Gemeente Hooglede

Projectsubsidie Jeugdwerk

 1.  De initiatiefnemers kunnen een projectsubsidie aanvragen, voor zover ze van geen
  andere instantie (bv: Vlaamse – en/of Provinciale overheid) aanspraak kunnen maken
  op een toelage.
 2. Een project moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Georganiseerd door en voor jongeren met een openbaar karakter; d.w.z. ze
  moeten gericht zijn op een doelgroep groter dan de ledengroep.Ze moeten een belangrijke uitstraling hebben. Er moet voldoende publiciteit
  voor gemaakt worden.
 3. Een project mag geen winstgevend karakter hebben.
 4. Een project kan grensoverschrijdend zijn, maar moet kinderen en/of jongeren uit de
  gemeente ten goede komen.
 5. Een project moet als geheel ingediend worden. Het dossier omvat alle inkomsten en
  alle uitgaven.
 6. Een uitgewerkt en gemotiveerd plan van het project moet worden ingediend bij de
  Jeugddienst tenminste 6 weken voor het plaatsvinden van het desbetreffende
  project.
 7. De initiatiefnemers worden gevraagd om een gemotiveerd bedrag van subsidie
  voorop te stellen.
 8. De initiatiefnemers worden binnen de 30 dagen op de hoogte gebracht van de
  beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen en ontvangen nadien een
  startbudget van € 300,00.
 9. Een bepaald initiatief mag maximaal 50% van de totale projectsubsidiesom bedragen,
  met een maximum van € 900,00/project.
 10. Na het voorleggen van de onkostennota’s aan het College van Burgemeester en
  Schepenen, gaat het gemeentebestuur over tot uitbetaling. Indien de totaalsubsidie
  minder bedraagt dan het startbudget zal het overschot teruggevorderd worden.
 11. Indien een projectsubsidie toegekend wordt, verplicht de organisator zich ertoe om
  de tekst ‘met medewerking van het gemeentebestuur Hooglede’ te publiceren op
  affiches, flyers, uitnodigingen, …

Voor wie

 1. Na goedkeuring van het project ontvangt men een startbudget van € 300,00.
 2. Per project wordt 50 % van de totaal bewezen uitgaven uitbetaald met een maximum
  van 900,00 euro/project.
 3. Indien de totaalsubsidie minder bedraagt dan het startbudget zal het overschot
  teruggevorderd worden.