022 tot en met 29.07.2022

Beslissingen

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0046_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ronny Bernaert
 • Ligging: Christian De Duvestraat 6 en 8, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een koppelwoning
 • Beslissing: 21.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0014_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Olivier Vannieuwenhuyse-Vanackere
 • Ligging: Amersveldestraat 124a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw, rooien van bomen en aanleggen van verharding
 • Beslissing: 21.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0253_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kenneth Lingier
 • Ligging: Singellaan 30, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een carport
 • Beslissing: 21.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0261_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Christine Vervenne
 • Ligging: Bergdal 66, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: inrichten van een B&B in een bestaande woning
 • Beslissing: 21.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0026_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Delattre-Dutry
 • Ligging: Grote Noordstraat 12/e, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van woning en tuinberging
 • Beslissing: 28.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0031_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Els Hoornaert
 • Ligging: Delaeystraat 80b, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een bijgebouw
 • Beslissing: 28.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0044_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Matthias Dewulf-Demeulenaere
 • Ligging: Akkerstraat 45, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning
 • Beslissing: 28.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0048_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Steven Deprez
 • Ligging: Delaeystraat 130, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen terras
 • Beslissing: 28.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0229_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Mardec Invest NV
 • Ligging: Bruggesteenweg 233a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw na het slopen van bestaande bebouwing en plaatsen van een totem
 • Beslissing: 28.3.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0246_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: FV VERSLYPPE B - CASTELEIN N VVZRL
 • Ligging: Inkelstraat zn, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: een grondwaterwinning uit een open vijver
 • Beslissing: 6.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0021_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Kris Hoedt-Declerck
 • Ligging: Delaeystraat 77, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van woning en bijgebouw en oprichten van 2 aaneengeschakelde woningen
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0047_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Marc Slabbinck
 • Ligging: Kortemarkstraat 36a, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning + oprichten vrijstaand bijgebouw
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0027_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieterjan Behaeghel-Kimpe
 • Ligging: Kasteelstraat 41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: uitbreiden van woning
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0052_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nick Azou
 • Ligging: Molenstraat 9, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0045_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gino Buffel
 • Ligging: Grote Hazewindstraat 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van een serre
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0062_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Niels Pattyn
 • Ligging: Gitsbergstraat 87, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen vanraamopening in voorgevel woning
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0262_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Saskia Buyse
 • Ligging: Bruggesteenweg 4, 6 en 8, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van handelszaak naar indoor speeldorp, aanbrengen van publicitiet en wijzigen milieurubrieken
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0066_Bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: voestalpine SADEF NV,
 • Ligging: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling
 • Beslissing: 8.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0006_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dieter Holvoet
 • Ligging: Hogestraat 119, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van bijgebouwen en aanleggen van verharding (regularisatie)
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0064_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct nv
 • Ligging: Henri Dunantstraat 29, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bebouwing en bijhorende verharding
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0059_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Ligging: Bruggesteenweg, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een hoogspanningscabine
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0010_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dominiek Savio
 • Ligging: Koolskampstraat 37, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen omgevingsvergunning voor school en MFC met verblijf en omgevingsaanleg
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0032_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Simen D'Hoop
 • Ligging: Singellaan 10, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten van een veranda
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0057_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine Sadef nv
 • Ligging: Hogestraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een tijdelijke uitkijktoren 'Industry meets Nature'
 • Beslissing: 19.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0012_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Nico Lambert-Van Den Berghe
 • Ligging: Grote Noordstraat 64, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanleggen van een veedrinkpoel en aanpassen van toegangsweg
 • Beslissing: 25.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0038_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Erwin Acke
 • Ligging: Molenstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 25.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0049_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pedro Schietgat
 • Ligging: Oude Rozebekestraat 14, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning + aanleggen van een zwembad
 • Beslissing: 25.4.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0255_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Jan Vandenbroucke
 • Ligging: Ieperstraat 128, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een plantenkwekerij
 • Beslissing: 2.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0033_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: De Mandel
 • Ligging: Reynaertstraat 38, 39, 40 en 41, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van 4 tuinbergingen
 • Beslissing: 2.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0067_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Glenn Lambert-Lefere
 • Ligging: Hogestraat 69, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning
 • Beslissing: 2.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0071_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Gilbert Wyffels
 • Ligging: Hogestraat 75, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: aanbrengen spuitkurk aan voorgevel van woning
 • Beslissing: 2.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0070_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Martien Vandewaetere
 • Ligging: Beverenstraat 47, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van een garage
 • Beslissing: 2.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0068_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Vasile Brehar
 • Ligging: Warden Oomstraat 4, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van een garage
 • Beslissing: 9.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0070_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Koen Deschuytter
 • Ligging: Hogestraat 158, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van winkelruimte naar feestzaal
 • Beslissing: 9.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0015_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Cool-Callewaert bvba
 • Ligging: Grijspeerdstraat 1-3 en Leenbosstraat 1, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bebouwing, bouwen van een meergezinswoning met bijhorende carport en bergingen en verbouwen van horecazaak
 • Beslissing: 16.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0051_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Brugi cv
 • Ligging: Stationsstraat 28 en 30+, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: slopen van bedrijfsgebouwen
 • Beslissing: 16.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0087_bekendmaking_aktename

 • Aanvrager: Bruynooghe Jozef
 • Ligging: Hillemolenstraat 1A, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een bovengrondse propaangastank
 • Beslissing: 16.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0085_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Dumobil Construct nv
 • Ligging: Henri Dunantstraat 29, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: rooien van bomen
 • Beslissing: 23.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0007_bekendmaking_beslissing

 • Aanvrager: Voestalpine SADEF
 • Ligging: Bruggesteenweg 200, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: hernieuwen van een basismilieuvergunning
 • Beslissing: 12.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0013_Bekendmaking beslissingg

 • Aanvrager: Wim Vandecaveye
 • Ligging: Geitestraat 2, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: functiewijziging van hoevewoning met bijgebouwen naar wonen + stopzetting exploitatie
 • Beslissing: 8.6.2022


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2021_0244_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Luc Ruant Fashion NV
 • Ligging: Wulfhoekstraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen bedrijfswoning, verbouwen bijgebouw tot verblijfsgelegenheid, verplaatsen toegangsweg, verwijderen verharding, bouwen bijgebouw, slopen bijgebouwen en plaatsen nieuwe mestvaalt
 • Beslissing: 23.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0065_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Ann Syryn
 • Ligging: Ieperstraat 59, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw
 • Beslissing: 30.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0055_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Fluvius System Operator cv
 • Ligging: Turkeyenstraat, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen hoogspanningscabine
 • Beslissing: 30.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0074_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Carl Claerhout-Wydooghe
 • Ligging: Delaeystraat 102, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 30.5.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0090_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Davy De Ceuninck
 • Ligging: Kandelaarstraat 13, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen van woning (nieuwe ramen en deur)
 • Beslissing: 30.5.2022


Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0069_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Johan Vanneste
 • Ligging: Gitsbergstraat 90, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen van woning
 • Beslissing: 2.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0088_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Matthijs Haelewyn
 • Ligging: Blauwvoetstraat 18, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: herbouwen veranda
 • Beslissing: 13.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0091_Bekendmaking beslissingg

 • Aanvrager: NV Hectaar
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 48c en 48d, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten koppelwoning
 • Beslissing: 13.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0060_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Eduard Joseph
 • Ligging: Leenbosstraat 14, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: oprichten bijgebouw en aanleggen zwembad
 • Beslissing: 13.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0035_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Wim Blauwblomme
 • Ligging: Bollestraat 5, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een loods, inrichten van een verblijfsruimte voor seizoenarbeiders, aanleggen van verharding en aanpassin iioa's
 • Beslissing: 13.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0061_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Pieter Desmet-Devos
 • Ligging: Kasteelstraat 23, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van woning en oprichten van carport
 • Beslissing: 13.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0079_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: De Schoolsmidse vzw
 • Ligging: Koolskampstraat 26, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: plaatsen van een containerklas
 • Beslissing: 20.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0098_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: Natascha Cappon
 • Ligging: Rodenbachstraat 45, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: wijzigen van raamopening in voorgevel woning
 • Beslissing: 20.6.2022

Gemeentelijk dossiernummer: 36006_2022_0092_Bekendmaking beslissing

 • Aanvrager: NV Hectaar
 • Ligging: Kleine Stadenstraat 48b, 8830 Hooglede
 • Onderwerp: bouwen van een woning
 • Beslissing: 20.6.2022